Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Whiteheadova kritika modernej vedy / Štefan Zolcer
  In: Filosofický časopis. - Roč. 65, č. 3 (2017), s. 403-419
 2. ADD Whitehead in Historical Context - Process Philosophy and Pragmatism / Štefan Zolcer
  In: Filozofia. - Roč. 74, č. 7 (2019), s. 556-570
 3. ADF A. N. Whitehead o vzdelávaní a náboženstve / Štefan Zolcer
  In: Ostium [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. [1-11] [online]
 4. ADM Dewey´s participatory educational democracy / Emil Višňovský, Štefan Zolcer
  In: Educational theory [elektronický zdroj]. - Roč. 66, č. 1-2 (2016), s. 55-71 [online]
 5. ADN The possibility of applying Whithehead´s philosophy / Štefan Zolcer
  In: Human Affairs. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 450-461
 6. AED Whitehead as an environmental philosopher / Štefan Zolcer
  In: Enviromentálna etika v krajinách V4 = Evironmental ethics in V4 countries. - ISBN 978-80-557-1175-1. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. - S. 188-199
 7. AFD Vedecké a filozofické poznanie v diele A.N. Whiteheada / Štefan Zolcer
  In: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. - ISBN 978-80-970494-9-2. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. - S. 155-164
 8. AFD Zrod moderného vedeckého myslenia / Štefan Zolcer
  In: Filozofia, veda, literatúra. - ISBN 978-80-8127-111-3. - Bratislava : STIMUL, 2014. - S. 175-185
 9. BFB An outline of Whitehead´s Metaphysics / Štefan Zolcer
  In: The character of current philosophy and its methods. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. - S. 14
 10. BFB Critique of modern science and the need for a new metaphysics / Štefan Zolcer
  In: The character of current philosophy and its methods. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 19
 11. BFB Vzdelávanie a náboženstvo v procesuálnej filozofii = Education and religion in process philosophy / Štefan Zolcer
  In: Mladá filozofia : povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2016. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. - S. 24
 12. DAI Filozofia procesu A. N. Whiteheada / Štefan Zolcer ; školiteľ Emil Višňovský
  Bratislava : [s.n.], 2017
 13. EDI McHenry, Leemon B. (2018) Process philosophy, reconsidered / Štefan Zolcer
  In: Metascience. - Roč. 27, č. 2 (2018), s. 323-326
 14. EDI Emil Višňovský (ed.): Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita verzus hodnoty / Štefan Zolcer
  In: Filozofia. - Roč. 70, č. 1 (2015), s. 72-74