Dekan ocenil výnimočné výstupy doktorandov

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK na zasadnutí Vedeckej rady dňa 22.6. 2018 ocenil výnimočné vedecké výstupy doktorandov.

Po starostlivom zvážení všetkých tohtoročných nominácií v jednotlivých kategóriach Cenu dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia za výnimočný vedecký publikovaný výstup v roku 2018 toto ocenenie v kategórii chemické a biologické vedy získava:

Mgr. Barbora Chovancová

doktorandka 2. ročníka programu fyziológia živočíchov (SAV Biomedicínske centrum)
za štúdiu o antioxidačných účinkoch melatonínu na nádorové bunky, ktorá bola publikovaná v prestížnom vedeckom periodiku Cellular Physiology and Biochemistry s IF 5,104.
Uznanie patrí aj školiteľke prof. Ing. Oľge Križanovej, DrSc.

Cenu dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia za výnimočný vedecký publikovaný výstup v roku 2018 v kategórii vedy o Zemi získava

Mgr. Filip Polák

doktorand 2. ročníka v programe environmentálna geochémia (PriF UK)
za štúdiu o vplyve mikroorganizmov na mobilitu potenciálne rizikových prvkov v prostredí, vydanú v prestížnom vedeckom periodiku Journal of Inorganic Biochemistry s impact faktorom 3,348.
Uznanie patrí aj školiteľovi. Dr. Martinovi Uríkovi, PhD.

Fotogaléria

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom môžete šípkou vpravo -> prejsť na ďalšiu fotku.