Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Erasmus+

<output>Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.</output>

TURECKO-OZNAM

Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.Zoznam zatvorených VŠ

ERAPO - ERASMUS+ poistenie

Poistenie zahŕňa potrebné krytie pre všetky typy mobilít, predovšetkým však doteraz chýbajúcu  zodpovednosť za škodu spôsobenú počas stáží v prijímajúcich organizáciách (podnikoch alebo školách).

Poistenie sa dá uzatvoriť pre krajiny celého sveta a na ľubovoľnú dĺžku mobilít. Uzatvára sa online, s ponukou výberu balíkov krytia podľa typov mobilít a s podrobnými inštrukciami, čo je potrebné predložiť Erasmus koordinátorom. Študentom je poskytnutá telefonická asistencia pred uzatvorením poistenia ako aj počas riešenia prípadných udalostí.

Viac informácií nájdete na www.erapo.sk

V prípade otázok sa obráťte priamo na e-mail:  info@erapo.sk, Tel: 0948 188 108

Pre všetky ďalšie stážové pobyty uskutočnené v tomto akademickom roku (2017/2018) nebude akceptované iné poistenie, ako poistenie ERAPO, keďže pokrýva všetky súčasti poistenia, ktoré si je študent povinný uzatvoriť pred odchodom na stáž, konkrétne ide o balíček premium, ktorý pokrýva aj poistenie právnej ochrany, na rozdiel od balíčka standard.

Pri pobytoch na štúdium ostáva ako povinný dokument iba Európsky preukaz zdravotného poistenia, avšak ak majú študenti záujem o dopoistenie, môžu ERAPO taktiež využiť, konkrétne iba balíček basic, ktorý pokrýva len liečebné náklady.

Dodatočná výzva na stáž 2 na ak.r.2017/2018

Na mobilitu-stáž je možné vycestovať od 01.07.2018 do 30.09.2018, so splnenou dĺžkou stáže v rozsahu 2 mesiacov.

V prípade záujmu kontaktujte: katarina.milickovauniba.sk

Dodatočná výzva na mobilitu-stáž pre ak.r.2017/2018

Mobilitu je možné realizovať v období od mája do 30. septembra 2018.

Skoršia mobilita, napr. od apríla, je možná v prípade, ak už má študent dohodnutú organizáciu.

Študenti štátnicových ročníkov môžu ísť na stáž iba v prípade, že štátnice budú mať presunuté na augustový termín a do tohto termínu stáž stihnú zrealizovať, čiže budú ešte študentmi UK.

Termín na odovzdanie prihlášok do: 23.04.2018; CH1-107

Výzva na podávanie prihlášok na štud.mobilitu-stáž; absolventská stáž na ak.r.2018/2019

Prihlášky pre tento typ mobility, odovzdávajte tak ako po minulé roky, t.j. v papierovej forme, spolu s prílohami do 15.03.2018 do 11.00 hod./CH1-107/

<output>Termín jazykového preskúšania: 08.02.2018 o 10.00 hod., miestnosť G 203 na jazykové preskúšanie nie je potrebné sa prihlásiť, stačí prísť </output>

<output>Termín jazykového preskúšania: 08.02.2018 o 10.00 hod., miestnosť G 203 na jazykové preskúšanie nie je potrebné sa prihlásiť, stačí prísť</output>

Prihláška-stáž

Prihláška - absolventská stáž

Kritériá

Výsledky výberového konania stáž, absolventská stáž

Výberové konanie na študentskú mobilitu-štúdium na ak.r.2018/2019

OZNAM: možnosť  vycestovať na Erasmus+ pobyt cez celouniverzitné zmluvy, ktoré sú podpísané s partnermi v Utrecht Network – konkrétne univerzity:Utrecht University a Universität Leipzig. Uvedené zmluvy nie sú viazané na konkrétny študijný program, z tohto dôvodu doporučujeme študentom aby si zistili, čo ktorá univerzita ponúka a či je možnosť vyskladania Learning agreementu.

Prihláška na uvedené univerzity sa bude robiť v Mobility Tool zvlášť – obe univerzity sú v softwéri nahrané bez príslušnosti k fakulte/katedre. V prípade záujmu si študent dá na tieto univerzity zvlášť prihlášku, teda, ak už má prihlášku na fakultnú zmluvu a bude mať záujem o niektorú z týchto univerzít, musí si podať ďalšiu prihlášku, kde si môže vybrať jednu z týchto univerzít alebo obe. Študenti si do tejto prihlášky nemôžu vybrať univerzity z fakulty.

Zmluvy sú podpísané s týmito podmienkami:

1. Utrecht University – zmluva podpísaná na 3 študentov (Bc. alebo Mgr.) na semester.

2. Universität Leipzig – zmluva podpísaná na 3 študentov za každý stupeň štúdia (Bc., Mgr., PhD.).

* * * * * *

Od ak.roka 2018/2019 sa na študentské mobility Erasmus+ bude používať softvér Mobility Online, prihlasovanie na mobility bude prebiehať v novom formáte. Prihláška je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. 

Prihláška bude otvorená do 31. 01. 2018. Po tomto termíne nebude možné podať prihlášku. 

Termín jazykového preskúšania: 08.02.2018 o 10.00 hod., miestnosť G 203 na jazykové preskúšanie nie je potrebné sa prihlásiť, stačí prísť

Termín na doplnenie dokumentov do softvéru: do 19.2.2018

Dokumenty na vloženie do softvéru /študent získa body/: Motivačný list; Jazykový certifikát;reprezentácia fakulty v športe;Kvapka krvi, Akademický senát-študentská časť; ŠVK..., v prípade PhD. študenta - zoznam publikačnej činnosti, viac informácií nájdete v Kritériách výberu

Kritériá výberu

Zmluvy

Výsledky výberového konania