Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Užitočné linky a kontakty

 

Webové stránky

Eurodesk - informácie o vzdelávacích mobilitách pre mladých ľudí

Erasmus Student Network - najväčšie študentské združenie v Európe

Workspace Europe - ponuka zahraničných pracovných stáží

Academic Cooperation Association - informácie z oblasti VŠ vzdelávania v Európe

AUF - univerzitná agentúra pre Frankofóniu

Goethe Institut - inštitút Nemeckej spolkovej republiky

EURAXESS - informácie o pracovných príležitostiach a možnostiach financovania

AIESEC - ponuky stáží a štúdia v zahraničí

Placement UK - ponuky stáží vo Veľkej Británii¨

Kontakty

Oddelenie medzinárodných vzťahov
Rektorát Univerzity Komenského
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1