Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Administratívna mobilita

Ak.rok 2019/2020

Oddelenie Medzinárodných vzťahov UK otvoril výzvu na podávanie prihlášok na mobilitu pre administratívnych pracovníkov na ak.rok 2019/2020

Prihláška na administrativnu mobilitu /STT/

Termín pre odovzdanie prihlášky a Akceptačného listu je do: 30.06. 2019

<output>

Prihlasovanie administratívnych pracovníkov – STT ostáva bezo zmeny /v papierovej forme/

Prihláška STT

</output>

Ak.rok 2018/2019

Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na mobilitu administratívnych pracovníkov UK za účelom výučby a školenia cez program Erasmus+ na akademický rok 2018/2019.

Prihlášky na mobilitu administratívnych pracovníkov je potrebné predložiť 2x originál, spolu s Akceptačným listom (môže byť aj sken) do 29.03.2019, pav.CH1-107

<output>

Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na učiteľské mobility a mobility administratívnych pracovníkov UK za účelom výučby a školenia cez program Erasmus+ na akademický rok 2018/2019.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte referát zahraničných vzťahov na svojej fakulte, prípadne priamo Referát pre európske programy a Erasmus+ na RUK.

Deadline pre prihlasovanie je do 31.03.2019.

 

</output>

Mobilitu je potrebné ukončiť najneskôr do 30.09.2019

Ak.rok 2017/2018

Prihlášky na mobilitu administratívnych pracovníkov je potrebné predložiť 2x originál, spolu s Akceptačným listom (môže byť aj sken) do 23.05.2017, pav.CH1-107

Pozn.:Do prihlášky stačí uviesť skupinu krajiny (zo 4 skupín Erasmus+) a plánovaný kvartál cesty z dôvodu, že v tomto čase ešte nie sú vypísané termíny Staff Weekov na zahraničných univerzitách

Švédsko,

Spojené kráľovstvo

120
Skupina 2Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,

Maďarsko, Island, Taliansko, Nórsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko

Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Turecko
105
Skupina 3

FYROM- Macedónsko, Nemecko,

Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Španielsko

90
Skupina 4

Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko

75

</output>

Ak.r.2016/2017

<output>

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú Interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

</output>

<output>

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú Interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

</output>

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú Interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Prihlášky na administratívnu mobilitu na ak.r.2016/2017 je potrebné predložiť 2x originál spolu s Akceptačným listom zo zahraničnej univerzity/môže byť aj sken/ najneskôr do 25.08.2016 na CH-107