Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

  1. AFG Donor-substituted pyridobenzo(bis)thiazoles as two-photon absorbing fluorofores for bioimaging / Jela Nociarová ... [et al.]
    In: European Symposium on Organic Chemistry. - ISBN 978-3-9504809-2-4. - Viedeň : Technische Universität Wien, 2019. - S. 284-284