Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky

Dodatočná výzva na mobilitu Erasmus+ štúdium

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ RUK otvára dodatočnú výzvu na výberové konania na mobility Erasmus+ štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020.
Výzva bude otvorená od 14.10.2019 do 25.10.2019. Prihlášky sa podávajú prostredníctvom aplikácie Mobility-Online:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/ 

Séria workshopov pre doktorandov a mladých výskumníkov EURAXESS Slovensko

Aj túto jeseň pripravil EURAXESS Slovensko v spolupráci so slovenskými vysokými školami a výskumnými inštitúciami sériu workshopov pre doktorandov a začínajúcich výskumníkov, ktorí hľadajú príležitosti pre svoj profesionálny rozvoj a chceli by svoju kariéru obohatiť o medzinárodný rozmer.

Ak nemáte veľa skúsenosti s medzinárodnou výskumnou mobilitou, ale chceli by ste to zmeniť, v rámci workshopov vám EURAXESS ponúka prehľad národných a európskych schém na financovanie výskumnej mobility, praktické rady a tipy ako zostaviť žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu a informácie o tom, kde hľadať pomoc s praktickými otázkami pri pobyte v zahraničí. Budete mať taktiež príležitosť diskutovať s kolegyňami a kolegami, ktorí už skúsenosť s mobilitou majú.

Termíny:

10. októbra na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

17. októbra na Slovenskej akadémii vied

Počet miest na podujatiach je obmedzený, registrácia je preto potrebná. V prípade otázok súvisiacich s workshopmi neváhajte kontaktovať organizátorov na adrese euraxesssaia.sk.

Bližšie informácie: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/s-vyskumom-do-sveta

International and Erasmus+ Day

Pozývame Vás na podujatie International and Erasmus+ Day, ktoré sa uskutoční dňa 10. 10. 2019 (štvrtok) v Aule a vo foyer na Šafárikovom námestí (rektorát UK), ktorého cieľom je informovanie študentov a potenciálnych záujemcov o programe Erasmus+ a poskytnutie praktických a užitočných informácií priamo od účastníkov tohto programu.

Program bude prebiehať od 10:00 do 15:00, program v Aule RUK bude od 13:00 hod.

V rámci podujatia budú študentom poskytnuté informácie o pravidlách a požiadavkách programu Erasmus+ pred, počas a po mobilite, termínoch a dokumentoch, a taktiež priestor pre otázky. Seminár je otvorený pre všetkých záujemcov o ERASMUS+ študijné pobyty aj stáže.

Štipendium na dlhodobý výskumný pobyt pre doktorandov v Nemecku

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ponúka štipendium pre doktorandov na dlhodobý (7-10 mesačný) výskumný pobyt. Úroveň znalosti nemeckého jazyka závisí od študijného programu/odboru uchádzača. Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických odboroch sa akceptuje aj anglický jazyk.

Štipendium: 850 - 1 200 EUR/mesiac
Uzávierka pre podávanie žiadostí je 15. novembra 2019.

Viac informácií: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/ 

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium NŠP SR na letný semester 2019/20

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty počas letného semestra akademického roku 2019/2020.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2019 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2019/2020. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na: 

www.stipendia.sk 

Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2019
Výber štipendistov: koniec novembra

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

Viac informácií: https://www.aktion.saia.sk/sk

Odborná stáž pre študentov PriF UK v prírodnom parku v Nemecku

Informačný leták

Stáž je vhodná pre študentov environmentalistiky, geografie a biológie.

Kontaktná osoba: RNDr. Martin Labuda,PhD.

Miestnosť: B2-355 (Katedra krajinnej ekológie) 

email: labuda.martingmail.com

web: http://www.krajinnaekologia.sk/zahranicna-staz/

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Informačný leták Cuyahoga Valley

Ponuka je vhodná pre absolventov Mgr. stupňa štúdia v odbore environmentalistika a príbuzné odbory: ekológia, botanika, zoológia, fyzická geografia, učiteľstvo En-Bio, En-CH, Bio-GEO.

Kontaktná osoba: RNDr. Martin Labuda,PhD.

Miestnosť: B2-355 (Katedra krajinnej ekológie) 

email: labuda.martingmail.com

EURAXESS UniverCITY tour 2019

V rámci služieb poskytovaných servisnými centrami EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk) bude v priebehu jari 2019 prebiehať séria neformálnych stretnutí určených pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku. Tieto podujatia sa uskutočnia v niektorých univerzitných mestách na Slovensku (Nitra, Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina). Účasť na stretnutiach je BEZPLATNÁ pre zahraničných doktorandov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov.

Viac informácií o sérii stretnutí organizovaných v rámci EURAXESS UniverCITY tour 2019, ako aj informácie o konkrétnych stretnutiach v daných mestách nájdete na webových stránkach www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-univercity-tour-jar-2019 (informácia v slovenskom jazyku), resp. www.euraxess.sk/en/main/news-a-events/euraxess-univercity-tour-spring-2019 (informácia v anglickom jazyku).

Pozvánka-Invitation

EURAXESS

EURAXESS_city tour_Nitra:12.04.2019

EURAXESS_city tour_Bratislava: 26.04.2019

EURAXESS_city tour_Košice:03.05.2019

EURAXESS_city tour_Banská Bystrica:10.05.2019

EURAXESS_city tour_Žilina:17.05.2019

Ponuka pre študentov magisterského stupňa a pre doktorandov vo veku 21 – 30 rokov zúčastniť sa na tzv. regionálnej akadémii spojených národov

Téma programu: Environmental and Socioeconomic Sustainability: How to Create Lasting Impacts

Začiatok v máji 2019

Cieľová skupina: študenti so záujmom o fungovanie súčastí OSN

Súčasťou programu sú návštevy budovy OSN vo Viedni; povinná účasť na 3 workshopoch v termínoch - Bratislava/Vienna: 8-10 May 2019, Budapest: 4-6 September 2019, Vienna: 15-18 January 2020  

Deadline pre prihlášky: 31. marec 2019

Náklady: 50 Eur registračný poplatok + každý účastník si hradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Viac informácií nájdete na www.ra-un.org  a www.ra-un.org/uploads/4/7/5/4/47544571/2019-20_raun_handbook_for_applicants.pdf

RAUN_Applications

RAUN