Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAA "In Situ" Biomonitoring of a Polluted Environment by Wild Plant and Crop Plant Species / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  New York : NOVA Science Publishers, 2018
 2. ABB The storage effect: An universal method of enhancing DNA´s repair system / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Biologia. - Roč. 56, No. 7, Suppl. 10 (2001), s. 1-88
 3. ABB Prvý doplnok karyotaxonomického prehľadu flóry Slovenska / Jozef Májovský ... [et al.]
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, Suppl. 1. - ISBN 80-223-1423-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 1-127
 4. ABC Wild Plant Species in Bioindication of Polluted Environment / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Environmental Stress: Indication, Mitigation and Eco-conservation. - ISBN 0-7923-6410-4. - Dordrecht, Boston, London : Kluwer Academic Publ., 2000. - S. 285-298 [1,2 AH]
 5. ABC Wild Plant and Crop Plant Species for In Situ Microspore Analysis of a Polluted Environment / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Environmental Pollution and Plant Responses. - ISBN 1-56670-341-7. - Boca Raton, London, New York, Washington : Lewis Publishers, 2000. - S. 317-328 [1 AH]
 6. ABC Response of Plant Species to the Radioactive Contaminated Soil around Nuclear Power Plant Jaslovske Bohunice, Slovakia / Gustav Murín, Karol Mičieta
  In: Contaminated Soils: Environmental Impact, Disposal and Treatment Environmental Remediation Technologies, Regulations and Safety. - ISBN 9781607417910. - [s.l.] : Nova Science Publishers, 2010. - S. 433-448 [1 AH]
 7. ACB Špecializované informačné technológie v prírodovedenom výskume: Mnohorozmerné štatistické analýzy v biológii / Danka Némethová, Ladislav Jedlička, Karol Mičieta
  Bratislava : Elita, 2008
 8. ACB Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín / Karol Mičieta ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 9. ACB Všeobecná a aplikovaná palynológia / Jana Ščevková, Karol Mičieta
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 10. ADC Mosaicism in old trees and its patterns / Eva Zahradníková ... [et al.]
  In: Trees. - Roč. 34, č. 2 (2020), s. 357-370
 11. ADC Arabidopsis Synaptotagmin 2 Participates in Pollen Germination and Tube Growth and Is Delivered to Plasma Membrane via Conventional Secretion / Hui Wang ... [et al.]
  In: Molecular Plant. - Vol. 8, No. 12 (2015), s. 1737-1750
 12. ADC Three species of genus Pinus suitable as bioindicators of polluted enviroment / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Water, Air and Soil Pollution. - Vol. 104, No. 3-4 (1998), s. 413-422
 13. ADC Influence of airborne pollen counts and length of pollen season of selected allergenic plants on the concentration of sIgE antibodies on the population of Bratislava, Slovakia / Jana Ščevková ... [et al.]
  In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - Vol. 22, No. 3 (2015), s. 451-455
 14. ADC Expansion and aerobiology of Ambrosia artemisiifolia L. in Slovakia / Michal Hrabovský ... [et al.]
  In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - Vol. 23, No. 1 (2016), s. 64-70
 15. ADC The ecogenotoxic plant biomonitoring of a long-term polluted area in central Slovakia / Andrea Pogányová, Erik Kerekeš, Karol Mičieta
  In: Environmental Science and Pollution Research. - Vol. 24, No. 35 (2017), s. 27376-27383
 16. ADC Beta-Galactosidase in Immobilized Cells of Papaver somniferum / Ján Stano ... [et al.]
  In: Biologia Plantarum. - Vol. 38, No. 1 (1996), s. 123-127
 17. ADC Beta-galactosidase in immobilized cells of Panax ginseng (C. A. Mey) / J. Stano ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 52, No. 7 (1997), s. 569-570
 18. ADC Beta-galactosidase in immobilized cells of gherkin Cucumis sativus L. / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Biochimica Polonica. - Vol. 45, No. 2 (1998), s. 621-626
 19. ADC Study of immobilized and extracellular saccharase of watermelon / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Vol. 108, No. 4 (2006), s. 401-406
 20. ADC In situ biomonitoring of the genotoxic effects of mixed industrial emissions using the Tradescantia micronucleus and pollen abortion tests with life plants: Demonstration of the efficacy of emission controls in an eastern European city / Miroslav Mišík ... [et al.]
  In: Environmental Pollution. - Vol. 145, No. 2 (2007), s. 459-466
 21. ADC Identification and Determination of Invertase Secreted by Tomato Cells / Ján Stano ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 59, No. 4 (2004), s. 323-324
 22. ADC Wild plant species in bio-indication of radioactive-contaminated sites around Jaslovské Bohunice nuclear power plant in the Slovak Republic / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Journal of Environmental Radioactivity. - Vol. 93, No. 1 (2007), s. 26-37
 23. ADC Štúdium vybraných extracelulárnych a imobolizovaných aminopeptidáz lastovičníka / Ján Stano ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 101, No. 1 (2007), s. 65-69
 24. ADC Changes in the representation of alien taxa in ruderal vegetation of an urban ecosystem over 50 years. A case study from Malacky city, Slovakia, Central Europe / Alena Rendeková, Karol Mičieta
  In: Urban Ecosystems. - Vol. 20, No. 4 (2017), s. 867-875
 25. ADC A Numerical-Taxonomic Study of the Juncus bufonius Aggregate (Juncaceae) in Slovakia / Karol Mičieta, Ladislav Mucina
  In: Plant Systematics and Evolution. - Vol. 142, No. 3-4 (1983), s. 137-148
 26. ADC Microspore analysis for genotoxicity of a polluted environment / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Environmental and Experimental Botany. - Vol. 36, No. 1 (1996), s. 21-27
 27. ADC Pre-replication recovery from methyl methanesulphonate induced chromosomal damage in Vicia faba seeds / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Biologia Plantarum. - Vol. 39, No. 4 (1997), s. 523-529
 28. ADC Artificial ageing of Vicia faba L. seeds caused by prolongation of G-1 phase / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Acta Physiologiae Plantarum. - Vol. 19, No. 2 (1997), s. 101-107
 29. ADC Bioassay for the determination of the intra- and extracellular activity of aminopeptidases in immobilized tomato cells / Ján Stano ... [et al.]
  In: Chemistry & Biodiversity. - Vol. 3, No. 4 (2006), s. 414-421
 30. ADC In situ monitoring of clastogenicity of ambient air in Bratislava, Slovakia using the Tradescantia micronucleus assay and pollen abortion assays / Miroslav Mišík ... [et al.]
  In: Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. - Vol. 605, No. 1 (2006), s. 1-6
 31. ADC Plant bioassays for an in situ monitoring of air near an industrial area and a municipal solid waste - Žilina (Slovakia) / Martina Solenská, Karol Mičieta, Miroslav Mišík
  In: Environmental Monitoring and Assessment. - Vol. 115, No. 1-3 (2006), s. 499-508
 32. ADC Melibiase in immobilized cells of watermelon / Ján Stano ... [et al.]
  In: Chemistry of Natural Compounds. - Vol. 41, No. 1 (2005), s. 65-68
 33. ADC Localization and Measurement of Extracellular Plant Galactosidases / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Vol. 104, No. 4 (2002), s. 441-444
 34. ADC A Simple and Rapid Method of Identification of Extracellular Plant Galactosidases / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Chemistry of Natural Compounds. - Vol. 38, No. 3 (2002), s. 284-287
 35. ADC The effects of recent changes in air temperature on trends in airborne Alternaria, Epicoccum and Stemphylium spore seasons in Bratislava (Slovakia) / Jana Ščevková... [et al.]
  In: Aerobiologia. - Vol. 32, No. 1 (2016), s. 69-81
 36. ADC Genotoxic assessment of selected native plants to deferentially exposed urban ecosystems / Andrea Pogányová, Karol Mičieta, Jozef Dušička
  In: Environmental Science and Pollution Research [elektronický dokument]. - Roč. 26, č. 9 (2019), s. 9055-9064 [print]
 37. ADC Tradescantia micronucleus and Vicia chromosome anatelophase assays in monitoring of genotoxicity of urban soils / Miroslav Mišík, Karol Mičieta
  In: Water, Air and Soil Pollution. - Vol. 141, No. 1-4 (2002), s. 181-187
 38. ADC Changes in presence of alien species in the ruderal vegetation of a representative ecosystem in a major city over 30 years: a case study from Bratislava / Alena Rendeková ... [et al.]
  In: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - Vol. 86, No. 1 (2017), s. 3538-3538
 39. ADC Annual pollen spectrum variations in the air of Bratislava (Slovakia): years 2002-2009 / Jana Ščevková ... [et al.]
  In: Aerobiologia. - Vol. 26, No. 4 (2010), s. 277-287
 40. ADC Štúdium laktázy v imobilizovaných bunkách a kultivačnom médiu Arabidopsis thaliana / Ján Stano ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 104, č. 11 (2010), s. 1040-1046
 41. ADC Effects of Auxins on PIN-FORMED2 (PIN2) Dynamics Are Not Mediated by Inhibiting PIN2 Endocytosis / Ján Jásik ... [et al.]
  In: Plant Physiology. - Vol. 172, No. 2 (2016), s. 1019-1031
 42. ADC Study of Immobilized and Extracellular Dipeptidylpeptidase IV in Chelidonium maius / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 106, Iss. 9 (2012), s. 847-850
 43. ADC The Tradescantia micronucleus assay is a highly sensitive tool for the detection of low levels of radioactivity in environmental samples / Miroslav Mišík ... [et al.]
  In: Environmental Pollution. - Vol. 219, December (2016), s. 1044-1048
 44. ADC Identification and determination of aminopeptidase activitiues secreted by lemon balm / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Chemistry of Natural Compounds. - Vol. 43, No. 2 (2007), s. 201-203
 45. ADC Benzalkonium chloride (BAC) and dimethyldioctadecyl-ammonium bromide (DDAB), two common quaternary ammonium compounds, cause genotoxic effects in mammalian and plant cells at environmentally relevant concentrations / F. Ferk ... [et al.]
  In: Mutagenesis. - Vol. 22, No. 6 (2007), s. 363-370
 46. ADC Study of gherkin lactase in cell culture and in seddlings / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Vol. 113, No. 6 (2011), s. 631-635
 47. ADC Štúdium extracelulárnej a imobilizovanej sacharázy náprstníka / Ján Stano ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 9 (2008), s. 815-821
 48. ADC Identification and determination of the intra- and extracellular aminopeptidase activity by synthetic L-Ala-, L-Tyr-, and L-Phe-ß-napthylamide / Ján Stano ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 63, No. 12 (2008), s. 909-912
 49. ADC Effects of invasive plant species on species diversity: implications on ruderal vegetation in Bratislava City, Slovakia, Central Europe / Alena Rendeková ... [et al.]
  In: Acta Societatis Botanicorum Poloniae [elektronický dokument]. - Roč. 88, č. 2 (2019), s. [1-13], Art. no.3621 [print]
 50. ADC Diurnal variation in airborne pollen concentration of six allergenic tree taxa and its relationship with meteorological parameters / Jana Ščevková... [et al.]
  In: Aerobiologia. - Vol. 31, No. 4 (2015), s. 457-468
 51. ADC Phytoindication of the Ecogenotoxic Effects of Vehicle Emissions Using Pollen Abortion Test with Native Flora / Eva Gregušková, Karol Mičieta
  In: Polish Journal of Environmental Studies. - Vol. 22, No. 4 (2013), s. 1069-1076
 52. ADC Monitoring of Ambrosia pollen concentration in the atmosphere of Bratislava (Slovakia) during years 2002-2007 / Jana Chrenová, Karol Mičieta, Jana Ščevková
  In: Aerobiologia. - Vol. 26, No. 2 (2010), s. 83-88
 53. ADC Demonstration of activity of alfa-galactosidase secreted by Cucumis sativus L. cells / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Biotechnologica. - Vol. 21, No. 1 (2001), s. 83-87
 54. ADC Study of immobilized and extracellular invertase of lemon balm / J. Stano ... [et al.]
  In: Chemistry of Natural Compounds. - Vol. 44, No. 6 (2008), s. 755-761
 55. ADC A Simple Method for the Identification and Assay of Extracellular Plant ß-Galactosidase / Ján Stano ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 57, No. 3 (2002), s. 176-177
 56. ADC Invertase in Immobilized Cells of Eschscholtzia californica / K. Neubert ... [et al.]
  In: Biologia Plantarum. - Vol. 45, No. 2 (2002), s. 307-310
 57. ADC Induction of C.A. and SCEs in the course of storing MMS-treated Vicia faba seeds / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Mutation Research - DNA Repair. - Vol. 271, No. 2 (1992), s. 149
 58. ADD Phytoindication of genotoxic deteriorization of polluted environmet / Karol Mičieta, Katarína Kunová
  In: Biologia. - Vol. 55, Suppl. 8 (2000), s. 75-79
 59. ADD Juncus subnodulosus Schrank na Slovensku / Karol Mičieta, Janka Zlinská
  In: Biologia. - Vol. 46, No. 5 (1991), s. 405-411
 60. ADD Fate of methyl methanesulphonate-induced DNA doublestrand breaks during the recovery in Vicia faba roots / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Biologia. - Vol. 49, No. 3 (1994), s. 347-352
 61. ADD Demonstration of proteolytic activity secreted from plant cells / Peter Siekel, Karol Mičieta
  In: Biologia. - Vol. 53, No. 6 (1998), s. 791-793
 62. ADD Počty chromozómov niektorých druhov rodu Juncus L. na Slovensku / Karol Mičieta
  In: Biologia. - Vol. 35, No. 4 (1980), s. 293-297
 63. ADD In situ bioindication of genotoxic effect using the species of native flora in the vicinity of the nickel plant / Anna Uhríková, Karol Mičieta
  In: Biologia. - Vol. 50, No. 1 (1995), s. 65-68
 64. ADD Wild plant species in practical use for bioindication of polluted environment / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 16, No. 2 (1997), s. 193-202
 65. ADD Determination of alfa-glucosidase activity secreted by californian poppy cells Eschscholtzia californica / Ján Stano ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 60, No. 4 (2005), s. 477-478
 66. ADD Vyhynul Juncus acutiflorus na Slovensku? / Karol Mičieta
  In: Biologia. - Vol. 45, No. 9 (1990), s. 719-722
 67. ADD Effect of seed ageing on the frequency of sister chromatid exchanges in seedlings of Vicia faba L. / Karol Mičieta
  In: Biologia. - Vol. 48, No. 1 (1993), s. 101-104
 68. ADE Saccharase in Free and Immobilized Cells of Papaver somniferum L. / Ján Stano ... [et al.]
  In: Herba Polonica. - Vol. 49, No. 1-2 (2003), s. 49-55
 69. ADE Retrospective Biomonitoring: A Hundred Years of Environmental Pollution at Selected Areas in Slovakia / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology. - Vol. 18, No. 4 (1999), s. 335-338
 70. ADE New approach to the storage effect on methyl methanesulphonate treated Vicia faba L. seeds-SCE investigation / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Cytobios. - Vol. 77, No. 3 (1994), s. 197-201
 71. ADE Monitoring of genotoxic risk in industrial areas with an example Ružomberok papermill and factory / K. Mičieta ... [et al.]
