Deň otvorených dverí 2019

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí  - bližšie informácie

Špičkový výskum a kvalitná forma výučby boli hlavným motom tohtoročného dňa otvorených dverí na našej fakulte. Počas 25. februára k nám zavítalo viac ako 500 záujemcov o štúdium z celého Slovenska a zo zahraničia. Jednotlivé pracoviská pre nich pripravili prezentačné stoly, praktické prehliadky najmodernejšie vybavených laboratórií, ukážky výstupov výskumu a množstvo ďalších interaktívnych expozícií.

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší.

Biológia

Chémia

Environmentalistika 1

Geografia

Geológia

Zoológia 1

Zoológia 2

Zoológia 3

Zoológia 4

Zoológia 5

Zoológia 6

Didaktika laboratóriá 1

Didaktika laboratóriá 2

Didaktika laboratóriá 3

Environmentalistika 2

Environmentalistika 3

Environmentalistika 4

Environmentalistika 5

Environmentalistika 6

Environmentalistika 7

Geografia a geoekológia - úvodná prednáška 1

Geografia a geoekológia - úvodná prednáška 2

Aplikovaná fyzická geografia a geoekológia RNDr. Igor Matečný, PhD.

Geomorfológia a geomorfometria prof. RNDr. Jozef Minár, CSc

Klimatológia a hydrológia RNDr. Norbert Polčák, PhD.