Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Administratívna mobilita

Ak.rok 2018/2019

Prihlášky na mobilitu administratívnych pracovníkov je potrebné predložiť 2x originál, spolu s Akceptačným listom (môže byť aj sken) do 07.06.2018, pav.CH1-107

Ak.rok 2017/2018

Prihlášky na mobilitu administratívnych pracovníkov je potrebné predložiť 2x originál, spolu s Akceptačným listom (môže byť aj sken) do 23.05.2017, pav.CH1-107

Pozn.:Do prihlášky stačí uviesť skupinu krajiny (zo 4 skupín Erasmus+) a plánovaný kvartál cesty z dôvodu, že v tomto čase ešte nie sú vypísané termíny Staff Weekov na zahraničných univerzitách

Švédsko,

Spojené kráľovstvo

120
Skupina 2Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,

Maďarsko, Island, Taliansko, Nórsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko

Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Turecko
105
Skupina 3

FYROM- Macedónsko, Nemecko,

Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Španielsko

90
Skupina 4

Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko

75

</output>

Ak.r.2016/2017

<output>

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú Interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

</output>

<output>

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú Interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

</output>

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú Interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Prihlášky na administratívnu mobilitu na ak.r.2016/2017 je potrebné predložiť 2x originál spolu s Akceptačným listom zo zahraničnej univerzity/môže byť aj sken/ najneskôr do 25.08.2016 na CH-107