Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Chrobáky (Coleoptera) Tatier / Oto Majzlan
  Bratislava : Scientica ; Ústav zoológie SAV, 2015
 2. AAB Ucholaky (Dermaptera) Slovenska / Ivan Országh ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010
 3. AAB Systémové myslenie žiaka v abstrakcii lesného ekosystému / Jana Fedorová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 4. ABB Štúdium aktivity článkonožcov v prírodných podmienkach / Oto Majzlan
  In: Biotas-Journal of Biodiversity Slovakia. - Roč. 4, č. 2 (2005), s. 3-97
 5. ABB Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Martinského lesa pri Senci / Oto Majzlan
  In: Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). - ISBN 978-80-970326-2-3. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2012. - S. 147-207
 6. ABD Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík, Ladislav Korbel
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 89-114
 7. ABD Prírodný potenciál a stresové faktory HŠPK / Pavol Kenderessy ... [et al.]
  In: Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska. - ISBN 978-80-224-1570-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 70-88 [1,19 AH]
 8. ACB Environmentálna etika a sociálne prostredie : (eko-filozofické a sociálne reflexie). / Vasko Kusin ... [et al.]
  Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2012
 9. ACB Fyziotaktika živočíchov / Peter J. Fedor ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 10. ADC Revision of the megerlei - group of the cockroach genus Phyllodromica Fieber (Blattaria: Blattellidae, Ectobiinae) / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Entomologica Scandinavica. - Roč. 28 (1997), s. 163-173
 11. ADC The ecological impact assessment of a proposed road development (the Slovak approach) / Erika Igondová, Katarína Pavličková, Oto Majzlan
  In: Environmental Impact Assessment Review. - Vol. 59, July (2016), s. 43-54
 12. ADD Prvý nález Ceutorhynchus inhumeralis Schultze 1896 (Coleoptera, Curculionidae) v ČSSR / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 44, č. 2 (1989), s. 189-190
 13. ADD Štruktúra a biomasa zooedafonu bylinnej vrstvy v asociácii Soldanello hungarici Abietetum / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 45, č. 2 (1990), s. 95-104
 14. ADD Structure and Dynamics of Epigeon of the Semidesert and Desert Zone of Mongolian Peoples republic / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 44, č. 6 (1989), s. 533-540
 15. ADD Epigaeic beetles (Coleoptera) of the Devínska Kobyla hill (the Malé Karpaty mountains, SW Slovakia) / Ladislav Korbel, Ivo Rychlík, Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 52, č. 2 (1997), s. 263-272
 16. ADD Efficiency of various traps in studying weevil (Coleoptera, Curculionidae) communities: A comparison / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 52, č. 2 (1997), s. 309-312
 17. ADD Coleoptera arboricola-als ein Bestandteil der Arthropozönosen belaubter Gehölze / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 33, č. 11 (1978), s. 853-864
 18. ADD Invertebrate fauna in habitats with different soil moisture in floodplain meadows of the river Morava / Stanislav Kalúz ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 23, č. 1 (2004), s. 99-112
 19. ADD Significance of the national ecological network of Slovakia for the European ecological network- EECONET / J. Šteffek, I. Haberová, P. Jančura ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 14, č. 1 (1995), s. 205-212
 20. ADD Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 73, č. 8 (2018), s. 753-763
 21. ADD Peucedanum arenarium subsp. arenarium - a critically endangered species of the Slovak flora (morphometry, distribution, biology) / Božena Šerá ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 60, č. 1 (2005), s. 17-23
 22. ADD Scarabeidae (Coleoptera) in surrounding of Beijing city and the town Sanya in China / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Biologia. - Roč. 46, č. 6 (1991), s. 519-523
 23. ADD Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier (severné Slovensko) / Oto Majzlan, I. Rychlík
  In: Oecologia Montana. - Roč. 11, č. 1-2 (2002), s. 77-81
 24. ADD To the knowledge of the distribution of weevils (Coleoptera, Curculionidae) on the territory of Mongolia / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 46, č. 6 (1991), s. 525-534
 25. ADD Štruktúra a biomasa zooedafónu a bylinnej vrstvy asociácie Dentario glandulosae - Fagetum v NAPANT-e / Oto Majzlan, Eva Majzlanová, Martina Ivanová
  In: Biologia. - Roč. 46, č. 10 (1991), s. 915-925
 26. ADD Arthropodocoenoses of an orchard ecosystem in urban agglomerations / Oto Majzlan, Milada Holecová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 12, č. 2 (1993), s. 121-129
 27. ADD Biomasa článkonožcov (Arthropoda) olistených korún jelše lepkavej - Alnus glutinosa (L.) - so zreteľom na rad Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 34, č. 8 (1979), s. 607-615
 28. ADD Forming of beetle communities (Coleoptera) in the forest soil of the Morava river vicinity (southwestern Slovakia) / Oto Majzlan
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 13, Suppl. 1 (1994), s. 155-161
 29. ADD Štruktúra a dynamika artropodocenóz vo vzťahu k ochrane dubových porastov / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 41, č. 10 (1986), s. 963-969
 30. ADD Weevils (Coleoptera, Curculionidae) as a part of zooedafon in the vicinity of Morava river / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 48, č. 5 (1993), s. 535-639
 31. ADD Socions of soil weevils (Coleoptera, Curculionidae) in different vegetation types of Slovenský kras MTS / Oto Majzlan
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 14, Suppl. 2 (1995), s. 19-27
 32. ADD Vertical distribution of weevils (Coleoptera, Curculionidae) in vegetation zones of High Tatra Mts. / Oto Majzlan, Eva Majzlanová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Roč. 14, č. 4 (1995), s. 419-426
 33. ADE The Thrips (Thysanoptera) of Slovakia / Peter J. Fedor, Wojciech Sierka, Oto Majzlan
  In: Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. - Roč. 39, č. 1-3 (2004), s. 301-309
 34. ADE Distribution, conservation and prognosis for Gampsocleis glabra (HERBST, 1786) (Insecta: Ensifera) in Slovakia and the Czech Republic / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Articulata. - Roč. 19, č. 2 (2004), s. 217-224
 35. ADE Vertical migration of beetles (Coleoptera) and other arthropods (Arthropoda) on trunks of Aesculus hippocastanum in Slovakia / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Bulletin de la Societé des Naturalistes Luxembourgeois. - Vol. 104, No. 1 (2003), s. 129-138
 36. ADE Distribution and infiltration of the tree cricket Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) to unoriginal conditions in Slovakia / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Bulletin de la Societé des Naturalistes Luxembourgeois. - Vol. 102, No. 1 (2001), s. 103-108
 37. ADE Tree photoeclector in sampling bark-dwelling thrips (Thysanoptera) / Peter J. Fedor, Michal Dubovský, Oto Majzlan
  In: Thysanopteron - Pismo Entomologiczne. - Vol. 3, No. 1 (2007), s. 14-16
 38. ADF Chrobáky (Coleoptera) pieskovej duny v Tomášikove (južné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 31, č. 2 (2019), s. 47-61
 39. ADF Chrobáky (Coleoptera) Demänovskej doliny / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 28 (2016), s. 5-16 [online]
 40. ADF Chrobáky (Coleoptera) okolia masívu Temeša (Strážovské vrchy) / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 28 (2016), s. 17-28 [online]
 41. ADF Aktivita chrobákov (Coleoptera) na kmene dubov v dubine Veľký Báb / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 2 (2013), s. 189-192
 42. ADF Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) študovaná pomocou Malaiseho pasce na lokalite Pravenec (centrálne Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 8 (1996), s. 66-73
 43. ADF Fenológia pôdnych chrobákov (Coleoptera) na lokalite Veľký Báb / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 27-46
 44. ADF Dvojkrídlovce (Diptera) na lokalite Šišulákov mlyn pri obci Závod v Záhorskej nížine / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 89-104
 45. ADF Migrácie chrobákov (Coleoptera) na kmene dubov / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 7 (1989), s. 143-148
 46. ADF Barypeithes purkynei Fremuth, 1965, a species of weevil (Coleoptera, Curculionidae) endemic in Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 28, č. 2 (1997), s. 104
 47. ADF Taxocenózy Drobčíkov (Coleoptera, Staphylinidae) v pôde lužných lesov rieky Moravy / Oto Majzlan, Tomáš Jászay
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 2 (1997), s. 61-69
 48. ADF Taxocenózy bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) ako súčasť epigeonu NPR Devínska Kobyla / Oto Majzlan, Pavol Baťalík
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 2 (1997), s. 57-60
 49. ADF Changes in alpine meadow epigeal fauna in the Západné Tatry Mts induced by nitrogen and phosphorus additions to the soil and analysed on example of beetles (Coleoptera) assemblages / Oto Majzlan, Peter Gajdoš
  In: Folia Oecologica. - Roč. 34, č. 1 (2007), s. 42-51
 50. ADF Bezstavovce (Evertebrata) - indikátory zmien v krajine / Oto Majzlan, Juraj Litavský
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 27, No. 1 (2015), s. 63-68
 51. ADF Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of Malá Fatra National Park, Strážovské vrchy Protected Landscape Area and Žilinská kotlina Basin (Slovakia) / Katarína Krajčovičová... [et al.]