  In: Przeglad Epidemiologiczny. - Roč. 56, suppl. (2002), s. 115-121
 72. ADE Distribution patterns of Chromatid Aberrations Induced by MH-treatment in Vicia faba L. Seeds as Affected by Experimental Storage / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Biologisches Zentralblatt. - Vol. 115, No. 1 (1996), s. 24-33
 73. ADE Alfa-galactosidase in immobilized cells of Citrulus vulagris L. / Ján Stano ... [et al.]
  In: Herba Polonica. - Vol. 51, No. 3/4 (2005), s. 36-43
 74. ADE Demonstration of aminopeptidase activities secreted by Amsonia tabernaemontana Walt. cells / Ján Stano ... [et al.]
  In: Engineering Life Science. - Vol. 5, No. 4 (2005), s. 375-377
 75. ADE Demonstration of lactase activity in culture medium of melon cells / Ján Stano ... [et al.]
  In: Zahradnictví. Horticultural Science. - Roč. 31, č. 4 (2004), s. 132-135
 76. ADE Identification of sucrase activity in cell suspension and culture medium of melon / Ján Stano ... [et al.]
  In: Zahradnictví. Horticultural Science. - Roč. 32, č. 3 (2005), s. 104-107
 77. ADE Identification and determination of extracellular saccharase in cell suspension of Chelidonium majus L. / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Herba Polonica. - Vol. 51, No. 1/2 (2005), s. 54-59
 78. ADE A method to derive vegetation distribution maps for pollen dispersion models using birch as an example / A. Pauling ... [et al.]
  In: International Journal of Biometeorology. - Vol. 56, No. 5 (2012), s. 949-958
 79. ADE Trends in the Biodiversity and Invasive Species Dynamics: Local Implications on Forest, Grassland and Ruderal Vegetation in Bratislava City, Slovakia, Central Europe / Alena Rendeková ... [et al.]
  In: Environment and Natural Resources Research. - Vol. 7, No. 4 (2017), s. 52-68
 80. ADE Presentation of ß-galactosidase activity secreted by plant cells / Ján Stano ... [et al.]
  In: Herba Polonica. - Vol. 53, No. 1 (2007), s. 27-33
 81. ADE Study of Extracellular Plant Lactase / Klaus Neubert ... [et al.]
  In: Engineering Life Science. - Vol. 4, No. 3 (2004), s. 281-283
 82. ADE Immobilized plant cells in the biotransformation of some precursors of poppy alkaloids and glycosides / Kristína Weissová ... [et al.]
  In: Zahradnictví. Horticultural Science. - Roč. 28, č. 4 (2001), s. 151-155
 83. ADE Artichoke and cardoon - vegetables of the future / Ján Stano ... [et al.]
  In: Zahradnictví. Horticultural Science. - Roč. 28, č. 3 (2001), s. 116-119
 84. ADE Improvement of Crop Production by Means of a Storage Effect / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: International Journal of Agricultural Science and Research (IJASR). - Vol. 3, No. 5 (2017), s. 12-25
 85. ADE Prezentácia sekrécie ß-galaktozidázy rastlinnými bunkami / Ján Stano ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 49, č. 3 (2000), s. 139-141
 86. ADF Fytoindikácia ekogenotoxicity odkaliska Horná Ves pri Kremnici / Andrea Pogányová, Erik Kerekeš, Karol Mičieta
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia Environmentálne manažérstvo. - Roč. 17, č. 1 (2015), s. 98-104
 87. ADF Nové možnosti rastlinných testov genotoxicity vo svetle medzinárodnej spolupráce / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Environmental Liaison centre. - Roč. 2, č. 3 (1993), s. 18-19
 88. ADF Contribution to the chromosome number of some species of the genus Juncus L. in Slovakia / Karol Mičieta
  In: Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. - Vol. 18, No. 3 (1983), s. 195-198
 89. ADF Medzinárodné úsilie o širšie uplatnenie rastlinných testov / Gustáv Murin, Karol Mičieta
  In: Životné prostredie. - Roč. 27, č. 6 (1993), s. 322-323
 90. ADF Karyotaxonomical studies in the Juncus bufonius aggregate in Slovakia / Karol Mičieta
  In: Folia Geobotanica et Phytotaxologica. - Vol. 18, No. 4 (1983), s. 329-331
 91. ADF Bioindikácia genotoxických účinkov agrochemikálíi vyššími rastlinami / Karol Mičieta
  In: Agrochémia. - Roč. 31, č. 1 (1991), s. 17-18
 92. ADF Bioindikácie rádioaktívne-kontaminovaných plôch v okolí EBO Jaslovské Bohunice druhmi miestnej flóry / Gustáv Murín ... [et al.]
  In: Životné prostredie. - Roč. 30, č. 3 (1996), s. 140-142
 93. ADF Palynologická analýza v hodnotení kvality životného prostredia / Karol Mičieta
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 18, No. 2 (2010), s. 104-111
 94. ADF Activity of beta-galactosidase in immobilized cells of tomato / Jozef Poór ... [et al.]
  In: Bulletin of Food Research (Bulletin potravinárskeho výskumu). - Vol. 37, No. 1 (1998), s. 33-40
 95. ADF Aktivita invertázy v imobilizovaných bunkách mrkvy / Karol Mičeta ... [et al.]
  In: Bulletin of Food Research (Bulletin potravinárskeho výskumu). - Vol. 38, No. 3 (1999), s. 153-161
 96. ADF Aktivita vybraných aminopeptizád v imobilizovaných bunkách uhoriek / Klaus Neubert ... [et al.]
  In: Bulletin of Food Research (Bulletin potravinárskeho výskumu). - Vol. 38, No. 3 (1999), s. 163-170
 97. ADF Dynamika spektra ruderálnych spoločentiev mestského ekosystému Malaciek / Alena Rendeková, Karol Mičieta
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia Environmentálne manažérstvo. - Roč. 18, č. 1 (2016), s. 89-96
 98. ADF Impact of city pollution on microsporogenesis of Chelidonium majus L. plants / Miroslav Mišík, Karol Mičieta
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 25, No. 1 (2006), s. 12-18
 99. ADF Juncus thomasii TEN. - nový druh slovenskej flóry / Karol Mičieta
  In: Preslia. - Vol. 55, No. 4 (1983), s. 367-369
 100. ADF Zvýšená frekvencia sesterských chromatidových výmen u Vicia faba L. vplyvom kombinácie herbicídov Topogard, Dual, Ladob / Karol Mičieta
  In: Poľnohospodárstvo. - Roč. 34, č. 5 (1988), s. 438-442
 101. ADF Zvýšená aberantnosť chromozómov u Vicia faba L. vplyvom kombinácie niektorých herbicídov po ošetrení v poľných kultúrach / Karol Mičieta
  In: Poľnohospodárstvo. - Roč. 33, č. 12 (1987), s. 1094-1100
 102. ADF Tradescantia test / Karol Mičieta
  In: Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica. - Príl. č. 16/88 (1988), s. 123-127
 103. ADF Využitie herbárových položiek na spätný biomonitoring znečistenia životného prostredia / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Životné prostredie. - Roč. 30, č. 5 (1996), s. 262-263
 104. ADF Kultúrne rastliny ako indikátory fytotoxicity a mutagenity znečisteného životného prostredia / Karol Mičieta
  In: Poľnohospodárstvo. - Roč. 35, č. 2 (1989), s. 122-131
 105. ADF Porasty asociácie Festuco Pallentis-Caricetum Humilis na Devínskej Kobyle a ich biodiverzita / Alena Rendeková, Ján Miškovic, Karol Mičieta
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii. - Roč. 20, č. 2 (2018), s. 41-53
 106. ADF Fytotoxicita a mutagenita pyretroidov v podmienkach metabolickej aktivácie / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Agrochémia. - Roč. 32, č. 10 (1992), s. 243-244
 107. ADF Dôkaz a stanovenie extracelulárnej invertázy v suspenzných kultúrach mrkvy / Ján Stano ... [et al.]
  In: Bulletin potravinárskeho výskumu. - Roč. 41, č. 3 (2002), s. 179-185
 108. ADF Fytoindikácia eko- a genotoxicity pôd / Karol Mičieta, Vladimír Hutár, Gustáv Murín
  In: Phytopedon. - Roč. 1, č. 1 (2002), s. 143-148
 109. ADF Fotoindikácia a monitoring ekogenotoxicity v blízkosti diaľnic a dopravných komunikácií / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 19, Suppl. 1 (2011), s. 215-218
 110. ADF Indication of environmental mutagenesis with the use of higher plants specific locus systems / Eva Brutovská, Karol Mičieta, Andrea Sámelová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 19, Suppl. 1 (2011), s. 38-41
 111. ADF Aktuálne rozšírenie vybraných ohrozených a vzácnych taxónov rodu Juncus L. na Slovensku a možnosti ich ochrany / Zuzana Randáková, Karol Mičieta
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Séria Environmentálne manažérstvo. - Roč. 19, č. 1 (2017), s. 26-36
 112. ADF Fytoindikácia ekogenotoxicity starých environmentálnych záťaží na príklade skládky Gudrónov a úložiska generátorového plynu v Kalinkove / Andrea Sámelová ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 19, Suppl. 1 (2011), s. 305-308
 113. ADF Tradescantia peľový test abortivity v detekcii ekogenotoxickej deteriorizácie životného prostredia / Andrea Sámelová ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 20, No. 1 (2012), s. 72-75
 114. ADF Detekcia vplyvu agrotechnologických postupov na ekogenotoxickú deteriorizáciu vybraných taxónov flóry Prírodnej rezervácie Mostová / Koloman Dienes ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 19, Suppl. 1 (2011), s. 56-59
 115. ADF Porovnanie perzistujúcej a aktuálnej ekogenotoxicity v okolí priemyslových komplexov s použitím bioindikátorov miestnej flóry / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 20, No. 1 (2012), s. 44-48
 116. ADF Expanzívny druh Sambucus ebulus v asociácii Sambucetum ebuli v Bratislave / Alena Rendeková ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 1 (2018), s. 56-64 [print]
 117. ADF Rozšírená terminológia pre korunu a súkvetie čeľade Asteraceae / Michal Hrabovský, Eva Zahradníková, Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 40, č. 2 (2018), s. 125-134
 118. ADF Nepôvodné druhy vo vegetácii električkovej trate Bratislavy / Alena Rendeková, Ján Miškovic, Karol Mičieta
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii [elektronický dokument]. - Roč. 21, č. 1 (2019), s. 27-41 [print]
 119. ADF Bioindikácia mutagenity znečisteného životného prostredia vyššími rastlinami / Karol Mičieta
  In: Životné prostredie. - Roč. 24, č. 5 (1990), s. 267-270
 120. ADF Effect of Onion Seed (Allium cepa L.) Treatment on Laboratory and Field Germination / Magdaléna Valšíková ... [et al.]
  In: Acta Horticulturae et Regiotecturae. - roč. 15, č. 1 (2012), s. 9-11
 121. ADF Spoločenstvá inváznych neofytov zväzu Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950 v ruderálnej vegetácii Bratislavy a ich biodiverzita / Alena Rendeková, Ján Miškovic, Karol Mičieta
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Séria Environmentálne manažérstvo. - Roč. 19, č. 2 (2017), s. 39-54
 122. ADF Sekrécia alfa-galaktozidázy rastlinnými bunkami a potenciálne možnosti jej využitia / Ján Stano ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 69, č. 7 (2000), s. 186-188
 123. ADF Legislatíva SR v oblasti sledovania škodlivých látok v pôde a jej vzťah k európskym a medzinárodným právnym prístupom / Vladimír Hutár, Karol Mičieta
  In: Životné prostredie. - Roč. 34, č. 3 (2000), s. 145-147
 124. ADM Dynamics of the species diversity and composition of the ruderal vegetation of Slovak and Czech cities / Alena Rendeková ... [et al.]
  In: Hacquetia. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 171-188
 125. ADM Ageing of trees: Application of general ageing theories : Review / Eva Brutovská ... [et al.]
  In: Ageing Research Reviews. - Vol. 12, No. 4 (2013), s. 855-866
 126. ADM Actin3 promoter reveals undulating F-actin bundles at shanks and dynamic F-actin meshworks at tips of tip-growing pollen tubes / Ján Jásik ... [et al.]
  In: Plant Signaling & Behavior. - Vol. 11, No. 3 (2016), Art. No. e1146845
 127. ADN Aeropalynological aspects in the detection of the quality of air in Bratislava / Jozef Dušička ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 32, No. 1 (2013), s. 39-53
 128. AEC Impact of DNA repair during the storage effect / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Plant Cytogenetics. - ISBN 83-226-0809-8. - Katowice : Wydawnictwo Universitetu Slaskiego, 1998. - S. 301-307
 129. AEC Chromium and Nickel Phytotoxicity and Genotoxicity / Agáta Fargašová, Bernd Markert, Karol Mičieta
  In: Phytoremediation for Green Energy. - ISBN 978-94-007-7887-0. - Dordrecht : Springer, 2015. - S. 69-78
 130. AEC Microsporegenesis of wood species in indication and monitoring of ecogenotoxicity / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Nr. 163. Environmental Changes and Biological Assessment III. - ISBN 80-7368-201-X. - Ostrava : Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2006. - S. 331-338
 131. AEC Indication of ecogenotoxicity deterioration of significant woody species in some Slovak regions / Helena Pisarčíková ... [et al.]
