Nové výťahy

15.12.2020 Slávnostné prestrihnutie pásky nových výťahov

Niekoľko posledných rokov sme zvykli zdôrazňovať, že žijeme v prazvláštnej dobe, narážajúc na rebríček hodnôt, ktorý ako spoločnosť vyznávame, osobitne naša mladšia generácia – naši študenti. Pravda v tom čase sme ešte netušili, ako veľmi nám študenti môžu chýbať a že čoskoro príde doba, ktorá tú prazvláštnu svojou absurditou ešte predbehne. Či chceme, alebo nechceme, i nás akoby naskenovali a zdigitalizovali. Stali sme sa súčasťou virtuálneho priestoru, komunikujeme virtuálne, učíme i skúšame virtuálne. Aké šťastie, že aspoň ten ACCORD je reálny a že sa čisto nových výťahov možno aj reálne dotknúť, resp. nás odvezú ďalej ako len z jednej teamsovej skupiny do druhej.  

Takýchto prezenčných udalostí máme dnes veľmi málo, aj preto sme 15. decembra 2020 otvorili šampanské. Je prvou hmatateľnou vďakou (nielen ikonkou), že ACCORD napreduje, pomaly ale iste prináša transformáciu starej budovy na modernejšiu inštitúciu. Rekonštrukcia výťahov prebieha od 21. septembra a dnes je dodaných 9 výťahových strojov a kabín. A keď sa tá prazvláštna koronadoba skončí, a ľudia sa odlogujú zo svojich účtov, uvidia, čo všetko sa zatiaľ zrenovovalo a že akademická práca v reálnych (nie online) podmienkach je obzvášť pre prírodovedcov to jediné naozaj možné. 

nové výťahy v pavilóne B2: zľava: doc Trizna (splnomocnenec PriF UK pre ACCORD), Mgr. Baďura (dodávateľská firma), prof. Fedor - dekan PriF UK a prof. Noga - prodekan PriF UK