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 1-7
 52. ADF Ekosozologické vyhodnotenie fauny chrobákov Coleoptera PR Veľký Vrch v katastri Malé Kršteňany / Jozef Cunev, Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 85-101
 53. ADF Flight activity of beetles (Coleoptera) in Vysoké Tatry Mts (Malaise fauna) / Oto Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Roč. 35, č. 1 (2008), s. 20-29
 54. ADF First record of Mecinus janthiniformis (Coleoptera: Curculionidae) from Slovakia / Zuzana Báborská, Oto Majzlan, Michael Košťál
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 29, No. 1 (2017), s. 39-42
 55. ADF Afinita triungulínov Meloe proscarabaeus (Coleoptera: Meloidae) ku druhu Enicopus hirtus (Coleoptera: Dasytidae) / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 29, No. 1 (2017), s. 43-52
 56. ADF Topická viazanosť chrobákov (Coleoptera) na pôdne strátum lužných lesov v okolí riek Tisa a Begej (Srbská republika) / Oto Majzlan, Juraj Litavský
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 29, No. 2 (2017), s. 13-26
 57. ADF Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis Ecologiae. - Roč. 10 (2003), s. 81-87
 58. ADF Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera : Curculionoidea) na 4 lokalitách v CHKO Záhorie / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 77-80
 59. ADF Význam niektorých skupín hmyzu pre monitoring Podunajska / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 3, č. 4 (1992), s. 1-9
 60. ADF Chrobáky (Coleoptera) okolia masívu Kľaku v Lúčanskej Malej Fatre / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 65-75
 61. ADF Makrozoobentos potoka Čierna voda s ohľadom na pijavice / Hirudinea / a vodné chrobáky /Coleoptera / / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Folia faunistica Slovaca. - ISBN 80-85330-38-5. - Roč. 3 (1998), s. 121-130
 62. ADF Fytofágne chrobáky (Coleoptera phytophaga) v pôde lužných lesov rieky Dunaja / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 3, č. 5 (1993), s. 1-12
 63. ADF On activity of arthropods in forest ecosystems / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia Oecologica. - Roč. 30, č. 2 (2003), s. 229-237
 64. ADF Fauna dubových lesov (Coleoptera, Neuroptera) na Borskej nížine / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 22, č. 1-2 (2010), s. 14-30
 65. ADF Arthropodocenózy z pôdnych fotoeklektorov v lesných ekosystémoch / Oto Majzlan, Tibor Kožíšek
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - 12 (1986), s. 188-190
 66. ADF Pavúky (Araneae) a chrobáky (Coleoptera) lokality Lackovce - Veľký vrch pri Humennom / Petr Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 30, č. 1 (2018), s. 25-41
 67. ADF Troficko-bionomické skupiny chrobákov (Coleoptera) dubov / Oto Majzlan
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 6 (1986), s. 79-90
 68. ADF Aktivita článkonožcov v air-fotoeklektore / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 16, č. 1 (2004), s. 1-4
 69. ADF Sociony chrobákov (Coleoptera) na halde lúženca z niklovej huti v Seredi / Oto Majzlan, Juraj Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 1 (2011), s. 27-37
 70. ADF Sekundárne mokrade a fauna chrobákov (Coleoptera) pri obci Koš / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 153-160
 71. ADF Cenózy chrobákov (Coleoptera) vo vinohradoch Sv. Jura pri Bratislave / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 161-178
 72. ADF Spoločenstvá pôdnych koleopter lúk a lesov Bratislavy / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 12 (1985), s. 145-148
 73. ADF The beetle (Coleoptera) assemblages in various biotopes inthe surroundings of the Domica cave (National Park Slovenský kras) / Oto Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Roč. 32, č. 2 (2005), s. 90-102
 74. ADF Chrobáky (Coleoptera) slaniska pri obci Tvrdošovce / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 23, č. 1 (2011), s. 1-18
 75. ADF Stabilita nelesných území NP Poloniny na príklade chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 23-52
 76. ADF Biodiverzita cintorínov na príklade chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 133-150
 77. ADF Listáriky (Coleoptera, Curculionidae, Sitona) ako súčasť entomocenóz lucernového poľa / Oto Majzlan, Alena Kotradyová
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 4, č. 1 (1992), s. 11-16
 78. ADF Diverzita a stratifikácia spoločenstiev chrobákov (Coleoptera) ako súčasti vzdušného planktónu v ekosystéme lužného lesa / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Naturae tutela. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 71-82
 79. ADF Chrobáky (Coleoptera) NPR Veľký Báb pri Nitre / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 43-58
 80. ADF Hniezdna fauna chrobákov (Coleoptera) Krakle belasej (Coracias garrulus) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 65-69
 81. ADF The phenology of geobiont beetles (Coleoptera) and other arthropods (Arthropoda) in the Vysoké Tatry Mts / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia Oecologica. - Roč. 36, č. 2 (2009), s. 116-124
 82. ADF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 12. / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 281-285
 83. ADF Invázia, imigrácia a infiltrácia chrobákov / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 287-292
 84. ADF Chrobáky (Coleoptera) indikátory zmien v krajine / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 185-209
 85. ADF Spoločenstvá epigeických chrobákov na alpínskych lúkach so zvýšenou acidifikáciou v Západných Tatrách (Slovakia) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 59-65
 86. ADF Blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) dvoch lokalít na juhu Slovenska / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 31, č. 1 (2019), s. 49-57
 87. ADF Chrobáky (Coleoptera) lokality Šándorky pri obci Nová Dedina (Štiavnické vrchy) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 1 (2016), s. 33-54
 88. ADF Chrobáky (Coleoptera) mozaiky biotopov v Kamenici nad Hronom (južné Slovensko) / Oto Majzlan, Peter Gajdoš
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 31, č. 1 (2019), s. 59-74
 89. ADF Diverzita chrobákov (Coleoptera) na ploche kontaminovanej arzénom pri Zemianskych Kostoľanoch / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 25, No. 1 (2013), s. 33-43
 90. ADF Fenológia a aktivita chrobákov (Coleoptera) v pokalamitnom lese Vysokých Tatier / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 25, č. 2 (2013), s. 21-30
 91. ADF Chrobáky (Coleoptera) na lokalite Iža pri Dunaji (južné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - č. 33 (2019), s. 79-88
 92. ADF Chrobáky (Coleoptera) mokrade Pramenisko pri Tatranskej Lomnici v Tatrách / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 25, No. 2 (2013), s. 31-40
 93. ADF Zastúpenie druhov čeľade Carabidae na Šujskom rašelinisku a v jeho okolí v roku 2014 / Erika Igondová, Oto Majzlan
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 2 (2015), s. 20-27
 94. ADF Banské záťaže v prírode a biodiverzita chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 26, No. 1 (2014), s. 19-32
 95. ADF Chrobáky (Coleoptera) dvoch lokalít Závod-Šišuláky a Gajary na Záhorí / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 26, No. 2 (2014), s. 12-62
 96. ADF Chrobáky (Coleoptera) rezervácie Kulháň pri obci Zlatníky (Duchonka) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 27, No. 2 (2015), s. 19-40
 97. ADF Fauna chrobákov (Coleoptera) voľnej prírody v okolí obce Bučany / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 37-50
 98. ADF European spruce as an indicator of environmental pollution: an example from the Vysoké Tatry Mts / Oto Majzlan, Juraj Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Vol. 39, No. 2 (2012), s. 115-120
 99. ADF Chrobáky (Coleoptera) v hniezdach vtákov / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 24, No. 1 (2012), s. 21-36
 100. ADF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera: Staphylinidae) / Oto Majzlan, Jaroslav Boháč
  In: Naturae tutela. - Roč. 16, č. 2 (2012), s. 179-185
 101. ADF Taxocenózy koscov (Opiliones) v lužných lesoch Podunajska pri Bratislave / Juraj Litavský, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 23-31
 102. ADF Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) slanísk na juhu Slovenska / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 33-67
 103. ADF Fauna chrobákov (Coleoptera) pieskov na južnom Slovensku / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 69-93
 104. ADF Chrobáky (Coleoptera) vybraných lokalít v oblasti Východné Karpaty / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 101-126
 105. ADF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera 11) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 183-189
 106. ADF Zmeny fauny chrobákov (Coleoptera) na dvoch plochách Zoborskej lesostepi / Oto Majzlan, Michal Ambros
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - č. 31 (2018), s. 5-12 [online]