  In: Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Nr. 163. Environmental Changes and Biological Assessment III. - ISBN 80-7368-201-X. - Ostrava : Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2006. - S. 339-346
 132. AEC Native flora in the biondication of the genotoxicity of PAH / Karol Mičieta, Ivan Ostrovský, Gustáv Murín
  In: Organic xenobiotics and plants: Impact, metabolism and toxicology. - ISBN 3-85457-439-8. - Wien : Umweltbundesamt, 1998. - S. 97-104
 133. AEC Validovaná fytoindikácia ekogenotoxicity / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Aktuální problematika genetické toxikologie. - ISBN 80-7013-421-6. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2005. - S. 43-46
 134. AEC Enhancement of DNA repair implementing process of mutagenesis at old Vicia faba L. seeds with a rejuvenation effect / Gustav Murín, Karol Mičieta
  In: Mutagenesis: exploring novel genes and pathways. - ISBN 978-90-8686-234-4. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2014. - S. 355-378
 135. AEC Adaptation to environmental stress as a result of a long-term mutagenesis in plants / Karol Mičieta, Gustav Murín
  In: Mutagenesis: exploring novel genes and pathways. - ISBN 978-90-8686-234-4. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2014. - S. 379-404
 136. AEC Fytoindikácia ekogenotoxicity v podmienkach in situ, jej aktuálny a retrospektívny monitoring na vybraných lokalitách / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Ostraviensis. Biologie. Ekologie č. 10. Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity č. 211. - ISBN 80-7042-941-0. - Ostrava : Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. - S. 147-152
 137. AEC Greening and the Influence of Light on the Enzyme Activity of Cucumis Sativus Seedlings / Peter Siekel ... [et al.]
  In: From Seed Germination to Young Plants: Ecology, Growth and Environmental Influences [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-62618-653-8. - New York : Nova Science Publishers, 2013. - S. 29-38 [1,12 AH]
 138. AEC Selected aspects for evaluation of phytotoxicity and genotoxicity of heavy metals / Katarína Kunová-Staples, Karol Mičieta
  In: Mengen- und Spurenelemente. - ISBN 3-929526-61-1. - Leipzig : Schubert-Verlag, 2000. - S. 617-627
 139. AEC Conclusions of long-term environmental studies with emphasis to autoregulative mechanisms, adaptation and resistance as an active self-defence of nature against antropomorfic interventions / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Environmental changes and biological assessment IV. - ISBN 978-80-7368-451-8. - Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2008. - S. 75-79
 140. AEC Woody plants in indication and monitoring of ecogenotoxicity in urban agglomeration / Karol Mičieta, Jozef Dušička, Gustáv Murín
  In: Environmental changes and biological assessment IV. - ISBN 978-80-7368-451-8. - Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2008. - S. 70-74
 141. AED Juncus sphaerocarpus Nees nezvestný druh flóry Slovenska / Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 15. - ISBN 80-901151-0-1. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 1993. - S. 24-25
 142. AED Zytotaxonomische Probleme einiger Pflanzensippen des Javorníky-Gebirges / Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, 28. - Bratislava : UK, 1981. - S. 95-104
 143. AED Poznáme únosnosť environmentálnej genotoxickej deteriorizácie v ochrane ohrozených a vzácnych druhov? / Karol Mičieta, Katarína Kunová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 10. - Bratislava : UK, 2000. - S. 99-103
 144. AED Zytotaxonomischer Beitrag zur Flora des Javorniky-Gebirges / Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, 29. - Bratislava : UK, 1982. - S. 55-61
 145. AED Ekotoxicita ako faktor sympatrickej divergencie v genekologickom štúdiu Chelidonium majus L. / Miroslav Mišík, Karol Mičieta
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 10. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 105-109
 146. AED Karyological study of Slovakian flora XI. / Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, 33. - Bratislava : SPN, 1986. - S. 51-55
 147. AED Odraz genotoxickej záťaže prostredia v tetrádovej analýze Calluna vulgaris za posledných sto rokov vo vybraných regiónoch Slovenska / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Populačná biológia rastlín 3. - ISBN 80-967232-7-8. - Bratislava : SEKOS-SAV, 1994. - S. 68-70
 148. AED Juncus capitatus Weig. most vulnerable species of the flora of Slovakia / Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 16. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 1994. - S. 45-47
 149. AED Možnosti využitia miestnej flóry v bioindikácii a monitoringu genotoxicity v okolí priemyselných komplexov / Karol Mičieta
  In: Uplatnenie princípov ekologickej únosnosti pri stanovení ekologických regulatívov územného rozvoja, 2. - Banská Štiavnica : Ekotrust, 1994. - S. 112-121
 150. AED Príspevok ku karyogeografickému štúdiu Pilosella officinarum agg. na Slovensku / Jaromír Píšťanský, Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, 40. - ISBN 80-223-1529-X. - Bratislava : UK, 2000. - S. 57-64
 151. AED Study of Some Aminopeptidases in Immobilized Cells of Papaver somniferum L. / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 50 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-1879-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 132-138 [online]
 152. AED Bioindikácia genotoxických účinkov imisií druhmi miestnej flóry v Žiarskej kotline / Karol Mičieta
  In: Ekologická únosnosť regiónu Žiarskej kotliny. - Banská Štiavnica : Ekotrust, 1992. - S. 183-192
 153. AED Juncus gerardii Loisel. in Slovakia / Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, 39. - ISBN 80-223-0602-9. - Bratislava : UK, 1992. - S. 39-44
 154. AED Biotransformation of some glycosides by ß-galactosidase in immobilized cells of Digitalis lanata / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 46. - ISBN 978-80-223-3113-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 3-9
 155. AED Application of aging theories to plant organisms with an emphasis on trees / Eva Brutovská, Karol Mičieta, Andrea Sámelová
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 46. - ISBN 978-80-223-3113-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 11-25
 156. AED Proposal of Slovak names for phylogenetic classification of Lycopodiophytes, Monilophytes and Gymnosperms / Michal Hrabovský, Eva Zahradníková, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 51. - ISBN 978-80-223-4280-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 3-7
 157. AED Porovnanie frekvencie populačnej a indikačnej variability peľu brezy ako markéra populačnej a indikačnej variability drevín / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Populačná biológia rastlín 8. - ISBN 80-968901-1-5. - Zvolen : SEKOS, 2004. - S. 173-177
 158. AED Monitoring of birch pollen quantity and evaluation of its abortivity in ambience of Bratislava / Karol Mičieta, Jana Chrenová, Jana Ščevková
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 43. - ISBN 978-80-223-2291-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 29-32
 159. AED Use of maize pollen grains assays in monitoring of environmental genotoxic impact / Martina Solenská, Karol Mičieta, Miroslav Mišík
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 43. - ISBN 978-80-223-2291-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 37-41
 160. AED Identification and determination of lactase secreted by cultivars of Melissa officinalis L. / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 43. - ISBN 978-80-223-2291-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 43-48
 161. AED Štúdium imobilizovanej a extracelulárnej ß-galaktozidázy medovky lekárskej (Melissa officinalis L.) / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Acta Horticulturae et Regiotecturae. - Vol. 8, mimoriadne číslo (2005), s. 22-25
 162. AED Individuálna a populačná odpoveď rastlín na akútnu a chronickú xenobiotickú záťaž / Karol Mičieta, Katarína Kunová
  In: Populačná biológia rastlín 5. - ISBN 80-967883-2-9. - Nitra : SEKOS, 1998. - S. 28-33
 163. AED K odpovedi niektorých bioindikačných druhov flóry Slovenska na genotoxickú záťaž prostredia / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Populačná biológia rastlín 5. - ISBN 80-967883-2-9. - Nitra : SEKOS, 1998. - S. 85-89
 164. AED Juncus alpino-articulatus Chaix in Vill. in der Slowakei / Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, 31. - Bratislava : SPN, 1984. - S. 53-60
 165. AED Clavis analytica specierum Slovacarum generis Juncus L. / Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, 32. - Bratislava : SPN, 1985. - S. 21-24
 166. AED Juncus bulbosus L. in Slovakia / Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, 34. - Bratislava : SPN, 1987. - S. 47-54
 167. AED Proposal of Slovak names for angiosperm phylogeny group classification of flowering plants: APG IV / Michal Hrabovský, Eva Zahradníková, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 51. - ISBN 978-80-223-4280-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 9-21
 168. AED Storage effect - the universal method for enhancement of DNA repair / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Physiologia Plantarum, 29. - ISBN 80-223-1125-1. - Bratislava : SPN, 1997. - S. 77-79
 169. AED Monitoring of microscopic airborne fungi in Bratislava / Jana Chrenová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 68-72 [online]
 170. AED Lactase in immobilized cells of Populus alba L. / Víťazoslava Blanáriková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 60-67 [online]
 171. AED Zaujímavá lokalita "Okolo Jelešne" na území CHKO Horná Orava / Vladimír Migra, Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 17. - ISBN 80-901151-1-X. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 1995. - S. 153-156
 172. AED Lycopodiella inundata (L.) Holub v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava / Vladimír Migra, Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 17. - ISBN 80-901151-1-X. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 1995. - S. 87-88
 173. AED Sucrose Biotransformation by Carrot Immobilized Cells / Alfred Barth ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 49. - ISBN 80-223-1771-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 27-35
 174. AED Salix myrtilloides L. na Slovensku / Vladimír Migra, Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 18. - ISBN 80-967292-3-3. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 1996. - S. 109-111
 175. AED Radioactively stimulated mutagenesis for a higher crop yield - past and present examples from Slovakia / Augustín Murín, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 51. - ISBN 978-80-223-4280-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 59-62
 176. AED Melibiase in immobilized cells of Populus alba L. / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 52. - ISBN 80-223-2114-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 136-144
 177. AED Biotransformation of Some Precursors of Poppy Alkaloids and Glycosides by Immobilized Cells of California Poppy / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 49. - ISBN 80-223-1771-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 93-100
 178. AED Microstylis monophyllos (L.) Lindl. na Hornej Orave / Vladimír Migra, Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 18. - ISBN 80-967292-3-3. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 1996. - S. 108-109
 179. AED K výskytu Vignea chordorrhiza (Ehrh. ex L. fil.) Rchb. na Slovensku / Vladimír Migra, Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 19. - ISBN 80-967292-8-4. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 1997. - S. 29-31
 180. AED Poznámky k výskytu Diphasiastrum complanatum (L.) Holub na Hornej Orave / Vladimír Migra, Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 19. - ISBN 80-967292-8-4. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 1997. - S. 32-33
 181. AED Activity of some aminopeptidases in immobilized cells of Papaver somniferum L. / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 42. - ISBN 80-223-2122-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 59-63
 182. AED Juncus dudleyi Wieg. - nový druh flóry Slovenska / Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 21. - ISBN 80-901151-2-8. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 1999. - S. 99-101
 183. AED Pollen aboritivity in populations of Polemonium caeruleum L. in connection with genotoxic impact of traffic air pollution / Želmíra Šípková, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 42. - ISBN 80-223-2122-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 49-55
 184. AED Adaptation on environmental stress and its aspects in strategy of phytoremediation / Karol Mičieta, Katarína Kunová-Staples, Gustáv Murín
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, 41. - ISBN 80-223-1680-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 3-8
 185. AED Heavy metals in the environment and phytoindication of their genotoxic effects at the ore mine area / Katarína Kunová-Staples, Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica, 41. - ISBN 80-223-1680-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 15-21
 186. AED Rudelar plant communities from the class Stellarietea mediae R. Tx.et al.ex von Rochow 1951 in Bratislava city / Alena Rendeková, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 53. - ISBN 978-80-223-4687-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 3-23
 187. AED New findings of the common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) in Slovakia in the year 2017 / Michal Hrabovský, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 53. - ISBN 978-80-223-4687-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 25-27
 188. AED The impacts of global warming on plant biodiversity / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 45. - ISBN 978-80-223-2928-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 41-52
 189. AED Specific locus systems of higher plants as indicators for genotoxic deterioration / Karol Mičieta, Eva Brutovská, Andrea Sámelová
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 45. - ISBN 978-80-223-2928-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 33-40
 190. AED Rod Juncus / Karol Mičieta
  In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska - Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. - ISBN 80-224-0526-4. - Bratislava : Veda, 1998. - S. 504-506
 191. AED Status of hermaphroditic plants in slovak morphological terminology / Silvia Kubalová ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 54. - ISBN 978-80-223-4818-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 3-6
 192. AED Identification and determination of extracellular sucrase in cell suspension of Amsonia tabernaemontana Walt / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 178-183
 193. AED Manifestation of aging via testa of the different Vicia faba L. cultivars in the seed bank as marker of time of storage / Gustáv Murín ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 43. - ISBN 978-80-223-2291-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 33-36
 194. AED Ruderal plant communities from the ordo Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici Kopecký 1969 in Bratislava city / Alena Rendeková, Ján Miškovic, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 54. - ISBN 978-80-223-4818-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 7-19
 195. AED The stands of invasive neophyte Stenactis annua in the ruderal vegetation of Bratislava / Alena Rendeková, Karol Mičieta, Ján Miškovic
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 54. - ISBN 978-80-223-4818-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 21-29
 196. AED Aerobiological analysis of airborne pollen and fungal spore fall in Bratislava in 2015 / Jana Ščevková, Jozef Dušička, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 50. - ISBN 978-80-223-4082-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 3-8
 197. AED Rejuvenation effect at old Vicia faba L. seeds by an enhancement of the DNA repair during an experimental storage / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 50. - ISBN 978-80-223-4082-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 9-23
 198. AED Identification and determination of ß-galactosidase secreted by cultivars of lemon balm / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Experimental Approaches in Basic Research and Diagnostic of Diseases: Tailoring the Treatment. - ISBN 978-80-970077-9-9. - Bratislava : VEDA, 2008. - S. 70-77
 199. AED Study of intracellular and extracellular aminopeptidase in immobilized foxglove cells / Ján Stano, Beate Diettrich, Karol Mičieta
