2015/04/24 Dekan Prírodovedeckej fakulty oceňoval pracovníkov

Dekan Prírodovedeckej fakulty na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty dňa 24. apríla 2015 udelil medaily a ocenenia pracovníkom fakulty.

Kliknite na fotku a fotka sa zvačší.

<output>Dekan Prírodovedeckej fakulty na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty dňa 24. apríla 2015 udelil medaily a ocenenia pracovníkom fakulty.</output>

<output>Dekan Prírodovedeckej fakulty na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty dňa 24. apríla 2015 udelil medaily a ocenenia pracovníkom fakulty.</output>