Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam členov Etickej komisie

Zoznam členov Etickej komisie Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského
pre výskum s účasťou ľudských subjektov 

[.rtf]

Predseda komisie:

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Katedra genetiky, PriF UK

Tajomník a podpredseda komisie:    

RNDr. Katarína Stebelová, PhD., Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, PriF UK

Ostatní členovia komisie:   

 1. RNDr. Tomáš Szemes, PhD., Katedra molekulárnej biológie Prif UK
 2. Mgr. Andrej Ficek, PhD., Katedra molekulárnej biológie PRIF UK
 3. Ing. Pavol Sulo CSc., Katedra biochémie, PriF UK
 4. RNDr. Andrea Vojs Staňová PhD., Katedra analytickej chémie, PriF UK
 5. Doc. RNDr. Radoslav Beňuš PhD., Katedra antropológie, PriF UK
 6. Mgr. Silvia Bodoriková PhD., Katedra antropológie, PriF UK
 7. Doc. RNDr. Štefan Karolčík PhD., Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, PriF UK
 8. Mgr. Alena Rochovská PhD., Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PriF UK
 9. RNDr. Silvia Kúšíková, Projektové centrum PriF UK, Oddelenie národných a medzinárodných projektov
 10. MUDr. Igor Riečanský, PhD., Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, externý člen
 11. Mgr. Mariana Máčajová, PhD., Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, externý členV Bratislave dňa 14.5.2019                   

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan PriF UK