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 198-208 [online]
 200. AED Juncus capitatus Weigel / Karol Mičieta, Viera Feráková
  In: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Vol. 5 Vyššie rastliny. - ISBN 80-07-01084-X. - Bratislava : Príroda, 1999. - S. 198
 201. AED Fytoindikácia a monitoring ekogenotoxicity aktuálnej xenobibotickej expozície v priemyslových lokalitách Slovenska / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia 5. Časť A: Výsledky výskumu. - ISBN 80-228-1332-X. - Zvolen : Technická univerzita, 2004. - S. 143-149
 202. AED Effect of some sugars on melibiase activity in lemon balm / Marcela Koreňová, Ján Staňo, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 47. - ISBN 978-80-223-3332-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 51-57
 203. AED Pollen concentration in the air of Bratislava (Slovakia): a comparison study from the two pollen monitoring stations / Jozef Dušička ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 47. - ISBN 978-80-223-3332-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 39-49
 204. AED Review of the taxonomic concepts of the invasive species Ambrosia artemisiifolia L. as the basis for the evaluation of variability of this species in Europe / Michal Hrabovský, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 48. - ISBN 978-80-223-3561-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 9-13
 205. AED Validation of the method of bioindication ecogenotoxicity in situ conditions on example of the species Robinia pseudoacacia L. / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 48. - ISBN 978-80-223-3561-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 15-20
 206. AED Evaluation of ecogenotoxic deterioration of the environment near the city Žiar nad Hronom / Andrea Pogányová ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 48. - ISBN 978-80-223-3561-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 21-25
 207. AED Zoznam ohrozených, vzácnych a chránených druhov vyšších rastlín rašelinných biotopov Hornej Oravy (S Slovensko) / Vladimír Migra, Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 23. - ISBN 80-901151-5-2. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 2001. - S. 131-134
 208. AED Simultaneous testing of phytotoxicity and mutageneity of anthropic soil from the vicinity of oil refinery / Vladimír Hutár, Karol Mičieta
  In: Soil anthropization 6. - Bratislava : Soil Science and Conservation Research Institute, 2001. - S. 139-144
 209. AED Identification, determination and comparison of invertase activity in some cultivars of Melissa officinalis L. / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 44. - ISBN 978-80-223-2630-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 15-20
 210. AED One hundred years of the research of aging in plants / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 44. - ISBN 978-80-223-2630-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 3-13
 211. AED Rare taxon Juncus bulbosus subsp. kochii and its current distribution in Slovakia / Zuzana Randáková, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 52. - ISBN 978-80-223-4453-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 3-9
 212. AED Interesting and rare plant taxa and community in the ruderal flora and vegetation of Bratislava and Malacky / Alena Rendeková, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 52. - ISBN 978-80-223-4453-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 11-27
 213. AED The trampled communities of the class Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975 corr. Rivas-Martínez et al. 1991 in the ruderal vegetation of Bratislava and their biodiversity / Alena Rendeková, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 52. - ISBN 978-80-223-4453-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 57-69
 214. AED Classification of fruits of vascular plants - news in morphology and Slovak nomenclature / Michal Hrabovský ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 52. - ISBN 978-80-223-4453-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 71-83
 215. AED Vorkommen der Pflanzensippen der Familie Orchidaceae im Javorniky-Gebirge / Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, roč. 14. - ISBN 80-901151-0-1. - Bratislava : SAV, 1992. - S. 28-30
 216. AED Porovnanie senzitivity klonálnych a heterozygotných populácií na znečistené prostredie / Karol Mičieta, Katarína Kunová, Miroslav Mišík
  In: Populačná biológia rastlín 6. - ISBN 80-967883-7-X. - Bratislava : SEKOS, 2000. - S. 69-75
 217. AED The occurrence of an invasive species Ambrosia artemisiifolia in Slovakia in the years 2008-2014 / Michal Hrabovský, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 49. - ISBN 978-80-223-3811-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 9-12
 218. AED Aspekty populačnej senzitivity drevín na genotoxické vplyvy v prostredí / Karol Mičieta, Katarína Kunová, Jozef Dušička
  In: Populačná biológia rastlín 6. - ISBN 80-967883-7-X. - Bratislava : SEKOS, 2000. - S. 113-119
 219. AED Bioindikácia genotoxicity druhmi miestnej flóry v monitoringu znečisteného životného prostredia / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Monitoring bioty. - Bratislava : SAV, 1993. - S. 41-56
 220. AED Environmentálna mutagenéza - indikácia a monitoring / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia 3. - ISBN 80-228-0906-3. - Zvolen : Technická univerzita, 2000. - S. 159-163
 221. AED Vyššie rastliny v bioindikácii a monitoringu genotoxicity znečisteného životného prostredia / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Monitoring životného prostredia. - Bratislava : MŽP SR, 1993. - S. 81-92
 222. AFC Prenos vírusu mozaiky lucerny semenom a peľom Nicandra physaloides / Ján Gallo, Karol Mičieta
  In: Sborník referátů z 13. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Praha : ČAV, 1994. - S. 127-128
 223. AFC The use of Pinus sylvestris L. and Pinus nigra Arnold as bioindicator species for environmental pollution / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Cytogenetic studies of forest trees and shrub species : Contributions by members of the IUFRO Cytogenetics Working Party. - ISBN 953-6307-28-6. - Zagreb : University of Zagreb, 1997. - S. 253-263
 224. AFC Individuálna, populačná a druhová špecificita ekogenotoxickej deteriorizácie / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 26. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím. - ISBN 80-7013-381-3. - Brno : NCO NZO, 2003. - S. 37-38
 225. AFC Mikrosporogenéza a peľ vyšších rastlín v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity v podmienkach "in situ" / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Miroslav Mišík
  In: Ekotoxikologické biotesty 3. Sborník pracovní konference. - ISBN 80-903203-6-8. - Chrudim : Ekomonitor, 2003. - S. 158-167
 226. AFC Štandardizované testovacie systémy v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity in situ / Miroslav Mišík ... [et al.]
  In: Ekotoxikologické biotesty 3. Sborník pracovní konference. - ISBN 80-903203-6-8. - Chrudim : Ekomonitor, 2003. - S. 154-157
 227. AFC Cytogenetická analýza vo fytoindikácii ekogenotoxicity v podmienkach in situ / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Ekotoxikologické biotesty 3. Sborník pracovní konference. - ISBN 80-903203-6-8. - Chrudim : Ekomonitor, 2003. - S. 150-153
 228. AFC Bioindikácia druhmi miestnej flóry rádioaktívne kontaminovaných plôch v okolí jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice po havárii v roku 1977 / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Jana Chrenová
  In: Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. - ISBN 80-02-01841-9. - České Budějovice : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2006. - S. 35-44
 229. AFC Simultánny test fytotoxicity a mutagenity niektorých organických rozpúšťadiel používaných v biotestoch ekotoxicity / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Ekotoxikologické biotesty 2. Sborník pracovní konference. - ISBN 80-903203-0-9. - Chrudim : Ekomonitor, 2003. - S. 80-83
 230. AFC Example of using crop plant species as a suitable bioindicators of polluted environment / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Proceedings of the Conference on "Progress in plant sciences from Plant Breeding to Growth Regulation". - Mosonmagyaróvár : Pannon University of Agricultural Sciences, 1996. - S. 25-27
 231. AFC Different levels of plant response on environmental stress / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: International conference on plant ontogenesis in natural and transformed environmentnts. - ISBN 966-7445-06-2. - Lviv : Spolom, 1998. - S. 270-271
 232. AFC Pollen grains as an indicators of environmental stress / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: International conference on plant ontogenesis in natural and transformed environmentnts. - ISBN 966-7445-06-2. - Lviv : Spolom, 1998. - S. 271-272
 233. AFC Effect of air pollution to re-introduced arborescent species / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Responses of Plant Metabolism to Air Pollution and Global Change. - Leiden : Backhuys Publishers, 1998. - S. 379-381
 234. AFC Peľ ako súčasť a indikátor kvality ovzdušia - príklad mesta Bratislavy / Jana Chrenová, Karol Mičieta
  In: Ovzduší 2007. - ISBN 978-80-86188-25-6. - Brno : Botanický ússtav AVČR, 2007. - S. 158-162
 235. AFC Mikrospóry lokálnej flóry v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity znečisteného ovzdušia / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Ovzduší 2005. - ISBN 80-210-3688-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 153-157
 236. AFC Tradescantia mikrojadrový test v in situ monitoringu genotoxicity ovzdušia priemyselne zaťažených oblastí / Martina Solenská, Miroslav Mišík, Karol Mičieta
  In: Ovzduší 2005. - ISBN 80-210-3688-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 158-161
 237. AFC Porovnanie a validizácia rôznych metodických postupov odberu a spracovania vzoriek pôdy pri hodnotení genotoxicity Tradescantia mikrojadrovým a Vicia testom / Miroslav Mišík ... [et al.]
  In: Ekotoxikologické biotesty 1. Sborník pracovní konference. - ISBN 80-238-9260-6. - Chrudim : Ekomonitor, 2002. - S. 142-146
 238. AFC Dreviny v bioindikácii a monitoringu genotoxicity v znečistenom životnom prostredí / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 1995. - Pardubice : VÚOS, 1995. - S. 42-44
 239. AFC Wild plant species as suitable bioindicators of radioactive contamination in vinicity of nuclear power plants - field study from Jaslovské Bohunice, Slovakia / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: ECOTOX 2005. Advances and Trends in Ecotoxicology. - ISBN 80-210-3799-7. - Brno : Masaryk Univerzity, 2005. - S. 34-35
 240. AFC Simultánny test fytotoxicity a mutagenity / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Ekotoxikologické biotesty 1. Sborník pracovní konference. - ISBN 80-238-9260-6. - Chrudim : Ekomonitor, 2002. - S. 147-154
 241. AFC Fytoindikácia genotoxickej deteriorizácie v životnom prostredí / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 25. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti. - ISBN 80-7013-364-3. - Brno : IDVPZ, 2002. - S. 53-54
 242. AFC Agrocenózy v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity - možnosti a limity / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Miroslav Mišík
  In: Aktuální problematika genetické toxikologie. 30. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti. - ISBN 978-80-7013-454-2. - Brno : NCO NZO, 2007. - S. 61-64
 243. AFC Radioctive contaminated soil in vicinity of NPP Jaslovské Bohunice in laboratory plant tests of genotoxicity / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Miroslav Mišík
  In: Aktuální problematika genetické toxikologie. 30. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti. - ISBN 978-80-7013-454-2. - Brno : NCO NZO, 2007. - S. 57-60
 244. AFC Dôsledky dlhodobých environmentálnych záťaží na adaptačnú odpoveď druhov v zasiahnutom prostredí / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: 31. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti Aktuální problematika genetické toxikologie. - Brno : NCO NZO, 2008. - S. 53-56
 245. AFC Metodický postup ako modifikátor genotoxického efektu na príklade simultánneho testu fytotoxicity a mutagenity / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 31. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti Aktuální problematika genetické toxikologie. - Brno : NCO NZO, 2008. - S. 49-51
 246. AFC Fytoindikácia vodných ekosystémov / Gustáv Murín, Martin Murín, Karol Mičieta
  In: Ekotoxikologické biotesty 4. Sborník pracovní konference. - ISBN 80-86832-03-1. - Chrudim : Ekomonitor, 2004. - S. 68-74
 247. AFC Validizácia rastlinných testov v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity v podmienkach In Situ / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Ekotoxikologické biotesty 4. Sborník pracovní konference. - ISBN 80-86832-03-1. - Chrudim : Ekomonitor, 2004. - S. 113-123
 248. AFC Porovnanie senzitivity ohrozených a inváznych druhov na ekogenotoxickú deteriorizáciu a využitie aspektu vo fytoremediačných stratégiách / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Ekotoxikologické biotesty 4. Sborník pracovní konference. - ISBN 80-86832-03-1. - Chrudim : Ekomonitor, 2004. - S. 161-167
 249. AFC Význam autoregulačných a reparačných mechanizmov v obrane spoločenstva živých organizmov pred priemyslovými záťažami / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Průmyslová ekologie. - ISBN 978-80-86832-50-0. - Chrudim : Vodní zdroje EKOMONITOR, 2010. - S. 100-104
 250. AFC Fytoindikácia ekogenotoxickej deteriorizácie v prostredí priemyslových komplexov / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Průmyslová ekologie. - ISBN 978-80-86832-50-0. - Chrudim : Vodní zdroje EKOMONITOR, 2010. - S. 137-142
 251. AFC Arabidopsis thaliana - test v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity v podmienkach in situ / Karol Mičieta, Anita Érsek, Jozef Dušička
  In: 33. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím. - ISBN 978-80-7013-520-4. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotníckych oborů, 2010. - S. 29-31
 252. AFC Simultánny test fytotoxicity a mutagenity kontaminovaných miest po bombardovaní NATO v Srbsku / Karol Mičieta, Tatjana Bikar, Gustáv Murín
  In: 33. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím. - ISBN 978-80-7013-520-4. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotníckych oborů, 2010. - S. 26-27
 253. AFC Fytoindikácia a monitoring ekogenotoxicity in situ dopravných emisii v Bratislave / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Ovzduší 2009. - ISBN 978-80-210-4829-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 120-124
 254. AFC Fytoindikácia ekogenotoxicity agrotechnologických postupov / Karol Mičieta, Jozef Dušička, Koloman Dienes
  In: 32. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti. - ISBN 978-80-7013-496-2. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnickych oborů, 2009. - S. 57-60
 255. AFC Divorastúca flóra v indikácii eko- a genotoxicity v podmienkach in situ / Karol Mičieta, Miroslav Mišík, Jozef Dušička
  In: Ekoanalytika 2001. Testy toxicity. - ISBN 80-7080-425-4. - Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2001. - S. 132-136
 256. AFC Aspekty hypoxie vo fytoindikácii ekotoxicity a mutagenity / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Ekotoxikologické biotesty 2. Sborník pracovní konference. - ISBN 80-903203-0-9. - Chrudim : Ekomonitor, 2003. - S. 105-107
 257. AFC Miestna flóra v bioindikácii a hodnotení genotoxického rizika v imisných oblastiach priemyselných komplexov / Karol Mičieta
  In: Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie. - Pardubice : VÚOS, 1993. - S. 35-36
 258. AFD Význam arborét v indikácii a evaluácii genotoxickej deteriorozácie genofondu drevín / Karol Mičieta, Jozef Dušička
  In: Arboréta premenlivosť a introdukcia drevín. - ISBN 80-88853-34-6. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 2000. - S. 87-91
 259. AFD Evaluation of genotoxicity of polluted soil with plant assays by using different organic solvents / Miroslav Mišík, Karol Mičieta
  In: Industrial Toxicology 2003. - ISSN 1335-3160, ISBN 80-968011-5-5. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2003. - S. 32-35
 260. AFD Phytoindication of ecogenotoxicity in industrial area in Žilina / Martina Solenská, Karol Mičieta, Miroslav Mišík
  In: Industrial Toxicology 2003. - ISSN 1335-3160, ISBN 80-968011-5-5. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2003. - S. 88-94
 261. AFD Phytoindication of toxicity and mutagenicity of radioactive polluted sediments of some water streams in Slovakia / Katarína Vršková ... [et al.]
