Študentské pobyty mimo EÚ

Pobyty pre študentov na univerzitách v USA, Kanade, Japonsku, Taiwane a Gruzínsku

USA (Slippery Rock University)
Kanade (University of Ottawa)
Gruzínsku (Tbilisi State University)
Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies)
Japonsku (Waseda University, Shizuoka University, Josai International University)
a na Taiwane (National Sun Yat-sen University a National Cheng Kung University).

Prihlášky a informácie ku konkurzom na ostatné študijné pobyty

Dôležité informácie:

- ide o samostatné konkurzy, takže napríklad uchádzač o štúdium v USA priamo nesúťaží s uchádzačom o štúdium na Taiwane. Môže však podať iba jednu prihlášku.

ihneď po skončení fakultného konkurzu sa na OMV RUK uskutoční 2. kolo konkurzu.

úspešní uchádzači z 2. kola budú musieť do niekoľkých týždňov (2 až 3 týždne) po konkurze priniesť na OMV dodatočné dokumenty (napr. aktuálny výpis kreditov v angl. jazyku, výpis z účtu), študenti dostanú inštrukcie ihneď po skončení 2. kola konkurzu.

- ak po skončení konkurzu ostanú miesta na niektorú z univerzít neobsadené, tieto miesta budú ponúknuté neúspešným uchádzačom z 2. kola.

úspech v konkurze ešte neznamená realizáciu pobytu – definitívne prijatie študenta je plne v kompetencii zahraničných univerzít.

- študent by sa mal vopred oboznámiť s ponukou kurzov univerzity, na ktorú sa hlási; ak počas konkurzu OMV alebo zahraničná univerzita zistí, že univerzita neponúka vhodné kurzy alebo študent nespĺňa ine podmienky, môže byť z konkurzu, resp. z pobytu vylúčený.

ak študent absolvoval jazykovú skúšku v týchto dňoch a čaká na doručenie výsledkov, musia byť výsledky skúšky doručené na OMV do 12. februára 2020 (pre pobyty v USA, Austrálii), resp. do 4. marca 2020 (pre Slippery Rock University v USA, Kanadu, Gruzínsko, Japonsko, Taiwan, Južnú Kóreu). Neskôr nebudú zmeny/doplnenia prihlášky akceptované.

- úspešní uchádzači budú mať odpustené študijné poplatky, ale všetky ostatné náklady (cestovné náklady, strava, ubytovanie, poistenie, osobné výdavky, ...) znášajú sami, jeden semester teda študenta vyjde na niekoľko tisíc Eur. Výnimkou je Slippery Rock University, USA – táto univerzita poskytuje aj bezplatné ubytovanie a kupóny na stravovanie, a Josai International University, Japonsko, kde študent môže získať štipendium. 

- Na pobyty nie sú poskytované žiadne granty UK – nejde o výmenný program Erasmus+. V Austrálii môže študent pracovať do 20 hodín týždenne a znížiť si tak náklady.

- všetky študijné pobyty musia byť realizované v akademickom roku 2020/2021; pobyty sa spravidla uskutočňujú v zimnom semestri (upozornenie: austrálske univerzity začínajú semester alebo trimester už v júli/auguste, v prípade trimestra treba počítať s tým, že pobyt trvá 3-4 mesiace).