 107. ADF Epigeické chrobáky (Coleoptera) ako bioindikátor stability rezervácie Šujské rašelinisko / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca [elektronický zdroj]. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 115-130 [online]
 108. ADF Epigeické chrobáky (Coleoptera) ako bioindikátor stability rezervácie PR Šujské rašelinisko / Oto Majzlan, Erika Igondová
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 1 (2014), s. 53-68
 109. ADF Dvojkrídlovce (Diptera) Nitrických vrchov v južnej časti Strážovských vrchov / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 1 (2014), s. 79-105
 110. ADF Biodiverzita chrobákov (Coleoptera) ako ekostabilizačný faktor lesných ekosystémov / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 2 (2014), s. 113-134
 111. ADF An Influence of the Casoron G Herbicide on the soil macrofauna (Eclectorfauna) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Phytopedon. - Roč. 4, č. 2 (2005), s. 40-48
 112. ADF Zlatěnkovití (Hymenoptera: Chrysididae) pohoří Burda a jeho okolí / Pavel Tyrner, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 27 (2016), s. 39-44 [online]
 113. ADF Dvojkrídlovce (Diptera) pohoria Burda / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 27 (2016), s. 89-125 [online]
 114. ADF Chrobáky (Coleoptera) v Národnej prírodnej rezervácii Burdov / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 27 (2016), s. 89-125 [online]
 115. ADF Blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) slaniska Iža-Bokroš (JZ Slovensko) / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - č. 32 (2018), s. 5-9 [online]
 116. ADF Blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) Horšianskej doliny (Ipeľská pahorkatina), JZ Slovensko / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - č. 32 (2018), s. 10-14 [online]
 117. ADF Chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Krasín nad obcou Dolná Súča v Bielych Karpatoch / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody [elektronický dokument]. - Č. 29 (2017), s. 5-19 [online]
 118. ADF Epigeic Beetles (Coleoptera) Indicators of Changes in Mining Activity (Teghout, Armenia) / Oto Majzlan, Sofya Geghamyan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 30, č. 2 (2018), s. 41-52
 119. ADF Topická viazanosť koscov (Opiliones) na pôdne stratum lužných lesov / Juraj Litavský, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 28, No. 2 (2016), s. 1-7
 120. ADF Osobitná diverzita chrobákov (Coleoptera) v okolí kravínov / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 28, No. 1 (2016), s. 1-13
 121. ADF Ptilodactyla sp. (Coleoptera, Ptilodactylidae) the First Find in Slovakia / Oto Majzlan
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae. - ISBN 80-223-0657-6. - Roč. 37 (1993), s. 85-87
 122. ADF Trophic - Bionomical Relations of Beetles (Coleoptera) to the Nests of City Pigeons (Columba livia f. domestica) / Oto Majzlan, Róbert Nagy
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae. - Roč. 36 (1992), s. 45-49
 123. ADF Umelé zasnežovanie lyžiarskeho svahu v Jasnej a spoločenstvá chrobákov / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Scientia et Eruditio [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 1 (2019), s. 22-33 [online]
 124. ADF Horšianska dolina - refúgium teplomilných druhov chrobákov (Coleoptera) JZ Slovensko / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 41-58
 125. ADF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 14 / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 2 (2019), s. 209-213 [print]
 126. ADF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 13 / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 2 (2018), s. 245-248
 127. ADF Chrobáky (Coleoptera) slanísk na južnom Slovensku / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 2 (2018), s. 161-194
 128. ADF Stonôžky (Chilopoda) a mnohonôžky (Diplopoda) ako súčasť synantropnej fauny urbánneho prostredia / Lukáš Varga ... [et al.]
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 11-14
 129. ADF Ecology of Diplurans (Diplura) in xerothermophilous oak wood ecosystems (SW Slovakia) / Michal Dubovský ... [et al.]
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 5-10
 130. ADF Vodné chrobáky (Coleoptera aquicola) NPR Parížske močiare pri Gbelciach / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 6 (2001), s. 97-100
 131. ADF Migrácia chrobákov (Coleoptera) na kmeňoch Pagaštana konského (Aesculus hippocastanum) / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 7 (2002), s. 49-53
 132. ADF Pavúky (Araneae) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v Chránennej krajinnej oblasti Malé Karpaty / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 29-35
 133. ADF Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) v PR Suché doly (NP Muránska planina) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 15-27
 134. ADF Pavúky (Araneae) pieskových a sprašových dún juhozápadného Slovenska / Oto Majzlan, P. Gajdoš
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 6 (2001), s. 19-23
 135. ADF Pavúky (Araneae) pieskov v okolí Malaciek a Lakšárskej Novej Vsi / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 173-182
 136. ADF Topicko-trofické vzťahy chrobákov (Coleoptera) v hniezdach vtákov na Slovensku / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 9 (1992), s. 71-92
 137. ADF Význam agroštruktúr pre stabilitu diverzity koleopterocenóz / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 161-172
 138. ADF Seasonal dynamics of geobiont arthropods in mountainous spruce forests with a special emphasis on beetles (Coleoptera) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia Oecologica. - Roč. 38, č. 1 (2011), s. 57-65
 139. ADF On the distribution of small earwing Labia minor (Dermaptera: Labiidae) in Slovakia / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Vol. 32, No. 1 (2001), s. 68
 140. ADF On distribution of Oecanthus pellucens in Slovakia / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Vol. 31, No. 2 (2000), s. 186
 141. ADF Vidličiarky (Diplura, Hexapoda) v pôde lesov pri Bratislave / Oto Majzlan, Katarína Kisková
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 6, č. 1 (1994), s. 5-9
 142. ADF Chrobáky (Coleoptera) kúpeľov Bojnice / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - č. 30 (2017), s. 5-16
 143. ADF Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera, Curulionidae) študovaná Malaiseho pascou na vybraných lokalitách Slovenska / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 7 (1995), s. 136-144
 144. ADF Mezostigmátne roztoče (Acari: Mesostigmata, Gamasina) v pôde dúbrav Borskej nížiny (CHKO Záhorie) / Stanislav Kalúz, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 21, č. 1-2 (2009), s. 40-44
 145. ADF Letová aktivita lienok (Coccinellidae) na lokalite Devínska Kobyla (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 7 (1995), s. 192-197
 146. ADF Taxocenózy Pselaphidae (Coleoptera) v lužných lesoch okolia rieky Morava a Dunaj / R. Kolimár, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 7 (1995), s. 181-187
 147. ADF Chrobáky (Coleoptera) pieskových biotopov na južnom Slovensku / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody. - č. 34 (2019), s. 9-20
 148. ADF Defoliácia brezy Betula pendula druhom Polydrusus sericeus (Coleoptera-curculionidae) / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 8, č. 1 (1996), s. 12-15
 149. ADM First records of Opilio saxatilis C. L. Koch, 1839 (Arachnida, Opiliones, Phalangiidae) from Serbia / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Check List [elektronický dokument]. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 257-260 [online]
 150. ADN Assemblages of ground beetles (Carabidae, Coleoptera) in peatland habitat, surrounding dry pine forests and meadows / Erika Igondová, Oto Majzlan
  In: Folia Oecologica. - Vol. 42, No. 1 (2015), s. 21-28
 151. ADN Assemblages of ground living spiders (Araneae) in peatland habitats, surrounding dry pine forest and meadows / Peter Gajdoš, Oto Majzlan, Erika Igondová
  In: Folia Oecologica. - Vol. 43, No. 2 (2016), s. 27-35
 152. AEC Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera a Caelifera) Tematínskych vrchov na lokalite Lúka (Považský Inovec) / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5. - ISBN 80-902213-9-4. - Uherské Hradište : Přírodovědný klub, 2000. - S. 246-261
 153. AEC Koleopterofauna lesného ekosystému Národnej prírodnej rezervácie Čantoria (Slezské Beskydy) / Oto Majzlan
  In: Práce a studie Muzea Beskyd 13. - ISBN 80-86166-13-9. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2003. - S. 218-220
 154. AEC Vertikálna migrácia článkonožcov (Arthropoda) na kmeňoch pagaštana konského s ohľadom na chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan, R. Kadaši
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6. - Uherské Hradište, 2001. - S. 219-229
 155. AEC Zmeny pôdnej fauny (makrofauna) študované fotoeklektormi na lokalite Ivanka pri Dunaji / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 7. - ISBN 80-86485-048. - Uherské Hradiště : Přírodovědný klub, 2002. - S. 277-286