  In: Industrial Toxicology 2003. - ISBN 80-968011-5-5. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2003. - S. 277-281
 262. AFD Fytoremediácie - efektívne biotechnológie likvidácie xenobiotík v životnom prostredí / Karol Mičieta, Rudolf Polák ... [et al.]
  In: Technika ochrany prostredia. TOP ´2000. - ISBN 80-227-1351-1. - Bratislava : STU, 2000. - S. 7-12
 263. AFD In situ bioindication and monitoring of ecotoxic effects using species of native flora in the vicinity of a nickel plant / Karol Mičieta, Katarína Kunová
  In: Industrial Toxicology 2000. - Bratislava : Slovnaft, 2000. - S. 16-20
 264. AFD Možnosti bioindikácie genotoxických účinkov xenobiotík v znečistenom životnom prostredí priemyselných komplexov vyššími rastlinami / Karol Mičieta
  In: Priemyselná toxikológia. - Bratislava : [s.n.], 1992. - S. 16-17
 265. AFD Bioindication of the genotoxic impact of chemistry technologies / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Technika ochrany prostredia. - ISBN 80-227-0968-9. - Bratislava : STU, 1997. - S. 225-230
 266. AFD Native flora in bioindication and genotoxic risk assesment in emission territories of industrial complexes / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Industrial Toxicology. - Bratislava : Slovnaft, 1997. - S. 80-82
 267. AFD Floristické spektrum NPR Bielska skala / Ľubomír Lonek, Vladimír Migra, Karol Mičieta
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 427-430 [CD-ROM]
 268. AFD Vplyv rádioaktívne znečistených sedimentov na vznik chromozómových aberácií a mikrojadier u bôbu konského (Vicia faba L.) / Katarína Vršková, Zoltán Kassai, Karol Mičieta
  In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. - ISBN 80-89062-20-2. - Bratislava : Pobočka SVHS ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, 2003. - S. 248-252
 269. AFD Príspevok ku karyotaxonómii niektorých druhov rodu Populus / Stanislav Katina, Karol Mičieta
  In: Porasty a dendrologické objekty Slovenského stredohoria a aktuálne problémy dendrológie. - ISBN 80-228-0781-8. - Zvolen : Technická univerzita, 1998. - S. 178-181
 270. AFD Fytoindikácia a monitoring environmentálnej genotoxicity v okolí spaľovne Bratislava / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Technika ochrany prostredia. TOP '99. - ISBN 80-227-1237-X. - Bratislava : STU, 1999. - S. 69-74
 271. AFD Fytoindikácia ekotoxicity a genotoxicity ako nevyhnutná súčasť sanačných a remediačných postupov / Karol Mičieta
  In: TOP 2003.Technique of Environment Protection focused on waste utilisation. - ISBN 80-227-1898-X. - Bratislava : Slovak Univerzity of Technology, 2003. - S. 121-126
 272. AFD Detekcia genetických zdrojov rastlín pre fytoremediačné stratégie / Karol Mičieta
  In: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín. - ISBN 80-88790-27-1. - Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 2003. - S. 63-67
 273. AFD Fytoindikácia mutagenity rádioaktívne kontaminovaných lokalít a jej možnosti využitia v biomonitoringu životného prostredia jadrových elektrární / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Miroslav Mišík
  In: Aktuální problematika genetické toxikologie. 29. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti. - ISBN 80-7013-438-0. - Brno : NCO NZO, 2006. - S. 67-70
 274. AFD Efektivita a senzitivita fytoindikácie ekogenotoxicity miestnou flórou a implantovanými biondikátormi v okolí priemyselných komplexov / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia '06. - ISBN 80-227-2411-4. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2006. - S. 257-261
 275. AFD Miestna flóra a poľné kultúry v bioindikácii a monitoringu genotoxicity znečisteného životného prostredia / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia. - Zvolen : TU, 1996. - S. 199-203
 276. AFD Peľ v spätnom biomonitoringu znečisteného prostredia / Karol Mičieta
  In: Rastliny a človek. - ISBN 80-228-0759-1. - Zvolen : TU, 1998. - S. 73-76
 277. AFD Dreviny v bioindikácii a monitoringu ekotoxicity mestského intravilánu / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Porasty a dendrologické objekty Slovenského stredohoria a aktuálne problémy dendrológie. - ISBN 80-228-0781-8. - Zvolen : TU, 1998. - S. 173-177
 278. AFD Biologické aspekty hodnotenia ekotoxicity v životnom prostredí / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Priemyselná toxikológia ´98. - Bratislava : Slovnaft, 1998. - S. 19-24
 279. AFD Vybrané aspekty hodnotenia fytotoxicity ťažkých kovov / Katarína Kunová, Karol Mičieta
  In: Priemyselná toxikológia ´98. - Bratislava : Slovnaft, 1998. - S. 73-77
 280. AFD Metódy indikácie fytotoxicity a genotoxicity odpadov / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Technika ochrany prostredia. TOP ´98. - ISBN 80-227-1065-2. - Bratislava : STU, 1998. - S. 114-119
 281. AFD Simultaneous indication of phytotoxicity and genotoxicity of industrial wastes / Gustáv Murín, Karol Mičieta, Katarína Kunová
  In: Industrial Toxicology 1999. - Bratislava : Slovnaft, 1999. - S. 81-84
 282. AFD Indication methods for evaluation of acute and persistent genotoxic exposure in the condition in situ / Karol Mičieta, Katarína Kunová, Gustáv Murín
  In: Industrial Toxicology 1999. - Bratislava : Slovnaft, 1999. - S. 124-128
 283. AFD Microsporogenesis of wild plants species in monitoring of genotoxicity in pollutant impacted city area - four years study / Martina Solenská, Karol Mičieta, Miroslav Mišík
  In: Industrial Toxicology 2005. - ISBN 80-227-2250-2. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2005. - S. 73-77
 284. AFD Monitoring airborne genotoxicants in city agglomeration using Tradescantia micronucleus and pollen abortion bioassay / Miroslav Mišík ... [et al.]
  In: Industrial Toxicology 2005. - ISBN 80-227-2250-2. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2005. - S. 79-83
 285. AFD Use of higher plants for genotoxicity assessment of waste water polluted by heavy metals / Katarína Svetková ... [et al.]
  In: Industrial Toxicology 2005. - ISBN 80-227-2250-2. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2005. - S. 338-342
 286. AFD Environmentálna mutagenéza a jej aspekty v ochrane rastlín / Karol Mičieta, Miroslav Mišík
  In: Zborník referátov zo 7. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. - ISBN 80-85453-34-7. - Spišská Nová Ves : Slovenská botanická spoločnosť, 1999. - S. 66-69
 287. AFD Bioindikácia fytotoxicity a genotoxicity "in vivo" a "in situ" na kontaminovaných miestach v okolí EBO Jaslovské Bohunice a jej možnosti využitia v biomonitoringu životného prostredia jadrových elektrární / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Miroslav Mišík
  In: Priemyselná toxikológia ´02. - ISBN 80-968011-4-7. - Bratislava : Slovnaft, 2002. - S. 73-76
 288. AFD Hľadanie univerzálneho princípu starnutia - sto rokov výskumu pri rastlinách / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Biologické dni 2002. - ISBN 80-8050-520-9. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, 2002. - S. 116
 289. AFD The dependence of the speed of aging on external factors in the model case of storing of the different Vicia faba L. cultivars in the seed bank / Gustáv Murín ... [et al.]
  In: Biologické dni. - ISBN 80-8055-259-2. - Banská Bystrica : UMB, 1999. - S. 93-95
 290. AFD Autorádiografická detekcia DNA repair-u / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Biologické dni. - Nitra : FPV UKF, 1998. - S. 89-90
 291. AFD Radioactive stimulated mutagenesis for a higher crop yield - past and present examples from Slovakia / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 16. štiavnické dni. - ISBN 978-80-971754-1-2. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2015. - S. 61-67
 292. AFD Bioindikácia znečisteného prostredia / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Biologické dni. - Nitra : FPV UKF, 1998. - S. 191-192
 293. AFD Sezónna a individuálna variabilita odpovede drevín v bioindikácii genotoxicity / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 4. dendrologické dni Adaptabilita drevín na aridizáciu prostredia. - Piešťany : SZŠ, 1997. - S. 18-22
 294. AFD Kritériá výberu drevín slovenskej flóry pre bioindikáciu a monitoring genotoxicity / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 3. dendrologické dni. - Nitra : UKF, 1996. - S. 69-73
 295. AFD Dreviny vo fytoremediácii / Karol Mičieta, Rudolf Polák
  In: TOP 2002. Technique of Environment Protection focused on waste treatment. - ISBN 80-227-1692-8. - Bratislava : STU, 2002. - S. 247-252
 296. AFD Rod Pinus v bioindikácii znečisteného prostredia na vybraných lokalitách Slovenska / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 3. dendrologické dni. - Nitra : UKF, 1996. - S. 74-78
 297. AFD Paralelizmus génových a chromozómových mutácií indukovaných chemickými mutagénmi na modeli Tradescantia 4430 / Karol Mičieta
  In: Dni rastlinnej fyziológie 4. - Košice : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Univerzita P.J. Šafárika, 1986. - S. 166-167
 298. AFD Využitie peľovej abortivity miestnej flóry ako indikátora ekogenotoxicity v okolí Chemko Strážske / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2012. Zborník prednášok. - ISBN 978-80-227-3722-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. - S. 207-211
 299. AFD Deteriorizácia genómov drevín vplyvom ich starnutia a ekogenotoxicity prostredia a rozlišovanie týchto vplyvov / Eva Brutovská ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2012. Zborník prednášok. - ISBN 978-80-227-3722-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. - S. 183-187
 300. AFD Woody Plants in Evaluation of Ecogenotoxicity and Quality of the Environment in the Surroundings of Industrial Complexes / Karol Mičieta, Eva Brutovská, Jozef Dušička
  In: Settlement - Park - Landscape V. - ISBN 978-80-552-0540-3. - Nitra : SPU, 2011. - S. 341-351
 301. AFD Ecotoxicity and genotoxicity in wastewater samples discharged to Small Danube and Danube River in Bratislava / Martina Solenská ... [et al.]
