Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky

Bulletin SAIA

Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.

Aktuálne číslo: 1/2020

Štipendium programu Aktion Österreich - Slowakei

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá pre diplomantov,

  • Štipendiá Ernsta Macha pre doktorandov,

  • Výskumné štipendiá pre postdoktorandov.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3.2020.
Výber štipendistov: Máj 2020.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke:
 www.aktion.saia.sk

Štipendium Konrad-Adenauer-Stiftung

Nemecká nadácia Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium a pre výskumné pobyty v minimálnej dĺžke 3 semestre na univerzitách a vysokých školách v NEMECKU. Štipendiá sú určené pre študentov a absolventov všetkých odborov vo veku do 30 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk minimálne na úrovni B2 a dosahujú veľmi dobré študijné výsledky.

Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 15. februára 2020. 

Viac informácií: https://www.kas.de/sk/web/slowakei/statische-inhalte-detail/-/content/stipendien-3?fbclid=IwAR1hIbgF30-LbP-mBXprfMD5YOcbqhqOVJq1HCx54M8YQXG5QiRkqn24Qvk

Kontaktná osoba: Agata.Peskova@kas.de 

Štipendium na Univerzite Innsbruck na akad. rok 2020/21

Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce (OMS) otvára na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami výzvu na jedno-semestrálne doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck na akad. rok 2020/21.

Detaily: 1 semester (4 mesiace); štipendium 900,- Eur/mesiac.

Deadline pre podávanie prihlášok je 10. 1. 2020.

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

!Prihlášky záujemcov budú do výberu zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené elektronicky (konvertované do PDF s možnosťou vyhľadávania) a zaslané na ivana.dzurikova@rec.uniba.sk, aj klasickou poštou s originálmi podpis. dokumentov na OMS RUK!

Viac informácií: 
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/spolupraca-s-rakuskom-pre-studentov/doktorandske-stipendium-na-univerzite-innsbruck-1-semester-vyzva-na-202021/

Štipendium na Univerzite Wien na akad. rok 2020/21

Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce (OMS) otvára na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami výzvu na jedno-semestrálne štipendium na Univerzite Wien na akad. rok 2020/21.

Táto možnosť sa týka doktorandov aj postdoktorandov UK,  do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia. Aktuálne sú v ponuke 2 miesta + 2 náhradnícke miesta pre výskumnú stáž v trvaní na obdobie 1 mesiaca s finančným krytím 1000Eur/mesiac. Záujemca si pred pobytom svojpomocne hľadá tútora na Univerzite Viedeň.

!Prihlášky záujemcov budú do výberu zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené elektronicky (konvertované do PDF s možnosťou vyhľadávania) a zaslané na ivana.dzurikova@rec.uniba.sk, aj klasickou poštou s originálmi podpis. dokumentov na OMS RUK!

Deadline pre podávanie prihlášok je 17. 1. 2020. O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Wien.

Všetky podrobnejšie informácie a linky pre stiahnutie potrebných dokumentov k tejto ponuke figurujú na:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/1-mesacny-grant-na-univerzite-vieden-vyzva-pre-2020-otvorena/  

 

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu pre akademický rok 2020/2021 otvorené!

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že do 29.2.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný semester pobytu).

ERASMUS+ ŠTÚDIUM

Prihláška na Erasmus+ sa podáva elektronicky a je dostupná cez portál moja.uniba.sk (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2). Prihláška je kompletná len v prípade, že po prihlásení do systému Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty. Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť je 29. 2. 2020 (23:59 CET).

Viac informácií: TU

ERASMUS+ STÁŽ 

Na Erasmus+ stáž študenta sa neprihlasuje elektronicky, ale zaslaním podpísanej prihlášky a ďalších potrebných dokumentov na Referát zahraničných vzťahov PriF UK. Všetky informácie o prihlásení nájdete na web stránke fakulty v sekcii Medzinárodné vzťahy. Uzávierka pre podávanie žiadostí je takisto do 29. 2. 2019.

Viac informácií: TU


Kontakt: vojtech.przybylauniba.sk

Odborná stáž pre študentov PriF UK v prírodnom parku v Nemecku

Informačný leták

Stáž je vhodná pre študentov environmentalistiky, geografie a biológie.

Kontaktná osoba: RNDr. Martin Labuda,PhD.

Miestnosť: B2-355 (Katedra krajinnej ekológie) 

email: labuda.martingmail.com

web: http://www.krajinnaekologia.sk/zahranicna-staz/

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Informačný leták Cuyahoga Valley

Ponuka je vhodná pre absolventov Mgr. stupňa štúdia v odbore environmentalistika a príbuzné odbory: ekológia, botanika, zoológia, fyzická geografia, učiteľstvo En-Bio, En-CH, Bio-GEO.

Kontaktná osoba: RNDr. Martin Labuda,PhD.

Miestnosť: B2-355 (Katedra krajinnej ekológie) 

email: labuda.martingmail.com