 156. AEC The Orthopterous Insects of Chosen Wetland Biotops in Vihorlat Mountains / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Mokřady 2000. - ISBN 80-86143-20-1. - Olomouc : Správa CHKO Litovelské pomoraví, 2000. - S. 237-241
 157. AEC Laena viennensis (Sturm) - Erstnachweis für die Slowakei (Coleoptera: Tenebrionidae) / Oto Majzlan
  In: Koleopterologische Rundschau 62. - Wien : Zoologisch- Botanische Gesellschaft, 1992. - S. 177-178
 158. AED Poznámky k faune chrobákov (Coleoptera) okolia Tarnova / Oto Majzlan
  In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach : Prírodné vedy, Roč. 29. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1988. - S. 91-103
 159. AED Structure and Funktion of Herbivorous Beetles communities in the Danube Lowlands / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comeniane. Zoologia, 31. - Bratislava : UK, 1988. - S. 31-34
 160. AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Číčova a blízkeho okolia / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 18. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1988. - S. 133-170
 161. AED Štruktúra a dynamika spoločenstiev článkonožcov v korunách bukov s ohľadom na chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 20. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1990. - S. 245-249
 162. AED Bioindikačný význam Oniscoidea a Curculionoidea v pôde dubového lesa NPR Dubník pri Seredi / Oto Majzlan, Peter Hošták
  In: Ochrana prírody, 14. - ISBN 80-88850-06-1. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1996. - S. 83-87
 163. AED Sezónna dynamika migrácie chrobákov (Coleoptera) na kmeňoch dubov / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 20. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1990. - S. 269-276
 164. AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) charakteristických biotopov na území chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. 1. časť: Fauna zemných pascí / Oto Majzlan
  In: Rosalia 11. - ISBN 80-900489-1-9. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti, 1996. - S. 191-208
 165. AED Necieľové druhy hmyzu vo feromónových lapačoch na území TANAPu / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 28. - Martin : Osveta, 1988. - S. 55-69
 166. AED Chrobáky Coleoptera charakteristických biotopov z okolia lokality Leles - CHKO Latorica (Východné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Natura Carpatica, 38. - ISBN 80-967072-8-0. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1997. - S. 101-120
 167. AED Chrobáky (Coleoptera) na vrchole Kňažieho stola v Strážovských vrchoch / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy : 64 : Roč. 64. - ISBN 978-80-8060-455-4. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2018. - S. 125-154
 168. AED Synúzie chrobákov (Coleoptera) lokality Úkropová v CHKO Ponitrie / Oto Majzlan
  In: Rosalia 3. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1987. - S. 151-164
 169. AED Kobylky (Ensifera) NPR Drieňová Hora pri Novej Vieske sledované Malaiseho pascou / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 2. - Bratislava : Faunima, 1997. - S. 53-55
 170. AED Abundancia a sezónna dynamika Koscov (Opiliones) v pôde lužných lesov Podunajska / Oto Majzlan, Andrea Hazuchová
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 2. - ISBN 80-85330-38-5. - Bratislava : Faunima, 1997. - S. 47-51
 171. AED Koleopterocenózy dunajských lužných lesov v blízkosti Bratislavy / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et Protectio Naturae, 9. - Bratislava : UK, 1986. - S. 883-904
 172. AED Krasoňovité (Coleoptera, Buprestidae) v NPR Devínska Kobyla / Jozef Lukáš, Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 2. - ISBN 80-85330-38-5. - Bratislava : Faunima, 1997. - S. 71-74
 173. AED Chrobáky Štátnej prírodnej rezervácie Abrod / Oto Majzlan ...[et al.]
  In: Ochrana prírody, 8. - Bratislava : Príroda, 1987. - S. 175-202
 174. AED Aktivita chrobákov (Coleoptera) študovaná pomocou Malaiseho pascí na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 21. - ISBN 80-89035-18-3. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2002. - S. 91-127
 175. AED Monitoring nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea) v pôde lesov Salici - Populetum pri Dunaji (južné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Bratislava : Stimul, 1997. - S. 79-93
 176. AED Doplnky k poznaniu pavúkov (Araneae) južnej časti Strážovských vrchov / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy : 64 : Roč. 64. - ISBN 978-80-8060-455-4. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2018. - S. 90-100
 177. AED Blyskavky (Chrysididae) PR Moltra (Štiavnicke vrchy) / Pavel Deván, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 21. - ISBN 80-89035-18-3. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2002. - S. 129-132
 178. AED Chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec pri obci Ľutov / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy : 64 : Roč. 64. - ISBN 978-80-8060-455-4. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2018. - S. 106-124
 179. AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Biodiverzita Abrodu stav, zmeny a obnova. - ISBN 80-89133-01-0. - Bratislava : Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2003. - S. 231-241
 180. AED Dvojkrídlovce (Diptera) troch lokalít v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 47-84
 181. AED Vertikálne rozšírenie nosáčikovytých (Coleoptera - Curculionidae) v profile Bystričianskej doliny pod Vtáčnikom (CHKO Ponitrie) / Oto Majzlan
  In: Rosalia 12. - ISBN 80-900489-2-7. - Nitra : ChKO Ponitrie, 1997. - S. 175-183
 182. AED K poznaniu štruktúry synúzií koleopter lúčnych biotopov v Malých Karpatoch / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 13. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1976. - S. 7-30
 183. AED Chrobáky (Coleoptera) Šenkvického a Martinského lesa pri Senci / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 27-42
 184. AED Priebeh abundačnej dynamiky a spoločenstvá Coleoptera arboricola na olistených drevinách / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 16. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1980. - S. 51-65
 185. AED Letová aktivita nosáčikov (Coleoptera: Curculionidae) v NPR Bábsky les pri Nitre / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 43-45
 186. AED Dvojkrídlovce (Diptera) Martinského lesa pri Viničnom (južné Slovensko) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 69-78
 187. AED Chrobáky (Coleoptera) v dosahu riečneho toku Dunaja pri Bratislave / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Entomologické problémy, 17. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1982. - S. 33-81
 188. AED Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) vybraných lokalít v rámci CHKO Malé Karpaty / Oto Majzlan, Ján Drdul
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. - ISBN 80-88774-42-X. - Trnava : Trnavská univerzita, 1998. - S. 125-138
 189. AED Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) vo Vysokých Tatrách / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 5-14
 190. AED Nosáčiky (Curculionidae) Zoborských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 2. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1985. - S. 179-200
 191. AED Pavúky pieskových biotopov v okolí obce Sekule (CHKO Záhorie) / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 89-96
 192. AED Chrobáky (Coleoptera excl. Curculionidae) Zoborských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 2. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1985. - S. 201-226
 193. AED Chrobáky (Coleoptera) dilúvia Pereša a Jurského Chlmu na juhu Slovenska / Oto Majzlan
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1998. - S. 179-206
 194. AED Aktivita chrobákov (Coleoptera) sledovaná Malaiseho pascou na lokalite Kamenec pod Vtáčnikom v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie / Oto Majzlan
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1998. - S. 173-178
 195. AED Chrobáky (Coleoptera) nelesných plôch v okolí lomu Pohranice pri Nitre / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - S. 155-171
 196. AED Curculionidae (Coleoptera) niektorých významných lokalít východného Slovenska / Milada Šteklová, Oto Majzlan
  In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach : Prírodné vedy, roč. 24. - Košice, 1983. - S. 83-94
 197. AED Spoločenstvá vodných chrobákov (Coleoptera aquicola) Štátnej prírodnej rezervácie Abrod / Ján Kodada, Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 8. - Bratislava : Príroda, 1987. - S. 211-219
 198. AED Analýza a spracovanie údajov o rozšírení druhov / Jozef Šteffek ... [et al.]
  In: Národná ekologická sieť Slovenska. - ISBN 2-8317-0323-9. - Bratislava : Nadácia IUCN, 1995. - S. 61-66
 199. AED Limity pre menežment Ramsarskej lokality "Niva rieky Moravy " na príklade vybraných skupín Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 7. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2003. - S. 5-13
