Nové zrekonštruované laboratóriá na PriF UK

Projekt ACCORD

Dňa 9.11.2022 odovzdal zhotoviteľ v rámci projektu ACCORD PriF UK prvých 20 zrekonštruovaných laboratórií na Katedre biochémie, Katedre jadrovej chémie a Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie. Postupne takto zlepšujeme výučbové laboratórne priestory pre našich študentov.

Pozrite si tiež

virtuálnu prehliadku laboratórií

oddychovú zónu geografia a geológia.

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou doprava -> môžete prejsť na ďalšiu fotku.