Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky

Bulletin SAIA

Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.

Aktuálne číslo: 1/2020

Štipendium programu Aktion Österreich - Slowakei

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku aj pre zamestnancov, a to v nasledujúcej kategórii:

  • Výskumné štipendiá pre postdoktorandov.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3.2020.
Výber štipendistov: Máj 2020.

O štipendium sa môžu uchádzať postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke:
 www.aktion.saia.sk

Výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty pre rok 2020 (tzv. Burza)

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola zverejnená výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok 2020. Pobyty sú určené pre pracovníkov s minimálne polovičným úväzkom na UK a nie sú určené pre doktorandov. Uzávierka prihlášok je 5.11.2019. Všeobecné podmienky pre uchádzačov: 

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kratkodobe-pobyty-pracovnikov/vyslania/

Séria workshopov pre doktorandov a mladých výskumníkov EURAXESS Slovensko

Aj túto jeseň pripravil EURAXESS Slovensko v spolupráci so slovenskými vysokými školami a výskumnými inštitúciami sériu workshopov pre doktorandov a začínajúcich výskumníkov, ktorí hľadajú príležitosti pre svoj profesionálny rozvoj a chceli by svoju kariéru obohatiť o medzinárodný rozmer.

Ak nemáte veľa skúsenosti s medzinárodnou výskumnou mobilitou, ale chceli by ste to zmeniť, v rámci workshopov vám EURAXESS ponúka prehľad národných a európskych schém na financovanie výskumnej mobility, praktické rady a tipy ako zostaviť žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu a informácie o tom, kde hľadať pomoc s praktickými otázkami pri pobyte v zahraničí. Budete mať taktiež príležitosť diskutovať s kolegyňami a kolegami, ktorí už skúsenosť s mobilitou majú.

Termíny:

10. októbra na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

17. októbra na Slovenskej akadémii vied

Počet miest na podujatiach je obmedzený, registrácia je preto potrebná. V prípade otázok súvisiacich s workshopmi neváhajte kontaktovať organizátorov na adrese euraxesssaia.sk.

Bližšie informácie: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/s-vyskumom-do-sveta

Štipendium pre postdoktorandov ESKAS Švajčiarsko

Ponuka štipendií švajčiarskej vlády pre postdoktorandov (titul PhD. získaný medzi 31.12. 2016 - 31.7.2020) na výskumné pobyty na švajčiarskych inštitúciách v trvaní 6 - 12 mesiacov. Štipendium 3500 CHF/mesiac. Uzávierka podávania žiadostí: 7.11.2019.

Podrobné informácie o podmienkach a podávaní žiadostí: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium NŠP SR na letný semester 2019/20

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty počas letného semestra akademického roku 2019/2020.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2019 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2019/2020. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na: 

www.stipendia.sk 

Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2019
Výber štipendistov: koniec novembra

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

Viac informácií: https://www.aktion.saia.sk/sk