 200. AED Charakteristika území národnej ekologickej siete Slovenska (NECONET) / Jozef Šteffek ... [et al.]
  In: Národná ekologická sieť Slovenska. - ISBN 2-8317-0323-9. - Bratislava : Nadácia IUCN, 1995. - S. 176-293
 201. AED Kolonizácia vybraných skupín reolitonu (Ephemeroptera, Coleoptera, Diptera) kameňov potoka Bystrá v CHKO Ponitrie / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2000. - S. 121-130
 202. AED Chrobáky (Coleoptera) PR Klokoč a PR Čierna Skala v CHKO Malé Karpaty / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 7. - ISBN 80-88924-27-8. - Liptovský Mikuláš : Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2003. - S. 39-51
 203. AED Vodné chrobáky mokradných biotopov v CHKO Ponitrie / Oto Majzlan, R. Csefalvay
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2000. - S. 175-180
 204. AED Zmeny populačnej hustoty Ploskáčika pagaštanového Cameraria ohridella (Deschka et Dimić, 1986) na pagaštane konskom / Oto Majzlan, Peter Fedor
  In: Ochrana lesa. - ISBN 80-228-1297-8. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2003. - S. 37-41
 205. AED Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Blattodea a Mantodea) na viatych pieskoch južného Slovenska / Oto Majzlan, Peter J. Fedor, Ivo Rychlík
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2000. - S. 155-174
 206. AED Sezónna dynamika chrobákov (Coleoptera) bylinného stráta v profile DVD pri Vojke nad Dunajom / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 3. - ISBN 80-88774-64-0. - Trnava : Trnavská univerzita, 1999. - S. 79-87
 207. AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) vybraných xerotemných biotopov v blízkosti Dunaja / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Biosozologia, roč. 1. - ISBN 80-223-1898-1. - Bratislava : UK, 2003. - S. 29-38
 208. AED Strapky (Thysanoptera) Slovenska - prvý národný check-list / Peter J. Fedor, Wojciech Sierka, Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 8. - Bratislava : Faunima, 2003. - S. 57-59
 209. AED Srpice (Mecoptera = Panorpata) / Oto Majzlan
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 144-145
 210. AED Chrobáky (Coleoptera) pieskovej duny Mašan pri Virte (Prírodná rezervácia južného Slovenska) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Natura Carpatica. Prírodné vedy 40. - ISBN 80-968304-0-6. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1999. - S. 143-154
 211. AED Chrobáky (Coleoptera) vybraných biotopov CHKO Ponitrie (Tríbeč, Vtáčnik) / Tibor Kožíšek, Oto Majzlan
  In: Rosalia 2. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1985. - S. 227-240
 212. AED Chrobáky Scydmaenidae a Pselaphidae (Coleoptera) v pôde lesných biotopov Bystričianskej doliny / Oto Majzlan, Róbert Kolimár
  In: Rosalia 14. - ISBN 80-900489-4-3. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1999. - S. 87-95
 213. AED Chrobáky (Coleoptera) a rovnakonôžky (Isopoda) vybraných slanísk na južnom Slovensku / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Biosozologia 2. - ISBN 80-223-1898-1. - Bratislava : UK, 2004. - S. 71-88
 214. AED Arthropodocenózy ekosystému ovocnej záhrady mestských aglomerácií / Milada Holecová, Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 12. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, 1986. - S. 129-133
 215. AED Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) na území NPR Čachtický hradný vrch (CHKO Malé Karpaty) / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová, Peter J. Fedor
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 5. - Bratislava : Faunima, 2000. - S. 135-150
 216. AED Cenózy chrobákov (Coleoptera) v podmienkach sukcesie lesa vo Vysokých Tatrách / Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku = Studies on Tatra National Park, roč. 10 (43). - ISBN 978-80-89309-09-2. - Poprad : Podtatranské noviny, 2011. - S. 231-243
 217. AED Chrobáky (Coleoptera) a motýle (Lepidoptera) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpáty / Oto Majzlan, Branislav Zápražný
  In: Acta rerum naturalium Musei Nationalis Slovaci. Vol. 51. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2005. - S. 48-65
 218. AED Chrobáky (Coleoptera) vo feromónových lapačoch na území TANAP-u / Oto Majzlan, Ján Ferenčík
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 31. - ISBN 80-217-0300-8. - Martin : Osveta, 1991. - S. 161-171
 219. AED Fauna dvojkrídlovcov (Diptera) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v CHKO Malé Karpaty (južné Slovensko) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 11-31
 220. AED Chrobáky (Coleoptera) Brusna a Liptovskej Tepličky v Národnom parku Nízke Tatry / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 33-42
 221. AED Faunistic records Coleoptera, Staphylinidae / Oto Majzlan, Tomáš Jászay
  In: Entomologické problémy, Roč. 25. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1994. - S. 2-54
 222. AED Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) PR Veľká Skala v Bystričianskej doline / Oto Majzlan
  In: Rosalia 14. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1999. - S. 97-110
 223. AED Štruktúra a dynamika epigeických člámkonožcov so zreteľom na bystruškovité (Coleoptera: Carabidae) v inundácii rieky Moravy na príklade profilu Devínske jazero (CHKO Záhorie) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 18. - ISBN 80-89035-00-0. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2000. - S. 145-153
 224. AED Indikačné skupiny článkonožcov (Coleoptera, Heteroptera a Opiliones) pre posúdenie zmien prírodného prostredia v kontakte ropných ťažobných zariadení na Záhorí / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová
  In: Naturae Tutela, 5. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1999. - S. 7-28
 225. AED Spoločenstvá chrobákov (koleopterocenózy) NPR Parížske močiare / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Natura Carpatica. Prírodné vedy 43 : Zborník Východoslovenského múzea. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2002. - S. 103-122
 226. AED Rozšírenie svrčíka mraveniskového Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Natura Carpatica 50. - ISBN 978-80-89093-23-6. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2009. - S. 147-152
 227. AED Ucholaky (Dermaptera), modlivky (Mantodea) a šváby (Blattaria) PR Šúr / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 127-134
 228. AED Rovnokrídly hmyz (Ensifera et Caelifera) ako indikátor aridizačných zmien v Podunajsku / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Národný klimatický program Slovenskej republiky, Zv. 10. - ISBN 80-88907-24-1. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2000. - S. 42-53
 229. AED Rovnokrídlovce (Orthoptera) PR Šúr / Oto Majzlan
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 135-138
 230. AED Chrobáky (Coleoptera) PR Šúr / Oto Majzlan
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 163-204
 231. AED Dvojkrídlovce (Diptera) PR Šúr / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 285-324
 232. AED Blyskavkovité (Hymenoptera: Chrysididae) PR Šúr / Oto Majzlan, Pavel Tyrner
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 237-242
 233. AED Vplyv banskej činnosti na diverzitu chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria B - Prírodné vedy, No. 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-869-1. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. - S. 35-50 [online]
 234. AED Pieta a environmentálne ticho / Oto Majzlan
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 9-23 [CD-ROM]
 235. AED Vzťah rôznych socioskupín ku biofílii / Oto Majzlan
  In: Inklúzia znevýhodnených skupín [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-13-4. - Bratislava : Iris, 2014. - S. 119-122 [CD-ROM]
 236. AED Indikácia stability lesa na príklade saprofágnych a xylofágnych chrobákov v okolí Bratislavy / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 60. - ISBN 978-80-8060-354-0. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2014. - S. 80-92
 237. AED Rovnokrídly hmyz (Ensifera, Caelifera) a modlivky (Mantodea) / Peter Fedor, Oto Majzlan
  In: Národná prírodná rezervácia Parížske močiare : Krajina, biodiverzita a ochrana prírody. - ISBN 80-968120-6-8. - Nitra : UKF, 2005. - S. 46-49
 238. AED Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan, Peter Fedor
  In: Národná prírodná rezervácia Parížske močiare : Krajina, biodiverzita a ochrana prírody. - ISBN 80-968120-6-8. - Nitra : UKF, 2005. - S. 49-58
 239. AED Sezónne zmeny početnosti chrobákov (Coleoptera) študované Malaiseho pascou na lokalite Kamenec pod Vtáčnikom v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Rosalia 12. - ISBN 80-900489-2-7. - Nitra : ChKO Ponitrie, 1997. - S. 161-173
 240. AED Význam slanísk na juhu Slovenska na príklade cenóz chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 62. - ISBN 978-80-8060-403-5. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2016. - S. 43-67
 241. AED Diverzita koleopterocenóz jabloňových sadov v Devičanoch / Oto Majzlan
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 62. - ISBN 978-80-8060-403-5. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2016. - S. 68-86
 242. AED K poznaniu chrobákov Coleoptera-Scarabaeidae Mongolskej ľudovej republiky / Oto Majzlan, Peter Degma
  In: Entomologické problémy, 18. - Bratislava : SAV, 1988. - S. 171-179
