30 ROKOV PO

Stretnutie s členmi Študentského štrajkového výboru 1989

Pri príležitosti okrúhleho výročia Nežnej revolúcie sa na PriF UK v deň výročia Generálneho štrajku 27. novembra 2019 konalo diskusné spomienkové stretnutie „30 rokov po“. Pozvanie predsedu senátu PriF UK doc. Mgr. Pavla Neográdyho, DrSc. prijali viacerí vtedajši členovia Študentského štrajkového výboru - Filip Vagač, Peter Chowaniec, Jaro Ferianec, Vlado Vykouk. Prítomní, ktorí sa osobne zúčastnili revolučných udalostí, spoločne spomínali na vtedajšie dianie na našej fakulte aj v celej krajine a diskutovali tiež aj o vnímaní demokracie v dnešnej dobe.

Autor fotky: Peter Hanajík
Autor fotky: Peter Hanajík
Autor fotky: Peter Hanajík
Autor fotky: Peter Hanajík
Autor fotky: Peter Hanajík