Detský tábor Týždeň prírody 2020

V treťom augustovom týždni (17. – 21.8.2020) na fakulte prebiehal už tradičný denný detský tábor Týždeň prírody. Na akademickej pôde sme privítali malých prírodovedcov, ktorí počas piatich dní objavovali čaro prírody prostredníctvom rozmanitých tém (Dinosaury ako ich nepoznáte, Jaskyne Malých Karpát, Chémia hrou, Cesta do mikrosveta rastlín, Plazy Slovenska, Invázie v prírode, Spoznaj západné Slovensko, Kúzlenie s chémiou, Ľudské telo, Staré mapy a zobrazovanie georeliéfu). V tomto roku deti navštívili aj Biologickú stanicu Šúr. Všetky aktivity pre deti pripravil už skúsený tím našich kolegov pod vedením dr. Dörnhöferovej z Katedry antropológie. V posledný deň tábora deti prezentovali svoje poznatky a zážitky z celého, veľmi bohatého a aj dobrodružného, týždňa. A hneď na to prebehla slávnostná promócia, pri ktorej si mladí prírodovedci prevzali z rúk pána dekana prof. Fedora a prodekana dr. Hanajíka diplomy s titulom „magistrík“ a osvedčenia o účasti na podujatí.