Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC GC-MS analysis of waxes in candle without chromatographic separations / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie : Selected Papers of Young Analytical Chemists. - Roč. 149, č. 9 (2018), s. 1543-1548
 2. ADC Analysis of triglycerides in butter, plant oils, and adulterated butter with LPGC-MS / Žofia Nižnanská ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie : Selected Papers of Young Analytical Chemists. - Roč. 149, č. 9 (2018), s. 1573-1578
 3. ADC The analysis of polar compounds in cigarette ashes by GC-MS/MS / Paulína Galbavá... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Vol. 148, No. 9 (2017), s. 1667-1671
 4. ADC GC-MS/MS method for age determination of fingerprints / Žofia Szabóová ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Vol. 148, No. 9 (2017), s. 1673-1678
 5. ADC HTGC-MS for determination of flavonol glycosides in nutritional supplement with extract from Vaccinium macrocarpon / Ľudmila Gabrišová ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie : Selected Papers of Young Analytical Chemists. - Roč. 149, č. 9 (2018), s. 1623-1627
 6. ADF Post mortem redistribúcia metadónu v telesných tekutinách a orgánoch pri kontinuálnej liečbe závislosti na heroín / L. Nižnanský ... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 117-125
 7. ADF Kvantifikácia post-mortem redistribúce cudzorodých látok / Ľuboš Nižnanský ... [et al.]
  In: Folia societatis medicinae legalis Slovacae. - Roč. 9, č. 2 (2019), s. 105-111
 8. AED Post-mortem redistribúcia drog a liečiv a postup jej vyhodnotenia / Ľuboš Nižnanský, Žofia Nižnanská, Jozef Šidlo
  In: 100 rokov Ústavu súdneho lekárstva 1919-2019. - ISBN 978-80-223-4715-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 294-303
 9. AFC MS/MS analysis of fatty acid methyl esters in diesel / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: Proceedings of the 14th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry”. - ISBN 978-80-7444-059-5. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2018. - S. 120-125
 10. AFC The analysis of non-polar compounds in cigarette ashes by GC-MS / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: Proceedings of the 12th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". - ISBN 978-80-7444-044-1. - Prague : Charles University in Prague, 2016. - S. 62-66
 11. AFC Gas chromatography mass spectrometry analysis of saliva samples / Viktória Ferenczy ... [et al.]
  In: Proceedings of the 12th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". - ISBN 978-80-7444-044-1. - Prague : Charles University in Prague, 2016. - S. 177-182
 12. AFC Age determination of fingerprints by GC-MS / Žofia Szabóová ... [et al.]
  In: Proceedings of the 12th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". - ISBN 978-80-7444-044-1. - Prague : Charles University in Prague, 2016. - S. 56-61
 13. AFC Analysis of Candle-Wax by Direct Injection to MS via GC / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: 13th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". - ISBN 978-80-7444-052-6. - Prague : Faculty of Science, Charles University, 2017. - S. 133-138
 14. AFC Analysis of Triglycerides in Detecting Butter Fraud by Low Pressure GC-MS / Žofia Szabóová ... [et al.]
  In: 13th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". - ISBN 978-80-7444-052-6. - Prague : Faculty of Science, Charles University, 2017. - S. 139-143
 15. AFC Characterization of Nutritional Supplement with Content of Vaccinium macrocarpon Based on Comparison of Chosen Flavonol Glycosides by HTGC-MS 126 / Ľudmila Gabrišová ... [et al.]
  In: 13th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". - ISBN 978-80-7444-052-6. - Prague : Faculty of Science, Charles University, 2017. - S. 126-131
 16. AFD Priama analýza parafínu, stearínu a včelieho vosku metódou MS / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 829-834 [online]
 17. AFD Analýza triglyceridov v masle, rastlinných olejoch a falšovaných maslách metódou nízkotlakovej GC-MS / Žofia Szabóová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 1076-1080 [online]
 18. AFD Analýza falšovaného včelieho vosku pomocou MS / Paulína Galbavá, Žofia Nižnanská, Jaroslav Blaško
  In: Chémia a technológie pre život : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-8208-015-8. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019. - S. 47-48
 19. AFD Porovnanie vybraných úpravných metód pri analýze smolky pomocou GC - FID / Lucia Šantová ... [et al.]
  In: Chémia a technológie pre život : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-8208-015-8. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019. - S. 49-50
 20. AFD Analýza polárnych organických látok na bankovkách metódou GC-MS / Lenka Marcinková ... [et al.]
  In: Chémia a technológie pre život : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-8208-015-8. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019. - S. 51-54
 21. AFD Analýza cigaretového popola metódou GC s tandemovým hmotnostným spektrometrom / Zuzana Cíchová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 890-894 [online]
 22. AFD Analýza polárnych organických látok v cigaretovom popole pomocou GC-MS / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: Chémia a technológie pre život [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4628-1. - Bratislava : STU, 2016. - S. 42-44 [CD-ROM]
 23. AFD Analýza prchavých látok v moči pomocou mikroextrakčnej techniky INCAT / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 927-932 [online]
 24. AFD Analýza nápojov vyrábaných z hrozna a popísanie kinetiky reakcii pri ich výrobe pomocou GC-MS / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: Chémia a technológie pre život [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4628-1. - Bratislava : STU, 2016. - S. 45-46 [CD-ROM]
 25. AFD Vývoj novej plynovochromatografickej metódy na stanovenie látok v hroznových nápojoch / Ľudmila Gabrišová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 922-926 [online]
 26. AFD Analýza odtlačkov prstov metódou GC-MS/MS / Žofia Szabóová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1127-1132 [online]
 27. AFD Stanovenie veku odtlačku prsta metódou GC-MS / Žofia Szabóová ... [et al.]
  In: Chémia a technológie pre život [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4628-1. - Bratislava : STU, 2016. - S. 40-41 [CD-ROM]
 28. AFD Malí obyvatelia vrtu v telese skládky CHZJD v bratislavskej Vrakuni / Zuzana Bártová ... [et al.]
  In: Geochémia 2017. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-027-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2017. - S. 18-20
 29. AFD Nové metódy identifikácie organických polutantov vo vodách / Róbert Kubinec ... [et al.]
  In: Geochémia 2017. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-027-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2017. - S. 88-89
 30. AFG Redistribution of methadone in biological fluids and tissues during the methadone maintenance therapy of heroin addiction / Ľ. Nižnanský ... [et al.]
  In: Rechtsmedizin. - Vol. 27, No. 4 (2017), s. 389
 31. AFH Využitie MS na odhalenie falšovania včelieho vosku parafínom a stearínom / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1], Art. No. 1724 [online]
 32. AFH Použitie nízkotlakovej plynovej chromatografie s hmotnostno-spektrometrickou detekciou na analýzu rastlinných olejov a masla / Žofia Szabóová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1], Art. No. 1716 [online]
 33. AFH Monitoring of time-dependent changes in fingerprint residue composition by GC-MS/MS / Žofia Szabóová ... [et al.]
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 144-144 [USB-key]
 34. AFH Low pressure GAS chromatography mass spectrometry for triglyceride analysis / Žofia Szabóová ... [et al.]
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 154-154 [USB-key]
 35. AFH Direct analysis beeswax, paraffin and stearin by MS ditector without chromatographic separation / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 82-82 [USB-key]
 36. AFH Analysis of selected nutritional supplements and foods with content glycosides flavonols (Vaccinium macrocarpon) by HTGC-MS / Jaroslav Blaško ... [et al.]
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 81-81 [USB-key]
 37. AFH GC-MS/MS analýza neprchavých organických látok v cigaretovom popole / Paulína Galbavá ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1636 [1 s.] [online]
 38. AFH Novovyvinutá plynovochromatografická metóda analýzy nápojov vyrábaných z hrozna / Ľudmila Gabrišová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1657 [1 s.] [online]
 39. AFH Sledovanie starnutia odtlačkov prstov metódou GC-MS/MS / Ž. Szabóová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1639 [1 s.] [online]
 40. AFH Metadón a jeho distribúcia v ľudskom tele zisťovaná po smrti / Ľ. Nižňanský ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1671 [1 s.] [online]
 41. AFH Preparation and antioxidant properties of selected resveratrol analogues / Peter Kotora ... [et al.]
  In: ERIN 2018. - ISBN 978-80-8106-073-1. - Bratislava : Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2018. - S. 34-34
 42. AFH Analysis of static angle of repose with respect to powder material properties / Oliver Macho ... [et al.]
  In: ERIN 2018. - ISBN 978-80-8106-073-1. - Bratislava : Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2018. - S. 40-40
 43. AFH The development of a new adsorption-desorption device for ethanol / Ľudmila Gabrišová ... [et al.]
  In: ERIN 2018. - ISBN 978-80-8106-073-1. - Bratislava : Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2018. - S. 24-24