Deň otvorených dverí Rádia Regina

V sobotu 7. 9. 2019 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Rádia Regina v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Súčasťou celodenného programu bola aj propagácia dvoch prírodovedných odborov 1. fyzikálnej a teoretickej chémie a 2. mineralógie. Prítomní návštevníci väčšinou seniori a rodičia s deťmi do veku 8 r. sa živo zaujímali o využitie analytických prístrojov a postupov využívaných v praxi v medicíne a chémii. Pri chemickom stole veľmi zaujali návštevníkov pokusy s uvoľňovaním vodíka. Pri mineralogickom stole im pracovníci našej fakulty odpovedali na množstvo otázok z problematiky obzvlášť slovenských meteoritov. Návštevníci si dávali určovať prinesené drahé kamene vo svojich šperkoch vďaka prítomnosti prístrojov a živo sa zaujímali najmä o liečivé účinky rôznych minerálov. Veľa otázok sa týkalo aj ťažby nerastných surovín a ich skutočný environmentálny dopad, na čo im prítomní odborníci objasnili širokospektrálnosť danej problematiky. Dlhší čas sa pri našich stoloch zdržal aj bratislavský župan Juraj Droba s manželkou, ktorí sa aktívne zaujímali o mineralógiu a zaujala ich najmä exkluzívna vzorka veľkého ametystu zo zbierok Mineralogického múzea Univerzity Komenského. Propagačné materiály Prírodovedeckej fakulty UK sa minuli do posledného kusu.

[fotka1.jpg]   [fotka2.jpg]   [fotka3.jpg]   [fotka4.jpg]    [fotka5.jpg]