Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADN Preliminary results on linear expansion force change in freeze-thaw cycles as indicator of frost resistance / Patricia Navrátilová ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 35-43
 2. AFH Posúdenie vplyvu vody na aktivizáciu svahovej deformácie v Ruskej Novej Vsi / Martin Maľa ... [et al.]
  In: Zborník 19. Slovenská hydrogeologická konferencia [elektronický dokument] : "Hydrogeológia - vzdelávanie, veda a prax" : Roč. 19. - ISBN 978-80-972651-1-3. - Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2018. - S. 41-41 [print]
 3. AFH Engineering -geological survey of slope deformation in Ruská Nová Ves / Martin Maľa ... [et al.]
  In: International Conference of Young Geologists : abstract book. - ISBN 978-80-223-4705-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 59-60
 4. AFH Landslide monitoring by Persistent Scatterer Interferometry - Case study of the Kosice Basin, Slovakia / Jaroslav Buša ... [et al.]
  In: International Conference of Young Geologists : abstract book. - ISBN 978-80-223-4705-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 27-29
 5. BFA Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie v Ruskej Novej Vsi / Martin Maľa ... [et al.]
  In: Svahové deformace a pseudokras : Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. - Brno : Česká geologická služba, 2018. - S. 27-27
 6. BFA Pokročilé metódy satelitnej radarovej interferometrie v hodnotení zosuvnej aktivity v urbanizovaných oblastiach, príkladová štúdia zosuvu v Nižnej Myšli / Jaroslav Buša ... [et al.]
  In: Svahové deformace a pseudokras : Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. - Brno : Česká geologická služba, 2018. - S. 8-8