Festival vedy a techniky AMAVET 2019

PriF UK aj tento rok odmenila najlepšie projekty študentov

https://www.tyzdenvedy.sk/

https://www.amavet.sk/

22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave, v areáli výstaviska INCHEBA, kde bol súčasťou spolu otvorenia veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika. FVAT je už tradične jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. PriF UK bola jedným s odborných garantov podujatia. Odborná komisia našej fakulty vybrala najlepšie projekty a odmenila 12 súťažiacich formou Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty, dekrétmi o prijatí na štúdium a vecnými cenami. Viac informácii o podujatí a víťazných projektoch nájdete tu

Počas oboch dní podujatia sa naša fakulta prezentovala aj interaktívnymi vedeckými expozíciami, ktoré pripravili Katedra genetiky, Katedra hydrogeológie, Katedra antropológie a Katedra geológie a paleontológie.

Tlačová správa [.docx]

Fotogaléria

Foto 1: Meno fotografa Marián Zelenák
Foto 2: Meno fotografa Marián Zelenák
Foto 3: Meno fotografa Marián Zelenák
Foto 4: Meno fotografa Marián Zelenák
Foto 5: Meno fotografa Marián Zelenák
Foto 6: Meno fotografa Marián Zelenák
Foto 7: Meno fotografa Marián Zelenák
Foto 8: Meno fotografa Marián Zelenák
Foto 9: Autorka fotografie dr. Dornhoferová
Foto 10: Meno fotografa Peter Hanajík
Foto 11: Autorka fotografie dr. Dornhoferová
Foto 12: Autorka fotografie dr. Dornhoferová