Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Vážení doktorandi,

Vážení školitelia, garanti, predsedovia OK a vedúci školiacich pracovísk,

v záujme minimalizovať potenciálne riziko nákazy a v snahe udržať fungovanie referátov doktorandského štúdia a rigorózneho konania si Vás dovoľujem informovať, že obidva tieto referáty prechádzajú s okamžitou platnosťou až do odvolania do online režimu.

Všetky tri pracovníčky referátov doktorandského štúdia a rigorózneho konania (p. Apoštolová, Bencová, Holúbeková) budú plne vykonávať činnosti v rámci práce z domu a budú k dispozícii denne medzi 8,00 – 15,00 hod. v pracovných dňoch v rámci komunikácie prostredníctvom emailov.

V prípade záujmu o online konzultácie cez MSTeams prosím upresnite si emailom s pracovníčkami deň a čas kedy by ste potrebovali s nimi konzultovať.

Tlačivá a formuláre žiadostí sú k dispozícii aj v tzv. covidovej verzii, kedy nepožadujeme plný rozsah podpisov, resp. nahrádza ich vypísanie plného mena a titulov, v.r. skratky a zaslanie z univerzitnej emailovej adresy (= autorizácia) na email PhDdepartment@live.uniba.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Marianna Kováčová, prodekanka

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium spustené.
Prihlasovanie je možné od 1.3.2021 do 31.5.2021.

Študijná ročenka v ak. roku 2020/2021  [.pdf]

Legislatíva 

  • Študijný poriadok PriF UK platný od 1.9.2020 [.pdf]
  • Prílohy k študijnému poriadku platnému od 1. 9. 2020 [.pdf]

Žiadosť o úpravu názvu témy dizertačnej práce [.rtf]

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v AR 2020/2021  [.doc]

Prihláška na dizertačnú skúšku   [.doc]   SK-EN
Application for dissertation examination

Usmernenie k realizácii dizertačných skúšok v AR 2020/2021 [.pdf]  [.docx]

Oznamy Katedry jazykov pre doktorandov

Návrat na web Doktorandi