 243. AED Chrobáky (Coleoptera) NPR Drieňová Hora pri Novej Vieske (Južné Slovensko) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Natura Carpatica. Prírodné vedy 39 : Zborník Východoslovenského múzea. - ISBN 80-967072-9-9. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1998. - S. 151-168
 244. AED Synúzie chrobákov (Coleoptera) na troch študijných plochách v okolí Vtáčnika (zemné pasce) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Rosalia 8. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1992. - S. 173-184
 245. AED Chrobáky (Coleoptera) Národnej prírodnej rezervácie Vyšehrad v pohorí Žiar / Oto Majzlan, Marcela Ondrejková
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 153-164
 246. AED Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Vplyv ťažby uhlia na krajinu a biodiverzitu Košských mokradí (Hornonitrianska kotlina). - ISBN 978-80-89325-13-9. - Nitra : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2013. - S. 53-54
 247. AED Dvojkrídlovce (Diptera) Prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec v južnej časti Strážovských vrchov / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80-900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 183-202
 248. AED Bystruškovité (Coleoptera: Carabidae) ako bioindikátor stability Šujského rašeliniska / Erika Igondová, Oto Majzlan
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 68-75 [CD-ROM]
 249. AED Chrobáky (Coleoptera) a blyskavky (Hymenoptera: Chrysididae) okolia Dolných Vesteníc (Strážovské vrchy) / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 113-134
 250. AED Vybrané druhy hmyzu (Coleoptera) Prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec v južnej časti Strážovských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2008. - S. 93-112
 251. AED Rovnokrídly hmyz (Ensifera et Caelifera) ostrova Kopáč / Peter J. Fedor, Anna Kiktová, Oto Majzlan
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 119-128
 252. AED Chrobáky (Coleoptera) PR Ostrov Kopáč pri Bratislave / Oto Majzlan
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 151-196
 253. AED Dvojkrídlovce (Diptera) PR Ostrov Kopáč pri Bratislave / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 233-237 + tabuľka S. 238-260
 254. AED Bionomické a trofické vzťahy chrobákov (Coleoptera) v hniezdach holuba skalného Columba livia f. domestica / Oto Majzlan, Gabriela Kicková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 5. - ISBN 80-89074-10-3. - Trnava : TU, 2001. - S. 23-27
 255. AED Chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Poš pri Starej Lesnej (Vysoké Tatry) / Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, roč. 11 (44). - ISBN 978-80-228-2775-1. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. - S. 259-273
 256. AED Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Ensifera a Caelifera) navrhovanej CHKP Tematínske vrchy na lokalite Lúka-Ihelník a Lúka-PR Kňaží vrch / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Ochrana prírody, 19. - ISBN 80-89035-04-3. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2001. - S. 75-102
 257. AED Survey and geographical distribution of native cockroach species (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae) in Slovakia / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 23. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1992. - S. 21-29
 258. AED Wood - inhabiting Beetles (Coleoptera) in Bratislava / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Zoologia, 35. - ISBN 80-08-01599-3. - Bratislava Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. - S. 101-107
 259. AED Duvalius microphthalmus (Mill.) korbeli subsp. n. (Coleoptera, Carabidae, Trechinae) z CHKO Ponitrie - pohorie Tríbeč / Oto Majzlan
  In: Rosalia 8. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1992. - S. 185-190
 260. AED Troficko - bionomické vzťahy chrobákov (Coleoptera) vo feromónových lapačoch na území TANAP-u / Ján Ferenčík, Oto Majzlan, Zuzana Steisová
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 32. - Martin : Osveta, 1992. - S. 197-207
 261. AED Vertikálne rozšírenie nosáčikovitých (Coleoptera: Curculionoidea) v profile Bystričianskej doliny v pohorí Vtáčnik / Oto Majzlan
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1998. - S. 207-214
 262. AED Stav diverzity psamofilov z vybraných radov hmyzu na viatych pieskoch lokality Abov pri Hurbanove / Oto Majzlan, Ivo Rychlík, Peter J. Fedor
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 10. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 215-220
 263. AED Several notes on using orthopterous insect communities (Ensifera et Caelifera) in evaluation of anthropogenous impacts at the Zemplínska šírava dam / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Súčasný stav a perspektívy ekológie a environmentalistiky. - ISBN 80-228-1010-5. - Banská Štiavnica : Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity, 2001. - S. 279-285
 264. AED Obraz letnej fauny chrobákov (Coleoptera) ŠPR Javorina vo Vysokých Tatrách / Oto Majzlan
  In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku, roč. 31. - ISBN 80-217-0300-8. - Martin : Osveta, 1991. - S. 191-202
 265. AED Zooedafon (makrofauna) lesov Saliceto - Populetum okolia rieky Dunaja / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 21. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1991. - S. 7-17
 266. AED Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Klátovského ramena pri Jahodnej (Juhozápadné Slovensko) / Ján Kodada, Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 21. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1991. - S. 31-52
 267. AED Chrobáky (Coleoptera) chráneného územia Veterník pri Skalici / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 21. - Bratislava : Slovenská akadémie vied, 1991. - S. 19-29
 268. AED Letová aktivita cikád (Auchenorrhyncha) študovaná Malaiseho pascou v lesnom ekosystéme / Oto Majzlan, Martina Pašková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria B - prírodné vedy, 6. - ISBN 80-89074-48-0. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2002. - S. 5-11
 269. AED Spoločenstvá chrobákov rezervácie Rudné pri obci Suchá Hora na Hornej Orave / Oto Majzlan, Monika Jandurová
  In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria B - Prírodné vedy, No. 18 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-568-0004-1. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2016. - S. 24-42 [online]
 270. AED Weevils (Coleoptera, Curculionidae) in the soil of lowland forests of the Danube river / Oto Majzlan
  In: Entomologické problémy, 22. - Bratislava : SAV, 1992. - S. 37-44
 271. AED Phytophagous Beetles (Coleoptera phytophaga) in the Soil of the Danube Forest Saliceto-Populetum / Vladimír Durmek, Oto Majzlan, Ján Kodada
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 37. - ISBN 80-223-0657-6. - Bratislava : UK, 1993. - S. 17-24
 272. AED Aktivita nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) v epigeone intravilánu mesta Nitry / Oto Majzlan
  In: Rosalia 9. - ISBN 80-900489-0-0. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1993. - S. 167-172
 273. AED Dynamika abundancie dvojkrídlovcov (Diptera) na území Národnej prírodnej rezervácie Bábsky les pri Nitre (Južné Slovensko) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Rosalia 19. - ISBN 978-80-900489-9-7. - Nitra : Tríbeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2010. - S. 167-184
 274. AED Bezstavovce / Oto Majzlan
  In: Tatranský národný park. - ISBN 80-901392-4-8. - Martin : Gradus, 1994. - S. 162-179
 275. AED Pôdne koleopterocenózy lúčnych a lesných ekotopov intravilánu Bratislavy / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et Protectio Naturae, 12. - Bratislava : SPN, 1987. - S. 49-64
 276. AED Pselaphidae (Coleoptera) niektorých lokalít východného Slovenska / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach : Prírodné vedy, Roč. 35. - Košice : Východoslovenské múzeum, 1994. - S. 15-29
 277. AED Štruktúra a dynamika bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) epigeonu v intraviláne mesta Nitry / Oto Majzlan, Eva Frantzová
  In: Rosalia 10. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1995. - S. 107-118
 278. AED Sezónna dynamika druhov rodu Dorytomus germ. v pôde lužných lesov rieky Dunaja a Moravy (Južné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Zborník Ústavu zoológie SAV. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1995. - S. 295-304
 279. AED K poznaniu chrobákov (Coleoptera) Ipeľskej kotliny (Južné Slovensko) / Jozef Cunev, Oto Majzlan, Ilja Okáli
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy. Roč. 41. - ISBN 80-900498-1-8. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 1995. - S. 17-38
 280. AED The Changes of weevil Taxocoenoses (Coleoptera, Curculionidae) in Forest soil of the Association Salici - Populetum in the Danube river floodplain / Oto Majzlan
  In: Gabčíkovo part of the hydroelectric power project : Environmental impact review. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1995. - S. 275-277
 281. AED K problematike ochrany genofondu ohrozených druhov chrobákov (Coleoptera) na Slovensku / Oto Majzlan, Ladislav Korbel
  In: Entomologické problémy, 20. - Bratislava : Veda, 1990. - S. 245-249
 282. AED Spoločenstvá významných fytofágnych koleopter (Coleoptera, Curculionidae) lúčnych a lesných biotopov / Oto Majzlan
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comeniane. Formatio et Protectio Naturae, 13. - Bratislava : UK, 1990. - S. 75-93
