Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+

<output>Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.</output>

TURECKO-OZNAM

Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.Zoznam zatvorených VŠ

ERAPO - ERASMUS+ poistenie

Poistenie zahŕňa potrebné krytie pre všetky typy mobilít, predovšetkým však doteraz chýbajúcu  zodpovednosť za škodu spôsobenú počas stáží v prijímajúcich organizáciách (podnikoch alebo školách).

Poistenie sa dá uzatvoriť pre krajiny celého sveta a na ľubovoľnú dĺžku mobilít. Uzatvára sa online, s ponukou výberu balíkov krytia podľa typov mobilít a s podrobnými inštrukciami, čo je potrebné predložiť Erasmus koordinátorom. Študentom je poskytnutá telefonická asistencia pred uzatvorením poistenia ako aj počas riešenia prípadných udalostí.

Viac informácií nájdete na www.erapo.sk

V prípade otázok sa obráťte priamo na e-mail:  info@erapo.sk, Tel: 0948 188 108

Pri pobytoch na štúdium ostáva ako povinný dokument iba Európsky preukaz zdravotného poistenia, avšak ak majú študenti záujem o dopoistenie, môžu ERAPO taktiež využiť, konkrétne iba balíček basic, ktorý pokrýva len liečebné náklady.

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu štúdium,stáž,absolventskú stáž na ak.r.2019/2020

Prihlasovanie na mobilitu stáž a absolventskú stáž prebieha naďalej v papierovej forme; záujemcovia svoje prihlášky,spolu s prílohami odovzdajú do 28.02.2019 /CH1-107/

Prihláška - stáž

Prihláška -absolventská stáž

Kritériá

* * * * * *

Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na web stránke:https://moja.uniba.sk prihlasovanie prebieha pomocou prihlasovacieho mena a hesla ako do AIS-u

Zmluvy

Kritériá

Postup pri podávaní prihlášky

Prihláška /štúdium/je otvorená od 21.11.2018 do 28.02.2019; po tomto termíne nie je možné sa prihlásiť, ani doplniť prílohy k prihláške.

Preskúšanie z cudzieho jazyka bude dňa: 11.02.2019 o 10.00 hod., miestnosť sa upresní dodatočne; na preskúšanie nie je potrebné sa prihlasovať

Pzn.: v prihláške uvádzajte univerzitný mail,ktorý bude automaticky doplnený z AIS-u; neprepisujte univerzitný mail na svoj súkromný. Všetky informácie z Mobility Online Vám budú chodiť len na univerzitný mail!!

Dodatočná výzva ŠTÚDIUM & STÁŽ NA AK.ROK 2018/2019

Prihlasovanie na mobilitu-štúdium je otvorené od 03.09. do 12.10.2018

Podávanie prihlášok na mobilitu-stáž v papierovej forme do 11.10.2018

Prihláška na mobilitu-stáž

Výzva na podávanie prihlášok na štud.mobilitu-stáž; absolventská stáž na ak.r.2018/2019

Prihlášky pre tento typ mobility, odovzdávajte tak ako po minulé roky, t.j. v papierovej forme, spolu s prílohami do 15.03.2018 do 11.00 hod./CH1-107/

<output>Termín jazykového preskúšania: 08.02.2018 o 10.00 hod., miestnosť G 203 na jazykové preskúšanie nie je potrebné sa prihlásiť, stačí prísť </output>

<output>Termín jazykového preskúšania: 08.02.2018 o 10.00 hod., miestnosť G 203 na jazykové preskúšanie nie je potrebné sa prihlásiť, stačí prísť</output>

Prihláška-stáž

Prihláška - absolventská stáž

Kritériá

Výsledky výberového konania stáž, absolventská stáž

Výberové konanie na študentskú mobilitu-štúdium na ak.r.2018/2019

OZNAM: možnosť  vycestovať na Erasmus+ pobyt cez celouniverzitné zmluvy, ktoré sú podpísané s partnermi v Utrecht Network – konkrétne univerzity:Utrecht University a Universität Leipzig. Uvedené zmluvy nie sú viazané na konkrétny študijný program, z tohto dôvodu doporučujeme študentom aby si zistili, čo ktorá univerzita ponúka a či je možnosť vyskladania Learning agreementu.

Prihláška na uvedené univerzity sa bude robiť v Mobility Tool zvlášť – obe univerzity sú v softwéri nahrané bez príslušnosti k fakulte/katedre. V prípade záujmu si študent dá na tieto univerzity zvlášť prihlášku, teda, ak už má prihlášku na fakultnú zmluvu a bude mať záujem o niektorú z týchto univerzít, musí si podať ďalšiu prihlášku, kde si môže vybrať jednu z týchto univerzít alebo obe. Študenti si do tejto prihlášky nemôžu vybrať univerzity z fakulty.

Zmluvy sú podpísané s týmito podmienkami:

1. Utrecht University – zmluva podpísaná na 3 študentov (Bc. alebo Mgr.) na semester.

2. Universität Leipzig – zmluva podpísaná na 3 študentov za každý stupeň štúdia (Bc., Mgr., PhD.).

* * * * * *

Od ak.roka 2018/2019 sa na študentské mobility Erasmus+ bude používať softvér Mobility Online, prihlasovanie na mobility bude prebiehať v novom formáte. Prihláška je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. 

Prihláška bude otvorená do 31. 01. 2018. Po tomto termíne nebude možné podať prihlášku. 

Termín jazykového preskúšania: 08.02.2018 o 10.00 hod., miestnosť G 203 na jazykové preskúšanie nie je potrebné sa prihlásiť, stačí prísť

Termín na doplnenie dokumentov do softvéru: do 19.2.2018

Dokumenty na vloženie do softvéru /študent získa body/: Motivačný list; Jazykový certifikát;reprezentácia fakulty v športe;Kvapka krvi, Akademický senát-študentská časť; ŠVK..., v prípade PhD. študenta - zoznam publikačnej činnosti, viac informácií nájdete v Kritériách výberu

Kritériá výberu

Zmluvy

Výsledky výberového konania