Informácie o udalostiach k 80. výročiu PriF UK

posledná aktualizácia 14.09.2021

OLOVRANT V TRÁVE – JUBILEJNÝ PIKNIK

Jubilejný piknik 17. septembra 2021, 13:00 – 16:00

Miesto konania: Botanická záhrada UK

Jubilejný piknik s dúškom umenia. Vôňa jesene, tóny hudby inštrumentálnych skladieb v duchu mestského folku, čítanie básní a oddych v náručí babieho leta. Botanická záhrada sa v tento deň otvorí v poobedných hodinách len pre našich zamestnancov PriF.

Z kapacitných dôvodov je potrebné preukázať sa pri vstupe na podujatie pozvánkou. Pozvánky v limitovanom počte boli doručené vedúcim pracovísk cez podateľňu.

Fotogaléria z pikniku v Botanickej záhrade

Možnosť parkovania

OSEMDESIATNÍCI STÁLE ŠPORTUJÚ

18. september 2020

Miesto konania: ŠPORTOVÝ KLUB SLÁVIA AGROFERT, Májová 21

Jubilejný športový deň PriF UK. Tradičné podujatie pripravované našou Katedrou telesnej výchovy sa tiež ponesie v duchu jubilea. Program bude aj tento rok nastavený tak, aby si pobyt na čerstvom vzduchu užili všetci prítomní. Samozrejmosťou je drobné pohostenie pre športovcov i nešportovcov.

VIAC AKO STO ROKOV

23. september 2020

Miesto konania: PriF UK / AMOS prezentačné centrum

Odborné sympózium o histórii prírodovedného vzdelávania na území dnešného Slovenska. Pozvaní prednášajúci hostia Vás prevedú obdobiami, ktoré sú významnou súčasťou formovania cesty za prírodovedným poznaním a jeho šírením. Pohľadom do minulosti nájdeme inšpiráciu, ktorá je zaiste veľmi dôležitá pri prekonávaní peripetií vzdelávania ďalších generácií v súčasnej dobe.

https://fns.uniba.sk/viac_ako_sto_rokov/

OTVORENIE VÝSTAVY „PER ASPERA AD ASTRA

23. september 2020

Miesto konania: PriF UK / CH-1 vstupná hala

Výstava o kontexte formovania, živote, úspechoch a strádaniach Pri FUK. Vyučovanie prírodných vied na území dnešného Slovenska prešlo cestou dlhou niekoľkých storočí. Pripravovaná panelová výstava doplnená o múzejné predmety chce túto cestu priblížiť, zoznámiť Vás so vzdelávacími inštitúciami, na ktorých sa prírodné vedy vyučovali – Univerzitou Istropolitanou (1467 – 1490), Trnavskou univerzitou (1635 – 1777) založenou Petrom Pázmaňom, ktorá sa v roku 1777 presťahovala do Budína, Máriou Teréziou založenou Baníckou akadémiou v Banskej Štiavnici (1762 – 1919) a ďalšou školou pre hospodárov na obrovských uhorských panstvách zvanou Collegium oeconomicum v Senci (1763 – 1776). Približuje tiež vznik Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (vtedy Slovenskej univerzity), štúdium v jej počiatkoch, priestorovú situáciu a problémy s tým spojené, ako aj niekoľko osobností spätých s prírodnými vedami nielen v minulosti. Pomyselnou bodkou v jej závere bude tvoriť fakultná symbolika.

https://fns.uniba.sk/vystava_per_aspera_ad_astra/

SEMESTROBRANIE

Jubilejná party študentov presunutá na rok 2021

Miesto konania: Kampus PriF UK

Narodeninová párty našich študentov.  Scenár podujatia je pod záštitou Študentskej časti akademického senátu fakulty.

SLÁVNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE K 80. JUBILEU PRIF UK

Slávnostné zhromaždenie presunuté na rok 2021

Miesto konania: Aula UK, Šafárikovo námestie Bratislava

V slávnostnej atmosfére Auly UK odovzdáme pamätné listy, vypočujeme si ukážky klasickej hudby v prevedení sláčikového kvarteta a pri pohári vína s občerstvením môžeme rozjímať o minulosti, súčasnosti i budúcnosti.

 

AJ ŠÚR JE NÁŠ

Jubilejná návšteva fakultnej Výskumnej stanice Šúr presunutá na rok 2021

Priestory výskumnej stanice Šúr vyrozprávajú svoj príbeh a načrtnú sa aj ambiciózne plány využitia do blízkej budúcnosti.

Revitalizácia výskumnej stanice Šúr 
Budovanie centra pre kone a hipoterapiu – ako podporu myšlienky obnovy biodiverzity v Šúri pomocou spásania hospodárskymi zvieratami a zároveň dať koňom možnosť naplno ponúknuť ich jedinečný terapeutický potenciál.

OSEMDESIATINY V DIVADLE

Predstavenie presunuté na rok 2021

Miesto konania: nová budova SND, Pribinova 17

Slovenské národné divadlo (SND) je jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku, a preto nesmie pri našich oslavách chýbať. Činohra SND má v repertoári predstavenia, ktorých dramaturgia sa sústreďuje na súčasnú svetovú drámu a objavuje tiež novú slovenskú drámu.