Erasmus+ absolventská stáž

Zahraničné pracovné stáže Erasmus+ pre absolventov PriF UK

Študenti Univerzity Komenského majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje agentúra WorkSpace Europe.

O Erasmus+ program sa môžu uchádzať aj doktorandi alokovaní na externých vzdelávacích inštitúciách SAV.

PODMIENKY MOBILITY:

  • Prihlásiť sa môžu iba študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa (nie je možné podať prihlášku po skončení štúdia!)
  • Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. 
  • Financovanie: maximálne 5 mesiacov v sume 670 – 720 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)
  • Počet odpracovaných hodín: 35 – 40 h týždenne
  • Stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia, študent môže vycestovať ihneď po štátniciach 
  • Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Srbsko


Viac informácií ako aj prihlášku na absolventskú stáž nájdete na:

www.workspaceeurope.sk