Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Broadband two-photon absorption cross sections of benzothiazole derivatives and benzobisthiazolium salts / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: Chemical Physics Letters. - č. 700 (2018), s. 22-26
 2. ADC Nonphasematched broadband THz amplification and reshaping in a dispersive chi(3) medium / Martin Koyš ... [et al.]
  In: Optics Express. - Vol. 25, No. 12 (2017), s. 13872-13882
 3. ADC Effect of Iodination on the Photophysics of the Laser Borane anti-B18H22: Generation of Efficient Photosensitizers of Oxygen / Michael G. S. Londesborough ... [et al.]
  In: Inorganic Chemistry. - Roč. 58, č. 15 (2019), s. 10248-10259
 4. ADC Linear and Multi-Photon Fluorescence of Thiophene Based Copolymer with Electron-Accepting Side Chains / Lenka Slušná ... [et al.]
  In: Journal of Fluorescence. - Roč. 28, č. 6 (2018), s. 1333-1340
 5. ADC Femtosecond Kerr index of cyclic olefin co/polymers for THz nonlinear optics / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: Optical Materials. - Vol. 60, October (2016), s. 559-563
 6. AFD Spektroskopia organicko-anorganických perovskitových štruktúr pre fotovoltické články / Tatiana Vojteková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 1001-1006 [print]
 7. AFD Absorpčná spektrofotometria fenolformaldehydových živíc počas ich zrenia / Eva Noskovičová, Dušan Velič
  In: Fotonika 2019 : 14. výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra. - ISBN 978-80-972238-7-8. - Bratislava : Medzinárodné Laserové Centrum, 2019. - S. 81-83
 8. AFG From Tunable THz Generation in Plasma Towards THz-FWM in Solids / Dušan Lorenc ... [et al.]
  In: 18th International Conference and School Foundations and Advances in Nonlinear Science and 3rd International Simposium Advances in Nonlinear Photonics. - ISBN 978-5-7422-5456-0. - Saint Petersburg : Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 2016. - S. 66
 9. AFG Od generácie preladiteľného THz žiarenia k THz-FWM v pevných látkach / Dušan Lorenc ... [et al.]
  In: Elektronický sborník příspěvků multioborové konference LASER56 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87441-19-0. - Brno : Ústav prístrojové techniky AV ČR, 2016. - S. 39-40 [online]
 10. AFG Účinný prierez dvojfotónovej absorpcie nových derivátov benzotiazolu v infračervenej oblasti / Marek Pribus ... [et al.]
  In: Elektronický sborník příspěvků multioborové konference LASER56 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87441-19-0. - Brno : Ústav prístrojové techniky AV ČR, 2016. - S. 57-58 [online]
 11. AFG Optická charakterizácia polytiofénov pre prípravu solárnych článkov / Lenka Slušná ... [et al.]
  In: Elektronický sborník příspěvků multioborové konference LASER56 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87441-19-0. - Brno : Ústav prístrojové techniky AV ČR, 2016. - S. 61-62 [online]
 12. AFG Trojfrekvenčná zostava pre experiment s optickým čerpaním a THz sondovaním / Eva Noskovičová... [et al.]
  In: Elektronický sborník příspěvků multioborové konference LASER56 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87441-19-0. - Brno : Ústav prístrojové techniky AV ČR, 2016. - S. 63-64 [online]
 13. AFG Hybridný polovodič na báze perovskitu v časovo rozlíšenom terahertzovom experimente / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 16, č. 5 (2018), s. 394-394
 14. AFG Kerr index of cyclic olefin co/polymers for THz pulse propagation simulations / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: 41st International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves : IRMMW-THz 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-4673-8485-8. - Copenhagen : IEEE, 2016. - Art. No. 7758774 [2 s.] [online]
 15. AFG Optical charakterization of novel benzotiophene derivates / L. Slušná ... [et al.]
  In: Multiodborová konference Laser 55. - ISBN 978-80-87441-15-2. - Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015. - S. 71-72
 16. AFG Kerr index of cyclic olefin copolymers for THz index guiding / E. Noskovičová ... [et al.]
  In: Multiodborová konference Laser 55. - ISBN 978-80-87441-15-2. - Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015. - S. 49-50
 17. AFG High power 2-color plasma based THz source for THz-TDS / D. Lorenc ... [et al.]
  In: Multiodborová konference Laser 55. - ISBN 978-80-87441-15-2. - Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015. - S. 42-43
 18. AFH Vznik terahertzového žiarenia v opticky nelineárnych vláknach z cyklických olefínoch / Eva Noskovičová, Dušan Lorenc, Dušan Velič
  In: ChemZi. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 150-150
 19. AFH Laserová spektroskopia fotovoltických materiálov na báze polytiofénov / Lenka Slušná... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1507 [1 s.] [online]
 20. AFH First order hyperpolarizability of benzothiazole salts / Eva Noskovičová... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1589 [1 s.] [online]
 21. AFH Spektropskopia organicko-anorganických perovskitových štruktúr pre fotovoltické články / Tatiana Vojteková ... [et al.]
  In: ChemZi [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 153-153 [print]
 22. AFH Od statickej THz spektroskopie k THz pump-probe experimentu / Eva Noskovičová, Dušan Lorenc, Dušan Velič
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 80
 23. AFH Absorpčná spektroskopia fenokolových živíc / Eva Noskovičová, Dušan Lorenc, Dušan Velič
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 150
 24. AFH Stanovenie účinného prierezu dvojfotónovej absorpcie derivátom benzotiazolu / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 25. AFH Optická charakterizácia polymérov založených na benzo[1,2-b;4,5-b']ditiofén derivátoch na prípravu fotovoltických článkov / Lenka Slušná... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1386 [1 s.] [online]
 26. AFH Účinné prierezy dvojfotónovej absorpcie perspektívnych zlúčenín na báze derivátov benzotiazolu / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 116
 27. AFH Optical characterization of polymer based on benzo[1,2-b;4,5-b´]ditiophene derivatives for photovoltaic applications / Lenka Slušná ... [et al.]
  In: 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-1238-2. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 117 [USB kľúč]
 28. AFH Broadband THz spectroscopy of cyclic olefin copolymer materials for nonlinear THz wavemixing / Lenka Slušná ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 120
 29. AFH Tetraherz time domain spectroscopy of polymers using plasma / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-1238-2. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 111 [USB kľúč]