  In: Industrial Toxicology 2007. - ISBN 978-80-227-2654-2. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2007. - S. 49-59
 302. AFD Standardized plant tests for genotoxic phyto-indication of radioactive-contaminated soil from sites around NPP Jaslovské Bohunice / Gustáv Murín ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen, 16, Suppl. 1. - Zvolen : Technická univerzita, Fakulta ekológie, 2007. - S. 27-31
 303. AFD Test abortivity peľu natívnej flóry a Tradescantia MCN test v dlhodobej fytoindikácii zmien ekogenotoxickej záťaže v Horných Opatovciach / Erik Kerekeš ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 334-338 [CD-ROM]
 304. AFD Autoregulative mechanisms, adapation and resistence as a self-protection of nature against antropogenic interventions / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Zem v pasci ? Analýza zložiek životného prostredia. - ISBN 978-80-228-1848-3. - Zvolen : Technická univerzita, 2008. - S. 405-412
 305. AFD Lokálna dendroflóra v detekcii monitoringu ekogenotoxicity v okolí priemyselného komplexu Slovnaftu Bratislava za posledných dvadsať rokov / Karol Mičieta, Jozef Dušička, Gustáv Murín
  In: Priemyselná toxikológia '08. - ISBN 978-80-227-2877-5. - Bratislava : STU, 2008. - S. 125-130
 306. AFD Možnosti palynologického monitoringu v evaluácii kvality ovzdušia / Jana Chrenová, Karol Mičieta, Jana Madilová
  In: Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia 7. - ISBN 978-80-228-1831-5. - Zvolen : Technická univerzita, 2008. - S. 85-89
 307. AFD Nízka senzitivita allochtónnych druhov alebo adaptatívna odpoveď na ekogenotoxickú záťaž / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia 7. - ISBN 978-80-228-1831-5. - Zvolen : Technická univerzita, 2008. - S. 91-96
 308. AFD In situ fytoindikácia genotoxicity priemyselných záťaží / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Technika ochrany prostredia TOP 2011. Zborník prednášok. - ISBN 978-80-227-3519-3. - Bratislava : STU, 2011. - S. 259-264
 309. AFD Simultaneous test of phytotoxicity and mutagenicity in the monitoring surface waters of the river Váh / Andrea Sámelová, Karol Mičieta, Eva Brutovská
  In: Industrial Toxicology 2011. - ISBN 978-80-88973-72-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2011. - S. 110-114
 310. AFD Single cell gel electrophoresis in the detection of ecogenotoxicity in the proximity of industrial complexes on the model of the gender Pinus / Eva Brutovská, Karol Mičieta, Andrea Sámelová
  In: Industrial Toxicology 2011. - ISBN 978-80-88973-72-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2011. - S. 104-109
 311. AFD Využitie simultánneho testu fytotoxicity a mutagenity pri hodnotení rizikovosti odpadu zo skládky generátorového plynu Kalinovo / Andrea Sámelová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 672-676 [CD-ROM]
 312. AFD Local flora in the detection and monitoring of ecogenotoxicity in the vicinity of motorways and highways / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Jozef Dušička
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970017-5-9. - Bratislava : Cancer Research Institute, 2008. - S. 15-18
 313. AFD Cytogenetic aspects of aging - comparation study / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970017-5-9. - Bratislava : Cancer Research Institute, 2008. - S. 19-21
 314. AFD Povrchové vody a sedimenty Váhu v testoch fytotoxicity a genotoxicity in situ / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 10. banskoštiavnické dni. - ISBN 978-80-89384-00-6. - Nitra : Environment, 2008. - S. 175-177
 315. AFD Bioindikácia mutagenity životného prostredia kultúrnymi rastlinami / Karol Mičieta
  In: Priemyselná toxikológia. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. 15-17
 316. AFD Fytoindikácia ekogenotoxickej deteriorizácie v okolí vybraných priemyselných komplexov na Slovensku / Karol Mičieta, Martina Solenská, Miroslav Mišík
  In: Priemyselná toxikológia ´04. - ISBN 80-968011-4-7. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, pobočka Slovnaft, 2004. - S. 46-51
 317. AFD Fytoindikácia zmien ekogenotoxicity prostredia pod vplyvom výstavby rýchlostnej cesty R1 a priemyselnej výroby v okolí Horných Opatoviec pomocou Tradescantia MCN testu / Andrea Pogányová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 605-608 [CD-ROM]
 318. AFD Fytoindikácia ekogenotoxicity testom peľovej abortivity na území národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla / Andrea Pogányová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 600-604 [CD-ROM]
 319. AFD Fytoindikácia ekogenotoxicity odpadu z generátorového plynu, úložisko Kalinovo / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2010. - ISBN 978-80-969710-6-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2010. - S. 91-96
 320. AFD Porovnanie senzitivity inváznych a indikačných druhov rastlín na ekogenotoxickú deteriorizáciu / Koloman Dienes ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 392-397 [CD-ROM]
 321. AFD Dlhovekosť drevín v korelácii so sektorialitou ich cievneho systému / Eva Brutovská ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 376-381 [CD-ROM]
 322. AFD Optimálne metódy uchovávania rias Chlamydomonas reinhartdii procesom kryokonzervácie / Andrea Sámelová... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 604-609 [CD-ROM]
 323. AFD Detekcia ekogenotoxicity gudrónov zo skládky v Devínskej Novej Vsi / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2010. - ISBN 978-80-969710-6-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2010. - S. 85-90
 324. AFD Fytoremediačné systémy v lokalizácii a eliminácii dusíkatých látok z podzemných vôd / Karol Mičieta, Rudolf Polák
  In: TOP 2001. Technique of Environment Protection focused on waste disposal. - ISBN 80-227-1530-1. - Bratislava : STU, 2001. - S. 193-198
 325. AFD Metóda rýchleho dôkazu sekrécie alfa-galaktozidázy rastlinnými bunkami / Ján Stano ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2000. - S. 90
 326. AFD Tradescantia as a long term in situ monitoring systems of genotoxicity - tradescantia micronucleus (Trad MCN), Stamen hair (Trad SHM) assays and changing of frequency of abortive microspore assay / Karol Mičieta, Miroslav Mišík
  In: Industrial Toxicology 2001. - ISBN 80-968011-5-5. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2001. - S. 76-80
 327. AFD Detection of the ecogenotoxic impact of the polluted environment on the rare and endangered plant species / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-1-6. - Bratislava : Cancer Research Institute, 2009. - S. 29-32
 328. AFD Detection of the ecogenotoxicity impact of agrotechnologies on the native vegetation on the example of the Nature Reserve Mostová / Koloman Dienes ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-1-6. - Bratislava : Cancer Research Institute, 2009. - S. 33-36
 329. AFD Tradescantia Micronucleus (Trad MCN) and Stamen Hair (Trad SHM) Assays in Monitoring of Genotoxicity of Soil Extract from Different Polluted Sites in Bratislava / Miroslav Mišík, Karol Mičieta, Ján Stano
  In: Industrial Toxicology 2001. - ISBN 80-968011-5-5. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2001. - S. 81-84
 330. AFD Phytoindication and monitoring of ecogenotoxicity of dumps - the example of the recultivated dump in the village Tôň / Koloman Dienes, Karol Mičieta, Silvia Kubalová
  In: Industrial Toxicology 2009. - ISBN 978-80-969710-39. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2009. - S. 10-14
 331. AFD Peľ ako súčasť a inddikátor kvality životného prostredia / Karol Mičieta
  In: Progres v biológii 2009 / Progress in Biology 2009. - ISBN 978-80-8094-595-4. - Nitra : UKF, 2009. - S. 17-22
 332. AFD Higher plants as indicator of ecotoxicity in industrial areas, Ružomberok environment as an example / Katarína Kunová, Karol Mičieta
  In: Industrial Toxicology 2000. - Bratislava : Slovnaft, 2000. - S. 42-45
 333. AFD Aspekty adaptácie bioindikátorov vyšších rastlín pri detekcii genotoxicity znečisteného životného prostredia / Karol Mičieta
  In: Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie. - Pardubice : VÚOS, 1992. - S. 32-33
 334. AFD Test abortivity peľu natívnej flóry v analýze dlhodobých trendov vývoja kvality životného prostredia v Horných Opatovciach / Erik Kerekeš ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 318-322 [CD-ROM]
 335. AFD Detekcia prítomnosti zrieďovacieho efektu prostredníctvom testu abortivity peľu druhu Calluna vulgaris L. v Horných Opatovciach / Andrea Pogányová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 599-602 [CD-ROM]
 336. AFD Dlhodobá analýza konzistentnosti výsledkov testu abortivity peľu pri druhoch natívnej flóry / Erik Kerekeš ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 323-327 [CD-ROM]
 337. AFG Microspores of long-lived organism in the evaluation on the different levels of plant response on environmental mutagenesis / Karol Mičieta, Katarína Kunová, Gustáv Murín
  In: Cells II. - ISBN 80-7232-120-X. - České Budějovice : Kopp, 2000. - S. 92
 338. AFG Crop plants as indicators of mutagenicity in a polluted environment / Karol Mičieta
  In: 1st SETAC World Congress Ecotoxicology and Environmental Chemistry - a Global Perspective. - Lisabon : Society of Enviromental Toxicology and Chemistry, 1993. - S. 301
 339. AFG Storage effect - new tool for recovery and enhancement of growth of industrialy stored seeds / Gustáv Murín, Karol Mičieta, Jana Chrenová
  In: Journal of Applied Biomedicine. - Vol. 1, Suppl. 1 (Cells 5) (2003), s. S22-S23
 340. AFG Utilization of storage effect in Vicia faba L. seeds for possible re-juvenation / Gustáv Murín, Karol Mičieta, Katarína Kunová
  In: Cells II. - ISBN 80-7232-120-X. - České Budějovice : Kopp, 2000. - S. 130
 341. AFG Bioindication of genotoxic effect on native flora of Slovakia in the vicinity of two industrial factories / Karol Mičieta
  In: 4th SETAC - Europe Congress. - Brussels : SETAC, 1994. - S. 30
 342. AFG Storage effect in seed-bank technique / Gustáv Murín, Karol Mičieta, Jana Chrenová
  In: 17th Biological Days. Memory in Living Systems. - ISBN 80-210-3264-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 42
 343. AFG Detection of tolerant genotypes to the ecogenotoxicity deterioration in the phytoremediation strategies / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 17th Biological Days. Memory in Living Systems. - ISBN 80-210-3264-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 41
 344. AFG Retrospective biomonitoring of polluted enviroment by means of herbal samples / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Prospects for the European Environment beyond 2000. - Amsterdam : SETAC, 1997. - S. 236
 345. AFG Control of the aging of the Vicia faba seeds bu means of storage effect / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Cell Biology International. - Vol. 18, No. 5 (1994), s. 430
 346. AFG Paralelné štúdium senztivnosti mitózy a meiózy v bioindikácii genotoxicity / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 14. biologické dny. - Praha : AV ČR, 1997. - S. PS58/4
 347. AFG Comparison of the genotoxic sensitivity of introduced and native plant species in polluted environment / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 9th International Symposium on Bioindicators. - Serdang : Universiti Putra Malaysia, International Union of Biological Sciences, 1997. - S. 39
 348. AFG Experiences from practical use of flowering plants as bioindicator of polluted environment / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: 9th International Symposium on Bioindicators. - Serdang : Universiti Putra Malaysia, International Union of Biological Sciences, 1997. - S. 48
 349. AFG Excise DNA Repair - Possible Explanation of Mechanisms / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Folia biologica (Prague). - Vol. 44, Suppl. (1998), s. 10
 350. AFG Mikrosporogenéza v indikácii ekotoxickej, environmentálnej mutagenézy / Martina Solenská, Karol Mičieta, Miroslav Mišík
  In: Česko-slovenská studentská vědecká konference 2004. - ISBN 80-210-3376-2. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. - S. 70
 351. AFG Monitoring peľovej sezóny rokov 2002 a 2003 v Bratislave a abortivita peľu počas peľovej sezóny 2003 / Jana Chrenová, Karol Mičieta, Miroslav Mišík
  In: Česko-slovenská studentská vědecká konference 2004. - ISBN 80-210-3376-2. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. - S. 34
 352. AFG Radiation and radioresistance - experiments with Vicia faba L. / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Genetická toxikologie a prevence rakoviny. - ISBN 978-80-88038-04-7. - Praha : Ústav experimentální medicíny AV ČR, 2016. - S. 56-57
 353. AFG Plant seeds as a suitable model for study of basic principles of aging / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Journal of Applied Biomedicine. - Vol. 3, Suppl. 1 (2005), s. S35
 354. AFG Microspores and pollen grains in bioindication and monitoring of genotoxicity and phytotoxicity of a polluted environment / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Folia biologica (Prague). - Vol. 42, No. 3 (1996), s. 122
 355. AFG Radiation impact on the selected wild plant species in the vicinity of nuclear power-plant Jaslovské Bohunice / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Folia biologica (Prague). - Vol. 42, No. 3 (1996), s. 123
 356. AFG DNA repair recognition by means of microautoradiographic "portraits" of Vicia faba L. seeds / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Cells 4. - ISBN 80-7232-181-1. - České Budějovice : Kopp, 2002. - S. 156-157
 357. AFG Cytogenetické aspekty bioindikácie genotoxicity v životnom prostredí u rodu Pinus / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 27. výroční symposium Cytogenetické sekce Biologické společnosti při ČAV. - Praha : ČAV, 1994. - S. 13
 358. AFG Set of bioindicators based on the wild plant species living both in polluted and unpolluted environment / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: 8th International Bioindicators Symposium. - České Budějovice : Ústav ekologie krajiny ČAV, 1995. - S. 77
 359. AFG Genus Pinus L. in bioindication "in situ" of polluted environment / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 8th International Bioindicators Symposium. - České Budějovice : Ústav ekologie krajiny ČAV, 1995. - S. 72
 360. AFG Different effect of some pesticides in comparison "in vivo" and "in situ" investigation / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Unapredenje ratarske, stočarske i povrčarske proizvodnje i promjena biotehnologije u poljoprivredi. - Zagreb : Agronomski fakultet, 1996. - S. 35
 361. AFG Selected arborescent species as a suitable bioindicators "in situ" of polluted areas in Slovakia / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 17th International Meeting for Specialist in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems. - Florence : Consigllo Nazionale delle Ricerche, 1996. - S. 169
 362. AFG Vyššie rastliny ako vhodné bioindikátory širokého spektra genotoxicity od xenobiotík po úniku rádioaktivity - príklad EBO Jaslovské Bohunice / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Nové poznatky v genetické toxikologii. - Brno : IDV PZ, 1998. - S. 18
 363. AFG Spätná aproximácia nulového bodu priemyselného znečistenia pomocou herbárových položiek vyšších rastlín / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Nové poznatky v genetické toxikologii. - Brno : IDV PZ, 1998. - S. 17
 364. AFG Storage effect for recovery and enhancement of growth of seeds Vicia faba L. under environmental stresses / Gustáv Murín, Karol Mičieta, Katarína Kunová
  In: Progress in Plant Sciences from Plant Breeding to Growth Regulation. - Mosonmagyaróvár : Pannon University of Agricultural Sciences, 1998. - S. 40
 365. AFG Long- and short-term response of implanted and native plant species to environmental stresses / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Katarína Kunová
  In: Progress in Plant Sciences from Plant Breeding to Growth Regulation. - Mosonmagyaróvár : Pannon University of Agricultural Sciences, 1998. - S. 27
 366. AFG Lack of sensitivity or adaptive response of wild plant species under long-term environmental pollution? / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: The State and Use of Science and Predictive Models. - Denver : Elsevier, 1998. - S. 3.10
 367. AFG Example of using wild plant species as a suitable bioindicators of radioactive-contaminated sites / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: The State and Use of Science and Predictive Models. - Denver : Elsevier, 1998. - S. 5.20
 368. AFG Influence of xenobiotics on the higher plants microsporogenesis / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Katarína Kunová
  In: Cells. 15th Biological Days. - ISBN 80-7232-069-6. - České Budějovice : Kopp, 1999. - S. 95
 369. AFG The influence of different conditions of storage for long-term survival of the samples in seed banks-example of Vicia faba L. seed samples / Gustáv Murín, Karol Mičieta, Katarína Kunová
  In: Cells. 15th Biological Days. - ISBN 80-7232-069-6. - České Budějovice : Kopp, 1999. - S. 101
 370. AFG In situ monitoring of the genotoxic effects in the vicinity of a petrochemical plant with the Tradescantia micronucleus (Trad-MCN) and with pollen abortion test / Miroslav Mišík ... [et al.]