 283. AED Štruktúra zooedafónu bučín ŠPR Vtáčnik / Oto Majzlan
  In: Rosalia 6. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1990. - S. 253-262
 284. AED Geobiontné chrobáky (Coleoptera) dubového lesa pri Obyciach / Oto Majzlan
  In: Rosalia 7. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1991. - S. 185-193
 285. AED Contribution to the faunistics of the Mongolian longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) / Peter Degma, Oto Majzlan
  In: Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 40. - ISBN 80-223-1096-4. - Bratislava : UK, 1996. - S. 29-36
 286. AED Vybrané skupiny článkonožcov (Arthropoda) navrhovanej PR Vrchná hora pri Stupave (CHKO Malé Karpaty) / Oto Majzlan, Peter Gajdoš, Peter J. Fedor
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria B - Prírodné vedy, No. 4. - ISBN 80-88774-80-2. - Trnava : TU, 2000. - S. 3-14
 287. AEF Sociony nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) Štátnej prírodnej rezervácie Abrod pri Závode / Oto Majzlan, Milada Holecová
  In: Ochrana prírody, 7. - Bratislava : Príroda, 1986. - S. 195-213
 288. AEF Chrobáky (Coleoptera) Národnej prírodnej rezervácie Bahno - Zelienka pri Lakšárskej Novej Vsi (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Ochrana prírody, 16. - ISBN 80-88850-18-5. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1998. - S. 155-176
 289. AEF Letová aktivita chrobákov (Coleoptera) študovaná Malaiseho pascou na ploche Rozsutec v NP Malá Fatra v roku 1997 / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 17. - ISBN 80-88850-28-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1999. - S. 169-174
 290. AEF Chrobáky (Coleoptera) v okolí priemyselného centra hlinikárne Žiar nad Hronom / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 4. - ISBN 80-85330-70-9. - Bratislava : PrF UK, 1999. - S. 111-120
 291. AEF Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Hymenoptera - Sphecidae, Pompilidae et Vespidae) NPR Čenkovská step a NPR Čenkovská lesostep na južnom Slovensku / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Folia faunistica Slovaca, roč. 4. - ISBN 80-85330-70-9. - Bratislava : PrF UK, 1999. - S. 129-150
 292. AEF Arthropodocenózy ekosystému ovocnej záhrady mestských aglomerácií / Milada Holecová, Oto Majzlan
  In: Zoocenózy urbánnych a suburbánnych celkov so zvláštnym akcentom na podmienky Bratislavy. - Bratislava: Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Zoologický ústav UK, 1985. - S. 129-133
 293. AEF Fenológia chrobákov xerotermného biotopu Festuco - Brometea NPR Devínskej Kobyly Elektrofauna / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 14. - ISBN 80-88850-06-1. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia - centrum, 1996. - S. 89-100
 294. AEF Chrobáky Coleoptera chráneného územia Vŕšok 1 a Vŕšok 2 pri Štúrove (Biocentrum nadnárodného významu) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 15. - ISBN 80-88850-09-6. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1997. - S. 147-174
 295. AEF Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) terestrických biotopov lokality Závod-Borová na Záhorí / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 12. - ISBN 80-85559-11-0. - Bratislava : Ekológia, 1993. - S. 277-296
 296. AEF Chrobáky (Coleoptera) vybraných lokalít CHKO Slovenský kras / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 2. - ISBN 80-967100-2-8. - Žilina : ROSA, 1993. - S. 129-152
 297. AEF Spoločenstvá chrobákov (koleopterocenózy) rezervácií Bezedné a Červený rybník na Záhorí (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Ochrana prírody, 13. - ISBN 80-967385-4-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 149-171
 298. AEF Bioindikačný význam nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) ako súčasť pôdnych článkonožcov v CHKO Malé Karpaty / Oto Majzlan, Tibor Kožíšek
  In: Ochrana prírody, 13. - ISBN 80-967385-4-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 195-205
 299. AEF Fytofágne chrobáky (Coleoptera) v pôde lesov okolia rieky Moravy - CHKO Záhorie (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan
  In: Ochrana prírody, 13. - ISBN 80-967385-4-2. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 183-194
 300. AFA Die Käferfauna zweier Streuobstwiesen in Süddeutschland (Coleoptera) / Joachim Holstein, Oto Majzlan, Ivo Rychlík
  In: Verhandlungen des 14. Internationalen Symposiums für Entomofaunistik in Mineleuropa. - München : SIEEC, (1994). - S. 58-163
 301. AFD Mineralogické, geochemické a mikrobiologické vlastnosti pochovaných antropogénnych sedimentov na lokalite Zemianske Kostoľany z pohľadu potenciálnej remediácie environmentálnej záťaže / Ľubomír Jurkovič ... [et al.]
  In: Znečistené územia Štrbské Pleso 2014. - ISBN 978-80-89503-28-5. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2014. - S. 41-43
 302. AFD Stratocenózy aeroplanktonických strapiek (Thysanoptera) v procese hodnotenia stability a dynamiky lesných ekosystémov / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Lesy a lesníctvo - riziká, výzvy, riešenia : Forests and forestry - risks, challenges, solutions. - ISBN 978-80-8093-056-1. - Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2008. - S. 62-67
 303. AFD Hmyz ako spojenec i nepriateľ v kontexte cirkevných dejín / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Etický vzťah k zvieratám ako k Božiemu stvoreniu. - ISBN 80-88827-29-9. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2004. - S. 37-42
 304. AFD Dynamika abundancie dvojkrídlovcov (Diptera) vo Vysokých Tatrách (Eklektorfauna) / Vladimír Straka, Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku = Studies on Tatra national park, roč. 9 (42). - ISBN 978-80-89309-06-1. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy Tatranského národného parku, 2009. - S 183-190.
 305. AFD Trvalo udržať, alebo neudržať ? / Oto Majzlan
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 7. - ISBN 80-88868-85-8. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2003. - S. 16-19
 306. AFD Diverzita koleopterocenóz sadových lúk Myjavskej pahorkatiny / Oto Majzlan
  In: Krajinnoekologický výskum historických prvkov agrárnej krajiny. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-223-3489-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 95-104
 307. AFD Enviromentálne vzdelávanie, enviromentálna etika a enviromentálna filozofia v kontextoch postojov ku klimatickým zmenám / Oto Majzlan ... [ et al. ]
  In: Zmena klímy - možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty : zborník príspevkov. - ISBN 978-80-967870-1-2. - Bratislava : Slovenská katolícka charita, 2012. - S. 204-222
 308. AFD Aktivita chrobákov (Coleoptera) na lokalite Boboty v NP Malá Fatra študovaná pomocou Malaiseho pasce v roku 1996 / Oto Majzlan, Ivo Rychlík, Ladislav Korbel
  In: Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. - ISBN 80-968107-2-3. - Varín : Správa NP Malá Fatra, 1998. - S. 70-78
 309. AFD Fenológia pôdnych bezstavovcov / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Pokalamitný výskum v TANAP-e 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-85754-20-9. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV ; Výskumná stanica TANAP-u, Štátne lesy TANAP-u, 2009. - S. 138-147 [CD-ROM]
 310. AFD Monitoring náletu vybraných podkôrnikov vo Vysokých Tatrách (feromónové lapače) / Oto Majzlan, Ján Ferenčík
  In: Pokalamitný výskum v TANAP-e 2007. - ISBN 978-80-85754-17-9. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV, 2007. - S. 1-8
 311. AFD Druhová diverzia sieťokrídlovcov (Neuroptera) na území Vysokých Tatier po veternej kalamite / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Pokalamitný výskum v TANAP-e 2007. - ISBN 978-80-85754-17-9. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV, 2007. - S. 1-8
 312. AFD Thrips palmi Karny, 1925 (Thysanoptera: Thripidae) - Škodca skleníkov na Slovensku / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Ochrana rastlín v III. miléniu. - ISBN 80-224-0745-3. - Bratislava : Veda, 2002. - S. 104-106
 313. AFD Systémové myslenie žiaka v environmentálnej výchove / Jana Fedorová, Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. - ISBN 978-80-8083-876-8. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2009. - S. 177-188
 314. AFG Spoločenstvá strapiek (Thysanoptera) prírodnej rezervácie Ostrov Kopáč (JZ Slovensko) / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2007. - ISBN 978-80-903329-7-3. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2007. - S. 62-63
 315. AFG An Influence of the Casoron G Herbicide on the Soil Macrofauna (Eclectorfauna) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: 6th Central European Workshop on Soil Zoology. - ISBN 80-902020-9-8. - České Budějovice : Institute of Soil Biology; Academy of Sciences of the Czech Republic; Czech Zoological Society, 2001. - S. 23
 316. AFG Biodiversity of selected invertebrate groups in different managed non-forest habitats in the Poloniny National Park (Slovakia) / Peter Gajdoš, Pavel Žila, Oto Majzlan
  In: Forum Carpaticum 2016 Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. - ISBN 978-606-28-0486-2. - Bucharest : University of Bucharest, 2016. - S. 73-74
 317. AFG Súčasné poznatky o pavúkoch (Araneae) slanísk na Slovensku / P. Gajdoš, O. Majzlan
  In: Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87189-21-4. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2017. - S. 58-59
