Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Assembling of the Mycobacterium tuberculosis Cell Wall Core / Anna E. Grzegorzewicz ... [et al.]
  In: Journal of Biological Chemistry. - Vol. 291, No. 36 (2016), s. 18867-18879
 2. ADC A multitarget approach to drug discovery inhibiting Mycobacterium tuberculosis PyrG and PanK / Laurent R. Chiarelli ... [et al.]
  In: Scientific Reports [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 16.február (2018), s. [1-10], Art. no. 3187 [online]
 3. ADC Development of 3,5-Dinitrobenzylsulfanyl-1,3,4-oxadiazoles and Thiadiazoles as Selective Antitubercular Agents Active Against Replicating and Nonreplicating Mycobacterium tuberculosis / Galina Karabanovich ... [et al.]
  In: Journal of Medicinal Chemistry. - Vol. 59, No. 6 (2016), s. 2362-2380
 4. ADC Identification of aminopyrimidine-sulfonamides as potent modulators of Wag31-mediated cell elongation in mycobacteria / Vinayak Singh ... [et al.]
  In: Molecular Microbiology. - Vol. 103, No. 1 (2017), s. 13-25
 5. ADC Genetic manipulation of the pathogenic yeast Candida parapsilosis / Jozef Nosek ... [et al.]
  In: Current Genetics. - Vol. 42, No. 1 (2002), s. 27-35
 6. ADC High-efficiency transformation of the pathogenic yeast Candida parapsilosis / Júlia Zemanová, Jozef Nosek, Ľubomír Tomáška
  In: Current Genetics. - Vol. 45, No. 3 (2004), s. 183-186
 7. ADC The EU approved antimalarial pyronaridine shows antitubercular activity and synergy with rifampicin, targeting RNA polymerase / Giorgia Mori ... [et al.]
  In: Tuberculosis. - Roč. 112 (2018), s. 98-109
 8. ADM A Phenotypic Based Target Screening Approach Delivers New Antitubercular CTP Synthetase Inhibitors / Marta Esposito ... [et al.]
  In: ACS Infectious Diseases. - Vol. 3, No. 6 (2017), s. 428-437
 9. ADM Copper-related toxicity in replicating and dormant Mycobacterium tuberculosis caused by 1-hydroxy-5-R-pyridine-2(1H)-thiones / Elena G. Salina ... [et al.]
  In: Metallomics. - Roč. 10, č. 7 (2018), s. 992-1002
 10. AFD Genetická variabilita mitochondriálnej DNA prírodných izolátov kvasinky Saccharomyces cerevisiae / Soňa Vyskočilová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 832-837 [CD-ROM]
 11. AFG Mitochondrial genome architecture in yeast species from the Lodderomyces clade / Eva Hegedusova... [et al.]
  In: Yeast. - Vol. 30, Suppl. 1 (2013), s. 123
 12. AFG Functional analysis of the gene GTF1, a putative transcriptional activator of the genisate pathway in the yeast Candida parapsilosis / Andrea Cillingová ... [et al.]
  In: Biology of pathogenic fungi: genetics, genomics, diagnostics : CESC 2014 : 4th Central European Summer Course and 1st Rising Stars in Mycology Workshop. - ISBN 978-963-315-193-8. - Szeged : University of Szeged, 2014. - S. 64
 13. AFG Metabolism of hydroxyderivatives of benzene and benzonic acid in yeast: an insight from analysis of complete yeast genomes / Michaela Jakúbková... [et al.]
  In: Yeast. - Vol. 30, Suppl. 1 (2013), s. 164
 14. AFH A maleylpyruvate isomerase from the yeast Candida parapsilosis / Romana Vrzoňová ... [et al.]
  In: 44rd Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 66
 15. AFH Hunting for in vivo role of mitochondrial telomere binding protein / M. Šebesta ... [et al.]
  In: 36th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2008. - S. 73
 16. AFH Ako pripraviť genetický systém pre asexuálnu kvasinku ? / Júlia Zemanová
  In: Druhé ivanské dni mladých biológov. Program a abstrakty. - Bratislava : SAV, 2002. - S. 23
 17. AFH Príprava transformačných systémov kvasiniek Candida parapsilosis a Candida utilis / Júlia Zemanová
  In: Študentská vedecká konferencia 2002. - Bratislava : PRIF UK, 2002. - Nestr., prednáška P-25
 18. AFK Príprava transformačného systému kvasinky Candida parapsilosis / Júlia Zemanová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94, No. 8 (2000), s. 535-536
 19. AFK Genetic transformation of the pathogenic yeast Candida parapsilosis / Júlia Zemanová, Jozef Nosek, Ľubomír Tomáška
  In: 21st International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology. Yeast 2003. - Göteborg : John Wiley & Sons, 2003. - S. 324
 20. AFL Lack of RNA interference in Candida Parapsilosis / Júlia Zemanová, Jozef Nosek, Ľubomír Tomáška
  In: 33rd Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2005. - S. 60
 21. AFL A linear mitochondrial genome with telomeric hairpins of the yeast Candida vartiovaare / Matúš Valach ... [et al.]
  In: 38th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2010. - S. 82