  In: BMC Pharmacology. - Vol. 7, Suppl. 2 (2007), s. A53
 371. AFG Response of native flora to induceable genotoxic damage from increased radioactivity around NPP Jaslovské Bohunice, Slovakia / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants. - Vienna : FAO/IAEA, 2008. - S. 59
 372. AFG Mikrosporogenéza rastlín v indikácii a evaluácii genotoxickej deteriorizácie životného prostredia / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 16. biologické dny "Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie". - ISBN 80-244-0327-7. - Olomouc : Univerzita Olomouc, 2001. - S. 89
 373. AFG Native flora as a suitable source for bioindicators of polluted environment / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. - Vol. 483, suppl. 1 (2001), s. 38
 374. AFG Starnutie a bunkový cyklus u Vicia faba L. / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: 16. biologické dny "Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie". - ISBN 80-244-0327-7. - Olomouc : Univerzita Olomouc, 2001. - S. 71
 375. AFG Štúdium aktivity niektorých vybraných aminopeptidáz v imobilizovaných bunkách maku / Ján Stano ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 94, č. 8 (2000), s. 753-754
 376. AFG Adaptive response of the wild plant species to the long-term pollution of the environment / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Ecotoxicology in the real world. - Kraków : Jagiellonian University, 2009. - S. 81
 377. AFG Presentation of alpha-galactosidade activity secreted by plant cells / Ján Stano ...[et al.]
  In: Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. - Brno : Faculty of Medicine Masaryk Univerzity, 2000. - S. 47
 378. AFG Environmentálna mutagenéza - jej indikácia a evaluácia ekologickej únosnosti na príklade divorastúcej flóry / Karol Mičieta
  In: 23. pracovní dny české a slovenské společnosti pro mutagenezu v zevním prostředí. - Brno : CFZL, 2000. - S. 15
 379. AFH Genomic diversity of modular organisms in relation to the genotoxic load of the environment / Eva Zahradníková, Jozef Dušička, Karol Mičieta
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-9-2. - Bratislava : SAV, 2015. - S. 44
 380. AFH Induction of C.A. and SCEs in the course of storage MMS treated Vicia faba seeds / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: 21st Annual Meeting of European Environmental Mutagenes Society on Environmental Mutagens - Carcinogenes. - Praha : European Environmental Mutagenes Society, 1991. - S. 76
 381. AFH Výsledky testovania niektorých syntetických pyretroidov za podmienok metabolickej aktivácie / Augustín Murín, Karol Mičieta
  In: Toxikológia pesticídov. - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 9
 382. AFH Niektoré problémy testovania gumárenských aditív v "in vivo" testoch v kostnej dreni cicavcov / K. Mičieta, N. Horečná
  In: Ekotoxikológia. - Bratislava : [s.n.], 1992. - S. 8
 383. AFH Test abortivity peľu indikátorov miestnej flóry v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity v mestských aglomeráciách / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019. - ISBN 978-80-552-2032-1. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2019. - S. 21-21
 384. AFH Vplyv vybraných efektorov na aktivitu laktázy / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Lojdov histochemický deň. - Bratislava : Slovenská histochemická a cytochemická spoločnosť, 2009. - S. 19
 385. AFH Štúdium vplyvu cukorných efektorov na aktivitu galaktozidáz / Ján Stano ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 227
 386. AFH Využitie derivátov želatíny pri štúdiu proteolytických enzýmov / J. Stano ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč.67, č. 7-8 (1998), s. 199
 387. AFH Native flora in Bratislava: monitoring of ecogenotoxicity at selected industrial sites / Karol Mičieta, Jozef Dušička, Gustáv Murín
  In: Bilateral Czech and Slovak Meeting Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava: Cancer Research Institute of the SAS, 2017. - S. 35
 388. AFH Retrospective monitoring ecogenotoxicity of environment of the Bratislava center by native of local flora / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Bilateral Czech and Slovak Meeting Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava: Cancer Research Institute of the SAS, 2017. - S. 34
 389. AFH Evaluation of soil genotoxicity from industrial area using Tradescantia micronuclei test and Vicia faba bioananlysis / Martina Solenská, Miroslav Mišík, Karol Mičieta
  In: Študentská vedecká konferencia 2005. 1. zväzok - biologická sekcia. - ISBN 80-88870-46-1. - Bratislava : Kartprint, 2005. - S. 118
 390. AFH Potenciálne možnosti využitia galaktozidáz pri skríningu perspektívnych chemoterapeutík / Ján Stano ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 6-7
 391. AFH Zmeny aboritivity peľu v populáciach Polemonium cearulem L. v súvislosti s genotoxickým pôsobením znečistenia ovzdušia vplyvom prevádzky severoslovenského dopravného koridoru / Želmíra Šípková, Karol Mičieta
  In: Študentská vedecká konferencia 2005. 1. zväzok - biologická sekcia. - ISBN 80-88870-46-1. - Bratislava : Kartprint, 2005. - S. 125
 392. AFH Vplyv environmentálneho stresu na rastliny a paralelné hodnotenie genotoxicity / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Katarína Kunová
  In: Biologické dni. - ISBN 80-8055-259-2. - Banská Bystrica : UMB, 1999. - S. 290-292
 393. AFH Phytoindication of the ecogenotoxic effects of vehicle emissions using abortio test with native flora in urban agglomerationse / Karol Mičieta, Jozef Dušička, Gustáv Murín
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of Abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-2]
 394. AFH Identification of individual and population sensitivity of trees and shrubs on xenobiotic impact to the deterioration of environment, with view to phytoremediation strategies / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Miroslav Mišík
  In: Symposium on Population and Evolutionary Genetics of Forest Trees. - Zvolen : Technical University, Faculty of Forestry, 2002. - S. 115
 395. AFH Fytoindikácia environmentálnej mutagenézy a aspekty jej monitoringu za posledných sto rokov na Slovensku / Karol Mičieta
  In: Genetická toxikológia a prevencia rakoviny. - Bratislava : ÚEO SAV, 2002. - S. 35
 396. AFH Vplyv rozdielnej agrotechnológie na frekvenciu chromozómových aberácií a sesterských chromatidových výmien / Karol Mičieta
  In: Pracovní setkání členů Cytogenetické sekce. - Praha : ČSAV, 1986. - S. 13
 397. AFH The effect of seed ageing on the chromatosome aberration and SCEs in Vicia faba / Karol Mičieta
  In: 22nd Symposium on Cytogenetics. - Bratislava : ČSAV, 1989. - S. 24
 398. AFH Vplyv elicitora na produkciu kyseliny rozmarínovej v suspenznej kultúre Melissa officinalis L. / Víťazoslava Blanáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 96
 399. AFH Detection of the influence of motorways on the genomic instability of the local flora / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-5-4. - Bratislava : Cancer Research Institute, SAV, 2011. - S. 30-34
 400. AFH Phytoindication and monitoring of the ecogenotoxic impact of road traffic / Karol Mičieta
  In: TOP 2017: proceedings of abstract. - ISBN 978-80-227-4731-8. - Bratislava : STU, 2017. - S. 89
 401. AFH Chromosomal aberrations and SCEs after treatment of seeds with MMS and their storage / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: 23rd Symposium on Cytogenetics. - Praha : ČSAV, 1990. - S. 80
 402. AFH Využitie vyšších rastlín v testovaní mutagenity agrochemikálíi / Karol Mičieta
  In: Toxikologia pesticidov. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. 12
 403. AFH Phytoindication of ecogenotoxicity in the proximity of Chemko Strážske / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80970128-8-5. - Bratislava : SAV, 2013. - S. 15-17
 404. AFH The use of plant specific locus systems in tests of genotoxicity / Eva Brutovská, Andrea Sámelová, Karol Mičieta
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80970128-8-5. - Bratislava : SAV, 2013. - S. 18
 405. AFH Fotosenzitivita dipeptidylpeptidázy IV / Ján Stano ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 116
 406. AFH Niektoré aspekty využitia galaktozidáz pri screeningu terapeuticky účinných látok / Ján Stano ... [et al.]
  In: Liečivé rastliny v novom miléniu. - Hlohovec : Slovakofarma, 2001. - S. 21-22
 407. AFH The screening of some therapeutically valuable compounds of plant origin / J. Stano ... [et al.]
  In: Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. - Bratislava : SAV, 2001. - S. 63
 408. AFH Dôkaz sekrécie alfa-galaktozidázy rastlinnými bunkami / Ján Stano ... [et al.]
  In: Histochemický deň. - Bratislava : [s.n.], 2000. - S. 26
 409. AFH Adaptation to environmental stress as an aspect of potential invasion and expansion / Karol Mičieta, Viera Feráková
  In: Invázie a invázne organizmy 3. - Nitra : Slovenský národný komitét SCOPE, 2000. - S. 42
 410. AFH Enhancement of DNA repair by method of "storage effect" woith a rejuvenation effect / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-9-2. - Bratislava : SAV, 2015. - S. 38-43
 411. AFK Dôkaz a stanovenie sekrécie alfa-glukozidázy rastlinnými bunkami / Ján Stano ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 85
 412. AFK Analytické hodnotenie N-[2-(heptyloxyfenylkarbamoyloxy)etyl]azepánumchloridu / Eva Sedlárová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 44
 413. AFK Einfluss von radioaktiver Strahlung auf ausgewählte Wildpflanzen in der Umgebung des Atomkraftwerkes Bohunice / Gustáv Murín, Karol Mičieta, Hans Steinkellner
  In: 15. Jahrestagung der Gesellschaft fôr Umwelt-Mutationsforschung (GUM) "Tierversuche in der Mutations- und Krebsforschung Notwendigkeit und in vitro Alternativen". - Wien : Institut für Tumorbiologie-Krebsforschung der Universität Wien, 1995. - S. 66
 414. AFK Terapeutická hodnota niektorých inhibitorov glykozidáz / Ján Stano ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno : Farmaceutická fakulta VFU, 2001. - S. 104
 415. AFL Výber dlhodobých štúdií genotoxicity pomocou testvo in-situ na vybraných bioindikačných druhoch rastlín / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: História, súčasnosť a perspektívy genetiky. - ISBN 978-80-223-2413-7. - Bratislava : UK, 2008. - S. 62
 416. AGI Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geoinformačnom systéme : Záverečná správa. / Jozef Krcho ... [et al.]
  Bratislava : PRIF UK, 1999
 417. AGI Evaluácia inváznej flóry a vegetácie v líniach transportu plynu v SR. Identifikácia, ničenie, odstraňovanie inváznych druhov v líniach transportu plynu. Prevencia šírenia, birekultivácie, fytoremediácie : R. č. 7130VE4197. / Karol Mičieta, Miroslav Mišík
  Bratislava : SPP, 2005
 418. AGI Účinky vybraných chemických látok na chromozómy, mitózu a bunkový cyklus : Záverečná správa štátneho výskumu VII-1-8/03A. / Augustín Murín ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1982
 419. AGI Účinky vybraných chemických látok na chromozómy, mitózu a bunkový cyklus : Záverečná správa štátneho výskumu VII-1-7/O3A. / Augustín Murín ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta, 1985
 420. AGI Chromozómy ako indikátory genotoxického pôsobenia xenobiotík : Záverečná správa štátneho výskumu VIII-1-1/02. / Augustín Murín ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1987
 421. AGI Chromozómy ako indikátory genotoxického pôsobenia xenobiotík : Záverečná správa štátneho výskumu VIII-1-1/02. / Augustín Murín ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1990
 422. AGI Bioindikácia fytotoxicity a genotoxicity "in vivo" a "in situ" na kontaminovaných miestach v okolí EBO Jaslovské Bohunice a jej možnosti využitia v biomonitoringu životného prostredia jadrových elektrární / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  Trnava : Výskumný ústav jadrových elektrární, 1994
 423. AGI Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geoinformačnom systéme : ŠO 05/95. / Jozef Krcho ... [et al.]
  Bratislava : PRIF UK, 1995
 424. AGI Most cez rieku Moravu - Moravský Ján-Hohenau a/M. : Biotický prieskum Phare 95 22.01.02-03. / Jozef Halgoš, Karol Mičieta
  Bratislava : [s.n.], 1999
 425. AGI Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike [elektronický zdroj] : . / Kolektív riešiteľov
  Bratislava : REC, 2000
 426. AGI Diaľnica D1 Važec-Mengusovce. Realizácia biotického monitoringu vybraných lokalít / Ľ. Halada ... [et al.]
  Žilina : Ekoped, 1997
 427. BAA The Rejuvenation by means of the Storage Effect: An Universal Method / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  Beau Bassin : LAP Lambert Academic Publishing, 2017
 428. BAB Malá slovenská encyklopédia / Kolektív autorov
  Bratislava : Goldpress publishers, 1993
 429. BAB Trvalo udržateľný rozvoj - výzva pre Slovensko / ved. výsk. tímu Mikuláš Huba... [et al.]
  Bratislava : REC Slovensko, 2001
 430. BDE Identification and determination of plant extracellular alfa-galactosidase / Fils Andriamainty ... [ et al. ]
  In: Zahradnictví. Horticultural Science. - Roč. 27, č. 4 (2000), s. 131-134
 431. BDF Apokalypsa s nádejným koncom / Gustáv Murín, Karol Mičieta
  In: Enviromagazín. - Roč. 1, č. 6 (1996), s. 6-7
 432. BDF Rastlinné testy v ekotoxikológii / Karol Mičieta, Gustáv Murín
  In: Enviromagazín. - Roč. 2, č. 2 (1997), s. 23
 433. BDF Sledovanie alergénnych rastlín v okolí Bratislavy / Jozef Dušička ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 12-15 [online]
 434. BDF Biologicky aktívne látky artičoky / Frank Fahr ... [et al.]
  In: Pharma Journal. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 84-86
 435. BEE Mikrosporogenéza vyšších rastlín v bioindikácii ekogenotoxicity motorových emisií / Andrea Sámelová ... [et al.]
