Rozhodnutia o udelení akreditácie

Rozhodnutia o udelení akreditácie študijných programov vydané Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Každé rozhodnutie má uvedený dátum udelenia akreditácie. Uvedené sú novo akreditované študijné programy, ktorým bola udelená akreditácia podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. Ostatné študijné programy sú v procese zosúlaďovania so Štandardmi pre študijný program a rozhodnutia o ich akreditácii budú doplnené.

Študijný odbor biológia

Magisterský stupeň štúdia:

Biológia (.pdf rozhodnutia)

Mikrobiológia a virológia (.pdf rozhodnutia)

Doktorandský stupeň štúdia:

Biológia, denná forma (.pdf rozhodnutia) , externá forma (.pdf rozhodnutia)

Mikrobiológia a virológia, denná forma (.pdf rozhodnutia) , externá forma (.pdf rozhodnutia)

Študijný odbor vedy o Zemi

Bakalársky stupeň:

Paleontológia (.pdf rozhodnutia)

Magisterský stupeň štúdia:

Mineralógia, petrológia a ložisková geológia (.pdf rozhodnutia)

Pôdna ekofyziológia (.pdf rozhodnutia)

Doktorandský stupeň štúdia:

Inžinierska geológia a hydrogeológia, denná forma (.pdf rozhodnutia) , externá forma (.pdf rozhodnutia)

Mineralógia a petrológia, denná forma (.pdf rozhodnutia) , externá forma (.pdf rozhodnutia)

Pôdna ekofyziológia, denná forma (.pdf rozhodnutia) , externá forma (.pdf  rozhodnutia)

Tektonika a sedimentológia, denná forma (.pdf rozhodnutia)  , externá forma (.pdf rozhodnutia)