Erasmus+

<output>Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.</output>

TURECKO-OZNAM

Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.Zoznam zatvorených VŠ

Výberové konanie na študentskú mobilitu-štúdium na ak.r.2018/2019

Od ak.roka 2018/2019 sa na študentské mobility Erasmus+ bude používať softvér Mobility Online, prihlasovanie na mobility bude prebiehať v novom formáte. Prihláška je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. 

Prihláška bude otvorená do 31. 01. 2018. Po tomto termíne nebude možné podať prihlášku. 

Termín na doplnenie dokumentov do softvéru: do 19.2.2018

Dokumenty na vloženie do softvéru /študent získa body/: Motivačný list; Jazykový certifikát;reprezentácia fakulty v športe;Kvapka krvi, Akademický senát-študentská časť; ŠVK..., v prípade PhD. študenta - zoznam publikačnej činnosti, viac informácií nájdete v Kritériách výberu

Kritériá výberu

Zmluvy

Termín jazykového preskúšania a samotného výberového konania bude zverejnený dodatočne.