Rekonštrukcia budovy, projekt ACCORD - Október 2022

Milé kolegyne, vážení kolegovia, 

nie je žiadnym tajomstvom, že projekt ACCORD napreduje promptne v modernizácii našich priestorov, aj keď, žiaľ, každá rekonštrukcia má aj svoje demolačné momenty. Napriek nášmu úsiliu a možnostiam redukovať Váš diskomfort, v cieli ani zďaleka ešte nie sme, Dovoľte teda niekoľko základných a koncíznych informácií, ako projekt v súčasnom období pokračuje. 

Pavilón CH2 (v poriadnom víre rekonštrukcie) je viac-menej uzavretý tak, aby sa minimalizoval prievan a prenos prachu do ďalších priestorov fakulty. Myslíme na Vás všetkých, ktorí v ňom v týchto dňoch pobývate. Strecha pavilónu je úspešne zrekonštruovaná. Najvýraznejším prvkom renovácie ostáva výmena okien, v posledných dňoch na západnej strane (vrátane átria), pričom od zajtra začnú búracie práce na južnej strane. Rekonštrukcia vnútorných rozvodov je podobne na západnej strane hotová a na južnej strane začali búracie práce. 

V pavilóne CH1 prebieha zateplovanie budovy a montáž cetris dosiek. Laboratória sú na +1 podlaží pred dokončením  (dorábajú sa digestory), o poschodie nižšie montáž práve prebieha s vyhliadkou dokončenia počas októbra. 

V predmetných laboratóriách (v rôznom stupni rekonštrukcie) pavilónuB1 sú v súčasnosti nalievané podlahy tak, aby sa od 17. októbra mohlo začať navážanie nábytku. Rekonštrukcia vnútorných rozvodov je ukončená. K drobným strešným prácam dochádza na kontakte s pavilónom B2. 

V pavilóne B2 je vonkajšia rekonštrukcia v záverečnom štádiu na severnej strane (vrátane omietky a montáže cetris dosiek), pričom v súčasnosti prebieha izolácia balkónov. V podstate je to prvá lastovička, ktorú si pokojne z parkoviska obzrite a získate tak predstavu, ako by mala vyzerať finálna fasáda fakulty na záver rekonštrukčných prác. Farba má imitovať pôvodný plášť budovy (podľa architektov svetlá s jemným nádychom Dunaja), pravda opticky je výsledný efekt veľmi ovplyvnený počasím, reflexiou a nepopieram, že úlohu zohráva aj zrak samotný. Stále pracujeme na studenej vode, ktorá ostáva veľkou záhadou. V každom prípade tento týždeň má byť jej prívod do pavilónu posilnený z  pavilónu CH2 a v najbližšom čase má byť problém už finálne vyriešený z vlastného samostatného prívodu.  

Vonkajšie rozvody v okolí fakulty sú viac-menej hotové a v súčasnosti prebiehajú tlakové skúšky a montáže hydrantov. Začiatkom októbra sa uskutočnilo preberanie staveniska na poli elektro a dátových rozvodov, pričom práce sa začnú odvíjať od pavilónu CH2. 

Dôležitým momentom do najbližšieho obdobia ostávajú rekonštrukčné práce, ktoré posilnia energetickú udržateľnosť budovy. V tejto súvislosti dôjde k inštalácii regulačných hlavíc na radiátory tak, aby mohlo byť vykurovanie konečne diferencované, teda bez prekurovania, alebo naopak od zimy sa trasúcich zamestnancov. Tieto kroky sú samozrejme spojené s krátkodobým vysadením kúrenia, keďže systém je nutné vypustiť.  

Všetkým Vám ďakujem za Vašu trpezlivosť a ochotu znášať istú mieru diskomfortu. Mnohé strádania navyšuje aj súčasná potreba šetrenia vo vysokom školstve. Ale každé dno slúži na poriadny výskok, prosím, vydržte. 

S úctou, Váš peterfedor