Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+

<output>Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.</output>

TURECKO-OZNAM

Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.Zoznam zatvorených VŠ

ERASMUS+ poistenie /Union, Groupama/

1. Union – www.erapo.sk 

Poistenie zahŕňa potrebné krytie pre všetky typy mobilít, predovšetkým však doteraz chýbajúcu  zodpovednosť za škodu spôsobenú počas stáží v prijímajúcich organizáciách (podnikoch alebo školách).

Poistenie sa dá uzatvoriť pre krajiny celého sveta a na ľubovoľnú dĺžku mobilít. Uzatvára sa online, s ponukou výberu balíkov krytia podľa typov mobilít a s podrobnými inštrukciami, čo je potrebné predložiť Erasmus koordinátorom. Študentom je poskytnutá telefonická asistencia pred uzatvorením poistenia ako aj počas riešenia prípadných udalostí.

V prípade otázok sa obráťte priamo na e-mail:  info@erapo.sk

Tel: 0948 188 108

2. Groupama - https://online.groupama.sk/

Pri pobytoch na štúdium ostáva ako povinný dokument iba Európsky preukaz zdravotného poistenia, avšak ak majú študenti záujem o dopoistenie, môžu doplnkové poistenie taktiež využiť, konkrétne iba balíček basic, ktorý pokrýva len liečebné náklady.

Výberové konanie na akademický rok 2019/2020

Výsledky výberového konania:

študentská mobilita-štúdium

študentská mobilita-stáž

* * * * * *

Čo robiť pred mobilitou

O mobilite všeobecne

Dodatočná výzva na mobilitu STÁŽ V AK.ROKU 2018/2019

<output>

Podmienky dodatočnej výzvy:

  • NEPLATÍ pre študentov prvého ročníka na bakalárskom stupni
  • prihlásiť sa môžu aj študenti externej formy štúdia

</output>

Podmienky dodatočnej výzvy:

- NEPLATÍ pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia

- prihlásiť sa môžu aj študenti v externej forme štúdia

- realizácia mobility: máj - september 2019

Podávanie prihlášok na mobilitu-stáž v papierovej forme do 30.04.2019 v CH1-107

Prihláška na mobilitu-stáž