Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fulbrightovo štipendium

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA

Fulbrightovo štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M. Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2020 – 2021 je 30. júna 2019.

http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium