Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Mal3, the Schizosaccharomyces pombe homolog of EB1, is required for karyogamy and for promoting oscillatory nuclear movement during meiosis / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: Cell Cycle. - Vol. 13, No. 1 (2014), s. 72-77
 2. ADC Synchronized fission yeast meiosis using an ATP analog-sensitive Pat1 protein kinase / Ľuboš Čipák ... [et al.]
  In: Nature Protocols. - Vol. 9, No. 1 (2014), s. 223-231
 3. ADC New evidence that SAC can tolerate misaligned chromosomes in mouse oocytes / Silvia Poláková, Miroslava Požgajová, Juraj Gregáň
  In: Cell Cycle. - Vol. 11, No. 18 (2012), s. 3356-3357
 4. ADC A complete sequence of Saccharomyces paradoxus mitochondrial genome that restores the respiration in S. cerevisiae / Emanuel Procházka ... [et al.]
  In: FEMS Yeast Research. - Vol. 12, No. 7 (2012), s. 819-830
 5. ADC Formation of new chromosomes as a virulence mechanism in yeast Candida glabrata / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. - Vol. 106, No. 8 (2009), s. 2688-2693
 6. ADC Transition of the ability to gnerate petites in the Saccharomyces/Kluyveromyces complex / Veronika Fekete ... [et al.]
  In: FEMS Yeast Research. - Vol. 7, No. 8 (2007), s. 1237-1247
 7. ADC Geotrichum bryndzae sp. nov., a novel asexual arthroconidial yeast species related to the genus Galactomyces / Pavol Sulo ... [et al.]
  In: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. - Vol. 59, No. 8 (2009), s. 2370-2374
 8. ADC High-throughput knockout screen in Schizosaccharomyces pombe identifies a novel gene required for efficient homolog disjunction during meiosis I / Cornelia Rumpf ... [et al.]
  In: Cell Cycle. - Vol. 9, No. 9 (2010), s. 1802-1808
 9. ADC Mitochondrial genome from the facultative anaerobe and petite-positive yeast Dekkera bruxellensis contains the NADH dehydrogenase subunit genes / Emanuel Prochádzka ... [et al.]
  In: FEMS Yeast Research. - Vol. 10, No. 5 (2010), s. 545-557
 10. ADC Chromosome Segregation: Monopolin Attracts Condensin / Andrej Dudáš, Silvia Poláková, Juraj Gregáň
  In: Current Biology. - Vol. 21, No. 16 (2011), s. R634-R636
 11. ADC A knockout screen for protein kinases required for the proper meiotic segregation of chromosomes in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe / Ines Kováčiková ... [et al.]
  In: Cell Cycle. - Vol. 12, No. 4 (2013), s. 618-624
 12. AEG Brettanomyces/Dekkera, a novel model organism to elucidate yeast evolution and comparative genomics / Jure Piskur ... [et al.]
  In: Yeast. - Vol. 22, No. S1 (2005), s. S34
 13. AEG Evolution of petite-positivity/negativity in yeasts / Veronika Fekete ... [et al.]
  In: Yeast. - Vol. 22, No. S1 (2005), s. S32
 14. AFG Allodiploidy in a haploid yeast Candida glabrata / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: 8th Analytical Genetics Meeting. - Uppsala : Uppsala Universitet, 2007. - S. T9
 15. AFG Hot-topic Speaker: Jure Piskur (Lund, Sweden): Formation of novel chromosomes in yeast / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: Yeast. - Vol. 26, Suppl. 1 (2009), s. 23
 16. AFG Genome dynamics plays a role in Candida glabrata virulence / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: 27th Issy: Pasteur’s legacy – Yeasts for Health and Biotechnologies. - Paris : Institut Pasteur, 2009. - S. 65
 17. AFG Variability in Saccharomyces Cerevisae natural isolates - the first step towards speciaton or the consequence of interspecies mating? / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. - Roč. 45, Príloha abstraktov (2004), s. 253
