Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

  1. ADN Effective combination of microgravimetry and geoelectrical methods in the detection of subsurface cavities in archaeological prospection - selected case-studies from Slovakia / Roman Pašteka ... [et al.]
    In: Contributions to Geophysics and Geodesy. - Roč. 49, č. 4 (2019), s. 479-496
  2. AFG Meranie objemovej aktivity radónu v budovách ležiacich na predpokladaných zlomových pásmach / Iveta Smetanová ... [et al.]
    In: 40. Dny radiační ochrany [elektronický dokument] : sborník abstraktů. - ISBN 978-80-01-06504-4. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2018. - S. 75-75 [online]
  3. BEE Experiences from Microgravity Method Application in Abandoned Coal Mine Sites - Two Examples from Austria and Slovakia / Roman Pašteka ... [et al.]
    In: 24th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics Near Surface Geoscience Conference & Exhibition 2018 [elektronický dokument]. - Porto : The European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), 2018. - S. [1-1] [USB-key]