Učiteľská mobilita

Ak.rok 2017/2018

Prihlášku na učiteľskú mobilitu na ďalší ak.r.2017/2018 je potrebné predložiť 2x originál, spolu s Akceptačným listom (môže byť aj forma skenu) zo zahraničnej univerzity do 23.05.2017, pav.CH1-107

Ak.rok. 2016/2017

Prihlášky na učiteľskú mobilitu na ak.r.2016/2017 je potrebné predložiť 2x originál spolu s Akceptačným listom zo zahraničnej univerzity/môže byť aj sken/ najneskôr do 19.05.2016 na CH-106

Zmluvy  Erasmus+