28.04.2017 Ocenenie ku Dňu učiteľov a medaily PriF UK

Ocenenie pre učiteľov

Každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov dekan fakulty oceňuje na zasadnutí Vedeckej rady PRIF UK v apríli učiteľov fakulty, ktorých na ocenenie navrhli odborné sekcie, pracoviská a pod.

28.4.2017 na základe návrhu jednotlivých sekcií dekan ocenil nasledujúcich pracovníkov fakulty:

  • Mgr. Ivana Vykouková, PhD. – Katedra pedológie
  • Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. – Katedra fyziológie rastlín
  • Prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc. – Katedra geológie a paleontológie
  • Doc. RNDr. Martin Putala, CSc. – Katedra organickej chémie
  • Mgr. Richard Feciskanin, PhD. – Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ

Medaily pre mladých vedeckých pracovníkov

Na základe predložených návrhov v zmysle smernice dekana 1/2012 a po prerokovaní vo vedení fakulty dekan udelil aj medaily fakulty v kategórii „Excelentné výsledky mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov“ týmto pracovníkom fakulty:

  • RNDr. Martin Urík, PhD. – Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
  • RNDr. Lukáš F. Pašteka, PhD. – Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

Všetkým oceneným srdečne blahoželám!

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan PriF UK

Fotogaléria

Celá fotogaléria

Autor fotografií: doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.