Erasmus+

<output>Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.</output>

Dodatočná výzva na mobilitu-štúdium na letný semester pre aktuálny ak.rok 2017/2018

Termín na podanie prihlášok je do 22.11. 2017; pav.CH1-107

Počet vybraných študentov je obmedzený zostávajúcim finančným rozpočtom. Pri výbere zahraničnej univerzity si prosím preštudujte webovú stránku zahraničnej univerzity, ako napr. termíny na prihlásenie sa na štúdium, predmety...

Prihláška na štúdium

Zoznam zmlúv

* * * * * *

TURECKO-OZNAM

Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.Zoznam zatvorených VŠ