  In: Genetická toxikologie a prevence rakoviny. - ISBN 978-80-7013-568-6. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. - S. 103-105
 436. BEF Fytomonitoring ekogenotoxickej deteriorizácie životného prostredia / Andrea Hamada Sámelová, Karol Mičieta
  In: Konferencia Enviro-medicína pre 21. storočie: Aplikácie pre integrovaný manažment krajiny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3896-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 138-144 [online]
 437. DAI Vyššie rastliny v bioindikácii fytotoxicity a genotoxicity znečisteného životného prostredia / Karol Mičieta
  Bratislava : [s.n.], 1997
 438. DAI Rod Juncus L. na Slovensku / Karol Mičieta
  Bratislava : [s.n.], 1980
 439. EDI Cytogenetic studies of forest trees and shrubs / Karol Mičieta
  In: Forest Genetics. - Vol. 7, No. 4 (2000), s. 294
 440. EDI Flora of Slovakia V/2 Book review / Karol Mičieta
  In: Biologia. - Vol. 54, No. 1 (1999), s. 76
 441. FAI Špecializované informačné technológie v prírodovedenom výskume: Mnohorozmerné štatistické analýzy v biológii / Zost. Eva Mičietová, Karol Mičieta
  Bratislava : Elita, 2008
 442. GAI Analýza a evaluácia flóry a vegetácie v úseku rýchlostnej komunikácie R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie / Karol Mičieta
  In: Projekt monitoringu životného prostredia v oblasti vplyvu na biotu v úseku R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie. - Bratislava : Dopravoprojekt, 2004. - S. 6-27
 443. GAI Analýza a evaluácia flóry a vegetácie v úseku diaľnice D1 Dubná Skala - Turany / Karol Mičieta
  In: Projekt monitoringu životného prostredia v oblasti vplyvu na biotu v úseku diaľnice D1 Dubná Skala - Turany. - Bratislava : Dopravoprojekt, 2004. - S. 8-34
 444. GAI Analýza a evaluácia flóry a vegetácie v úseku DSP Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer II / Karol Mičieta
  In: Projekt monitoringu životného prostredia v oblasti vplyvu na biotu v úseku DSP Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer II. - Bratislava : Dopravoprojekt, 2004. - S. 5-31
 445. GAI Evaluácia vegetácie a flóry, posúdenie zásahov do biotopov a zhodnotenie vplyvov výstavby úseku cestnej komunikácie - Preložka cesty I/61 v úseku diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer / Karol Mičieta
  In: Správa o hodnotení vplyvov úseku cestnej komunikácie - Preložka cesty I/61 v úseku diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer. - Bratislava : Dopravoprojekt, 2005. - S. 7-35
 446. GAI Evaluácia vegetácie a flóry, posúdenie zásahov do biotopov a zhodnotenie vplyvov výstavby úseku - Nosný systém MHD v Bratislave / Karol Mičieta
  In: Správa o hodnotení vplyvov budovania Nosného systému MHD v Bratislave. - Bratislava : Dopravoprojekt, 2005. - S. 7-26
 447. GAI Evaluácia vegetácie a flóry, posúdenie zásahov do biotopov v úseku cestnej komunikácie II/584 Liptovská Sielnica - Liptovské Matiašovce / Karol Mičieta
  Bratislava : Dopravoprojekt, 2004
 448. GAI Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geoinformačnom systéme / Jozef Krcho ... [et al.]
  Bratislava : PRIF UK, 1995
 449. GAI Detekcia mutagenity prísad do plastov na modeli Tradescantia 443O / Karol Mičieta
  In: Testy mutagenity prísad do plastov. Protokol CHZJD Bratislava 340-8/82, VČ. - Bratislava : CHZJD, 1982. - S. 17-22
 450. GAI Zisťovanie mutagenity na Tradescantii 443O - gumárenské aditíva / Karol Mičieta
  In: Testovanie mutagenity gumárenských aditív. Protokol CHZJD Bratislava 423-8/83. - Bratislava : CHZJD, 1983. - S. 34-41
 451. GAI Zisťovanie mutagenity na modeli Tradescantia 443O - Fatex 80, Burex, Mankozeb / Karol Mičieta, Marta Váchová, Aurélia Koleková
  In: Testovanie mutagenity pesticidov : Protokol CHZJD Bratislava 530-7/84, VČ. - Bratislava : CHZJD, 1984. - S. 9-20
 452. GAI Bioindikácia fytotoxicity a mutagenitry v okolí chemickej skládky v Budmericiach / Karol Mičieta, Viera Feráková
  Bratislava : CHZJD - OŽP, 1984
 453. GAI Zisťovanie mutagenity na modeli Tradescantia 443O - odpadové vody / Karol Mičieta, Marta Váchová
  In: Testovanie mutagenity priemyslových odpadových vôd : Protokol CHZJD Bratislava 652-24/85-VČ. - Bratislava : CHZJD, 1985. - S. 15-21
 454. GAI Tradescantia test prípravku Pirimifos-metyl EK 50 / Karol Mičieta, Marta Váchová
  In: Detekcia mutagenity pesticidov - insekticídov. Protokol CHZJD Bratislava 718-90/85. - Bratislava : CHZJD, 1985. - S. 15-20
 455. GAI Zisťovanie mutagenity na modeli Tradescantia 443O - odpadové vody / Karol Mičieta, Marta Váchová
  In: Testovanie mutagenity priemyslových odpadových vôd. : Protokol CHZJD Bratislava 28/86-VČ. - Bratislava : CHZJD, 1986. - S. 15-23
 456. GAI Testovanie mutagenity na modeli Tradescantia 443O odpadových trakcií z Burexu a Basagranu / Karol Mičieta, Marta Váchová
  In: Testovanie mutagenity odpadových vôd z výroby herbicídov. Protokol VÚCHT Bratislava 131-22/87-VČ. - Bratislava : VÚCHT, 1987. - S. 10-14
 457. GAI Testovanie mutagenity in vivo v bunkách kostnej drene cicavcov - Sulfenax MOR : Protokol VÚCHT Bratislava. / Augustín Murín, Milada Karasová, Karol Mičieta
  Bratislava : VÚCHT, 1988
 458. GAI Testovanie mutagenity in vivo v bunkách kostnej drene chrčka čínskeho - 2,2,6-6-Tetrametyl-4-piperidinol : Protokol VÚCHT Bratislava. / Augustín Murín, Milada Karasová, Karol Mičieta
  Bratislava : VÚCHT, 1989
 459. GAI Simultánny test fytotoxicity a mutagenity syntetických pyretroidov za podmienok metabolickej aktivácie rastlinnými enzymatickými systémami : Protokol VÚCHT Bratislava. / Augustín Murín ... [et al.]
  Bratislava : VÚCHT, 1989
 460. GAI Testovanie mutagenity in vivo v bunkách kostnej drene cicavcov - Antioxidant 13, Antioxidant 80, Antioxidant 301 : Protokol VÚCHT Bratislava. / Augustín Murín, Milada Karasová, Karol Mičieta
  Bratislava : VÚCHT, 1989
 461. GAI In vivo cytogenetický test kostnej drene cicavcov - VÚCHT 577 : Protokol VÚCHT Bratislava, VHČ. / Augustín Murín, Milada Karasová, Karol Mičieta
  Bratislava : VÚCHT, 1990
 462. GAI Cytogenetický test in vivo buniek kostnej drene myší - TBBS : Protokol VÚCHT Bratislava 52/91, VHČ. / Karol Mičieta, Augustín Murín, Elena Szabová
  Bratislava : VÚCHT, 1991
 463. GAI Cytogenetický test in vivo buniek kostnej drene myší - MCPA : Protokol VÚCHT Bratislava 41/92. / Karol Mičieta, Augustín Murín, Elena Szabová
  Bratislava : VÚCHT, 1992
 464. GAI Cytogenetický test in vivo buniek kostnej drene myší - Diamín 6 : Protokol Chemko Strážske 62/92, VHČ. / Karol Mičieta, Augustín Murín, Elena Szabová
  Bratislava : VÚCHT, 1992
 465. GAI Priestorová bioindikácia genotoxicity druhmi miestnej flóry v Žiarskej doline / Karol Mičieta
  In: Uplatnenie princípov ekologickej únosnosti pri stanovení regulatívov územného rozvoja IV. - Banská Štiavnica : Ekotrust, 1995. - S. 98-111
 466. GAI Posúdenie vplyvu výstavby a prevádzky diaľnice D1 v úseku Vrútky-Ivachnová na flóru a vegetáciu, prognóza poškodenia, ochrana, záchrana / Karol Mičieta, Augustín Murín
  Bratislava : Enviconsult, 1995
 467. GAI Posúdenie vplyvu výstavby a prevádzky diaľnice D18 v úseku Hričovské Podhradie - Skalité (jednotlivé alternatívy) na flóru a vegetáciu : Prognóza poškodenia, ochrana, záchrana. / Karol Mičieta, Augustín Murín
  Bratislava : Enviconsult, 1996
 468. GAI Selected woody species in the bioindication and spatial analysis of the genotoxicity in Žiar valley / Karol Mičieta
  In: Support of the rehabilitation of the Žiar valley. - Banská Štiavnica : Ekotrust, 1996. - S. 89-101
 469. GAI Hodnotenie vplyvu diaľnic na flóru / Karol Mičieta, Augustín Murín
  In: Hodnotenie vplyvu diaľnic na flóru a faunu. - Bratislava : Slovenská správa ciest, 1996. - S. 45-70
 470. GAI Growth test of toxicity and simultaneous test of fenotoxicity / Milada Čiamporová ... [et al.]
  Bratislava : BÚ SAV, 1997
 471. GAI Zásady monitorovania jednotlivých zložiek prostredia a stanovenie monitorovacieho plánu pre jednotlivé lokality - hodnotenie genotoxicity u vyšších rastlín / Karol Mičieta
  In: Projekt monitoringu vplyvu diaľnice na vybrané zložky prostredia. - Žilina : Ekoped, 1997. - S. 21-32
 472. GAI Genotoxicita - fytoindikácia genotoxických účinkov Realizácia biotického monitoringu vybraných lokalít diaľnice D1 Važec - Mengusovce / Karol Mičieta
  In: Realizácia biotického monitoringu vybraných lokalít diaľnice D1 Važec - Mengusovce. - Žilina : Ekoped, 1997. - S. 46-57
 473. GAI Biologické aspekty hodnotenia, minimalizácie a modelovania ekotoxikologických faktorov životného prostredia / Karol Mičieta
  In: Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geoinformačnom systéme. Správa ŠO 05/1995. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 115-197
 474. GAI Biologické aspekty hodnotenia, minimalizácie a modelovania ekotoxikologických faktorov životného prostredia / Karol Mičieta
  In: Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geoinformačnom systéme. Správa ŠO 05/1995. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 218-309
 475. GAI Komplexná charakteristika a hodnotenie vplyvov na životné prostredie v dôsledku výstavby diaľnice v úseku Nová Baňa - Rudno nad Hronom (Flóra a vegetácia) / Karol Mičieta
  Bratislava : Dopravoprojekt, 2000
 476. GAI Mikrospóry druhov divorastúcej lokálnej flóry v bioindikácii genotoxicity v podmienkach "in situ" v okolí Niklovej huty Sereď / Karol Mičieta
  Bratislava : Hydropol, 2000
 477. GAI Rastový test toxicity a simultánny test genotoxicity odpadovej vody z okolia Serede / Karol Mičieta
  Bratislava : Hydropol, 2000
 478. GAI Environmentálna mutagenéza - ekotoxická a genotoxická detariorizácia životného prostredia, jej indikácia a monitoring v stratégii udržateľného rozvoja / Karol Mičieta
  Bratislava : Regionálne environmentálne centrum, 2000
 479. GAI Zhodnotenie flóry a vegetácie v lokalite chotára obce Košúty, hospodársky dvor Čierny Majer / Karol Mičieta
  Bratislava : Hydropol, 2001
 480. GAI Evaluácia flóry a vegetácie a hodnotenie environmentálnych vplyvov výstavby a prevádzky cestného obchvatu mesta Modra / Karol Mičieta
  Bratislava : Dopravoprojekt, 2001
 481. GAI Evaluácia flóry a vegetácie a hodnotenie environmentálnych vplyvov na vegetáciu výstavbou cestnej stavby II/584 v katastri obce Matiašovce / Karol Mičieta
  Bratislava : Dopravoprojekt, 2001
 482. GAI Evaluácia flóry a vegetácie, hodnotenie vplyvov na vegetáciu výstavbou cesty v úseku obcí Šuja - Kľače / Karol Mičieta
  Bratislava : Dopravoprojekt, 2001
 483. GAI Hodnotenie environmentálnych vplyvov na vegetáciu výstavbou cestnej stavby II/532 a II/521 v úseku Tornaľa - Muráň, Tisovec / Karol Mičieta
  Bratislava : Dopravoprojekt, 2001
 484. GAI Zhodnotenie flóry a vegetácie v lokalite Čečínska Pôtoň / Karol Mičieta
  Bratislava : Depónia, 2002
 485. GAI Zhodnotenie flóry a vegetácie v lokalite Šóriakoš / Karol Mičieta
  Bratislava : Depónia, 2002
 486. GAI Hodnotenie environmentálnych vplyvov na vegetáciu rozšírením Seneckej cesty v úseku Rožňavská cesta - Zlaté piesky / Karol Mičieta
  Bratislava : Dopravoprojekt, 2002
 487. GAI Aeropalynologická evaluácia flóry mesta Lučenec / Karol Mičieta
  Bratislava : Hydropol, 2002
 488. GAI Projekt monitoringu bioty, flóra a vegetácia rýchlostnej cestnej komunikácie v úseku Nová Baňa - Rudno nad Hronom / Karol Mičieta
  Bratislava : Dopravoprojekt, 2002
 489. GAI Hodnotenie environmentálnych vplyvov na flóru a vegetáciu výstavby a prevádzky cesty I/64 v úseku Kľače - Šuja / Karol Mičieta
  Bratislava : Dopravoprojekt, 2003
 490. GAI Monitoring bioty a hodnotenie environmentálnych vplyvov na flóru a vegetáciu, výstavba diaľničného tunela D1 v úseku Višňové - Dubná Skala / Karol Mičieta
  Bratislava : Dopravoprojekt, 2003
 491. GAI Flóra a vegetácia genofondovej lokality Dubná Skala / Karol Mičieta
  In: Halgoš, J.: Výskum bioty genofondovej lokality Dubná Skala. - Bratislava : Slovenská správa ciest, 2003. - 12 s.
 492. GAI Ubľanská dolina - skupinový vodovod : Charakteristika prírodného prostredia - vegetácia. / Karol Mičieta
  Bratislava : Deponia System, 2006