 18. AFH Dbl2, nový hráč v meiotickej segregácii chromozómov / Lucia Karvaiová ... [et al.]
  In: 8. Ivanské dni mladých biológov. - ISBN 978-80-971680-0-1. - Ivanka pri Dunaji : ÚBGŽ SAV, 2014. - S. 10
 19. AFH Petite positive islands in petite negative yeast sea / Veronika Fekete ... [et al.]
  In: 33rd Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2005. - S. 22
 20. AFH Shuffling of mitochondrial genomes during the evolution via interspecific hybrid speciation / Silvia Poláková, Pavol Sulo
  In: 33rd Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2005. - S. 44
 21. AFH Variability in Saccharomyces Cerevisae natural isolates - the first step towards speciaton or the consequence of interspecies mating? / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: 32nd Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : Czechoslovak Society for Microbiology, 2004. - S. 80
 22. AFH Simple PCR taxonomic criterion a tool for the construction of hybrids and new species from natural and industrial Saccharomyces Sensu Stricto strains / Silvia Poláková, T. Slamka, Pavol Sulo
  In: 32nd Annual Conference on Yeasts. Programme and Abstracts. - Bratislava : Czechoslovak Society for Microbiology, 2004. - S. 73
 23. AFK Yeast organelle engineering II. How the alien mitochondrial and nuclei get together / Mário Špírek ... [et al.]
  In: Yeast. - Vol. 18, No. S1 (2001), s. SI23 (Abstr. 07 - 04)
 24. AFL The use of mitochondrial transplacement in taxonomy / S. Poláková ... [et al.]
  In: 31. výročná konferencia o kvasinkách. - Bratislava : SAV, 2003. - S. 78
 25. AFL Distribution of petit positive yeasts among the species closely related to S. cerevisiae / V. Fekete ... [et al.]
  In: 31. výročná konferencia o kvasinkách. - Bratislava : SAV, 2003. - S. 79
 26. AFL The role of genome architecture in Candida Glabrata virulence and lifestyle / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: 37th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2009. - S. 40
 27. AFL A complete sequence of mitochondrial genome from Saccharomyces paradoxus / Emanuel Procházka ... [et al.]
  In: 37th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2009. - S. 73
 28. AFL A fate of mtDNA in the interspecies hybrids. (Recombination driven by mobile introns is preferred) / Emanuel Procházka, Pavol Sulo, Silvia Poláková
  In: 37th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2009. - S.72
 29. AFL Geotrichum bryndzae sp. nov. a novel asexual arthroconidial yeast species related to the genus Galactomyces / Michal Laurenčík ... [et al.]
  In: 37th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2009. - S. 70
 30. AFL A comparison of mitochondrial genomes from two related Brettanomyces/Dekkera yeast species (distribution of patchy elements, fungal phylogeny). / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: 37th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2009. - S. 69
 31. AFL Complete nucleotide sequence of the mitochondrial DNA from Brettanomyces custersianus / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: 33rd Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2005. - S. 53
 32. AFL Living in the Wild Homothalism and sporulation - tools for genome renewal / Silvia Poláková ... [et al.]
  In: 33rd Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2005. - S. 20
 33. AFL Are mitochondrial introns the motive power of yeast speciation? / Mário Špírek ... [et al.]
  In: 30th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2002. - S. 69
 34. AFL Living in the bad enviroment / D. Malikova ... [et al.]
  In: 30th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2002. - S. 71
 35. AFL Yeast organelle engineering. How the alien mitochondria and nuclei get together / Mário Špírek ... [et al.]
  In: 29th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2001. - S. 49
 36. AFL Phylogenetic analysis within the genus Dekkera/Brettanomyces revealed novel yeast species Dekkera pseudobruxelensis sp. nov / Mikael Rordam Andersen ... [et al.]
  In: 39th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2011. - S. 105
 37. BFA Novel S. pombe proteins required for proper segregation of chromosomes during meiosis / Juraj Gregáň ... [et al.]
  In: Genetická konference GSGM 2014. Konferenční sborník. - Brno : Genetická společnost Gregora Mendela, 2014. - S. 15