Formuláre fakulty

Súbory na webe sú prístupné pre zamestnancov PriF UK.

Formuláre nájdete aj na Sharepointe. Login a heslo je rovnaké ako do pošty.

Vnútorné predpisy 2023

KL Poziadavka na vykonanie financnej operacie [.docx] od 1.5.2024
KL Poziadavka na zabezpecenie dodavky tovaru prac a sluzieb  [.docx] od 1.5.2024
Navrh na realizaciu podnikatelskej cinnosti [.docx]  od 1.5.2024
Platobny prikaz [.xlsx] od 1.5.2024
Vyuctovanie preddavku hotovostneho nakupu [.xlsx] od 1.5.2024
Zaznam z prieskumu trhu [.doc]

ZMLUVY a DOHODY

VZOR Darovacia zmluva.doc

VZOR_Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_VO.doc

VZOR_Kupna_zmluva_VO.doc

VZOR_KUPNA_ZMLUVA.doc

VZOR_KUPNA_ZMLUVA_ANGLICKA_VERZIA.doc

VZOR_ZMLUVA_o_DIELO.doc

VZOR_ZMLUVA_o_DIELO_ANGLICKA_VERZIA.doc

Dohoda_o_Spolupraci_Svk.doc

Dohoda_o_Spolupraci_Eng.doc

Dohoda_o_Spolupraci_v_rustine.doc

HLAVIČKOVÝ PAPIER

Pozrite si šablóny dokumentov Univerzity Komenského
https://uniba.sk/o-univerzite/loga-a-symboly-uk/na-stiahnutie/sablony-dokumentov/

Úradný list - hlavičkový dokument - Prírodovedecká fakulta UK  - platné od 1.9.2021

Staré

VZOR_anglicky_ hl_papier_DEKAN_1.doc

VZOR_hlavickovy_papier_1.doc

Home Office

Home Office formulár  [.docx]

Loga PriF UK

nájtete na univerzitnej stránke

https://uniba.sk/o-univerzite/loga-a-symboly-uk/na-stiahnutie/loga-fakult/

PRACOVNÉ CESTY

nájdete na adrese 

https://fns.uniba.sk/o-fakulte/legislativa/formulare-pracovne-cesty/

OSTATNÉ TLAČIVÁ

Tlačivo - vstup do budovy pre študentov

Potvrdenie o stave zariadenia výpočtovej techniky - o nefunkčnosti majetku