 318. AFG Artificial intelligence - a challenge for semiautomatic thrips identification / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: 9th International Symposium on Thysanoptera and Tospoviruses. - Brisbane : Queensland Primary Industries and Fisheries, 2009. - S. 32
 319. AFG Spoločenstvá Oniscidea ako súčasť pôdnej fauny NPR Nad Šenkárkou v Malých Karpatoch / B. Zápražný, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Zoologické dny Brno 2006. - ISBN 80-903329-4-3. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2006. - S. 68
 320. AFG K diverzite rovnokrídlovcov (Ensifera et Caelifera) na pieskoch južného Slovenska / Peter Fedor, Oto Majzlan
  In: Zoologické dny Brno 2002. - ISBN 80-238-8270-8. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2002. - S. 48-49
 321. AFH Distribution, conservation and prognosis for Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) (Insecta: Ensifera) in Slovakia and Czech Republic / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Fauna Carpathica Meeting 2004. - ISBN 80-968522-7-2. - Bratislava : SAV, 2004. - S. 14
 322. AFH Orthopterous insects (Ensifera et Caelifera) in the halophilous communities near Tvrdošovce / Lukáš Varga, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: 1st Central European Symposium on Orthopteroid Insects. - Bratislava : Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PRIF UK, 2004. - S. 24
 323. AFH Infiltrácia Oecanthus pellucens v pôvodných a zmenených podmienkach Slovenska / Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Invázie a invázne organizmy 3. - Nitra : Slovenský národný komitét SCOPE; Katedra ekológie FZKI SPU, 2000. - S. 21-22
 324. AFH Vertikálna migrácia článkonožcov (Arthropoda) na kmeňoch pagaštana konského (Aesculus hippocastanum L.) / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Feriancove dni 2001. Zborník abstraktov. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2001. - S. 24
 325. AFH The Thrips of Slovakia - at the beginning of one science / Peter Fedor, Wojciech Sierka, Oto Majzlan
  In: Fauna Carpathica Meeting 2003. - ISBN 80-968522-4-8. - Bratislava : Faunina, 2003. - S. 15
 326. AFH Aktivita článkonožcov v air-fotoeklektore / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Entomologická konferencia 2003. - Bratislava : Slovenská entomologicá spoločnosť, 2003. - S. 13
 327. AFH Indikačný význam chrobákov - Coleoptera v dubových lesoch / Oto Majzlan
  In: Príroda Martinského lesa: stav a perspektívy. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3317-7. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - S. 11
 328. AFH Bioindikačný potenciál koscov (Opiliones) v evaluácii ekologických a environmentálych parametrov v úseku plánovanej cesty R-7 / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov z vedeckého kongresu "Zoológia 2018" : 22. - 24. november 2018, Zvolen. - ISBN 978-80-228-3112-3. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. - S. 70-70
 329. AFH Kosce (Opiliones) v rôznych lesných biotopoch inundačného územia Dunaja (Bratislava) / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: 17. arachnologická konferencia. - ISBN 978-80-972437-3-9. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2019. - S. 14-14
 330. AFH Systémové myslenie v environmentálnom vzdelávaní na základných školách / Jana Fedorová ... [et al.]
  In: Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3435-8. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2013. - S. 12
 331. AFH Abstrakcia lesa v systémovom myslení žiaka / Jana Fedorová, Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Ochrana a využívanie prírody a krajiny. Vznik, vývoj a smerovanie Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. - ISBN 978-80-223-2943-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 21
 332. AFH Reflexia enviro-problémov u študentov vysokých škôl / Oto Majzlan
  In: Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3435-8. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2013. - S. 23
 333. AFH Soil-dwelling thrips (Thysanoptera) assemblages in the latest statistical analyses - an offer for bioindication / Martina Doričová ... [et al.]
  In: 3rd symposium of palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-80-223-3084-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 11
 334. AFK K ekológii korticikolných synúzií v teplomilných dúbravách juhozápadného Slovenska (priebežné výsledky) / Michal Dubovský ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2009. - ISBN 978-80-87189-03-0. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2009. - S. 57
 335. AFL Štúdium aktivity článkonožcov v lesných ekosystémoch / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Ekológia lesa : stav a perspektívy. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2003. - S. 1
 336. AFL Ekosystém v učebnici alebo zabudnite na Amosa / Jana Fedorová, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Envirohorizonty ... od teórie k praxi .... - ISBN 978-80-223-3083-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 18-19
 337. BAA Tatry - príroda / Kolektív autorov
  Praha : Nakladatelství Baset, 2010
 338. BAB Ekológia / Oto Majzlan ... [et al.]
  Bratislava : Oikos, 1997
 339. BAB Kríza biosféry a rozumu / Oto Majzlan... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2001
 340. BAB Humánna ekológia / Oto Majzlan, Vasko Kusin
  Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005
 341. BCI Zoológia / Oto Majzlan, Martin Glváč
  Bratislava : [s.n.], 2002
 342. BCI Bezchordáty a chordáty : (Vybrané kapitoly). / Oto Majzlan
  Bratislava : Oikos, 1998
 343. BCI Základy ekológie a environmentalistiky pre pedagogické smery [elektronický zdroj] : . / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 344. BCI Krajinnnoekologický plán mesta Považská Bystrica / Juraj Hreško ... [et al.]
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003
 345. BCI Článkonožce - Arthropoda : Zoologická príručka. / Oto Majzlan, Miroslav Krumpál
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1991
 346. BDD Coleoptera-Curculionidae Faunistické správy / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 41, č. 6 (1986), s. 637-638
 347. BDD Coleopterologicum colloquium / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 41, č. 10 (1986), s. 144
 348. BDD Coleoptera, Curculionidae Faunistické správy / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 38, č. 2 (1983), s. 204
 349. BDD Nález druhu Phryganophilus ruficollis Fabr. (Coleoptera, Melandryidae) na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 29, č. 11 (1974), s. 878-879
 350. BDD Evolúcia ako biologická forma pohybu / Oto Majzlan
  In: Filozofia. - Roč. 36, č. 4 (1981), s. 376-392
 351. BDE Taxocenózy chrobákov a bzdôch ako súčasť zooedafonu bežných lesov rieky Moravy (juhozápadné Slovensko) / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová
  In: Quaderni della Stazione di Ecologia del Civico Museo di Storia Naturale di Ferrara. - 11 (1998), s. 89-100
 352. BDF Nosáčikovité (Coleoptera, Curculionidae) vybraných lokalít PIENAP-u / Oto Majzlan, Jozef Cunev
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku. - Roč. 34, č. 1 (1996), s. 179-186
 353. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 2 (2013), s. 207-210
 354. BDF Vplyv turistiky na frekvenciu a distribúciu článkonožcov (Arthropoda) v podmienkach TANAP-u / Oto Majzlan
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku. - Roč. 34, č. 1 (1996), s. 199-202
 355. BDF Coleoptera: Faunistic records from Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 30, č. 2 (1999), s. 6
 356. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 15, č. 1 (2011), s. 103-107
 357. BDF Sociony chrobákov áno, či nie ? / Oto Majzlan
  In: Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 6 (1986), s. 133-137
 358. BDF Voda je ich živlom / Ladislav Šomšák, Oto Majzlan
  In: Elektrón. - Vol. 11, No. 5 (1983), s. 32-33
 359. BDF Čo všetko lieta vo vzduchu / Oto Majzlan, Peter J. Fedor
  In: Hmyz. - Č. 13 (2006), s. 16-17
 360. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 167-172
 361. BDF Coleoptera: Faunistic records form Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 30, č. 1 (1999), s. 60
 362. BDF Coleoptera: Faunistic records form Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 30, č. 1 (1999), s. 72
 363. BDF Ploskáčik pagaštanový Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1984 - invázny druh našej fauny (Lepidoptera, Lithocolletidae) / Oto Majzlan, Pavol Baťalík
  In: Hmyz. - Roč. 2 (2000), s. 42-43
 364. BDF Legislatíva versus entomológia / Martin Glváč, Oto Majzlan
  In: Hmyz. - Č. 1 (2001), s. 12-14
 365. BDF Biodiverzita (evolúcia, gnozeológia, Coleoptera) conservation of biodiversity / Oto Majzlan
  In: Biotas-Journal of Biodiversity Slovakia. - Roč. 1, č. 1 (2002), s. 15-22
 366. BDF Výučba biológie na náučnom chodníku slaniskového typu v Tvrdošovciach (okres Nové Zámky) / Beáta Miklášová, Oto Majzlan
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 31-35 [print]
 367. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 73-75
 368. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 18, č. 2 (2014), s. 171-174
 369. BDF Poznatky o pavúkoch (Araneae) a chrobákoch (Coleoptera) rašeliniska NPR Rudné pri Suchej hore / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 48 (2001), s. 16-18
 370. BDF Hmyz vo vojne / Oto Majzlan
  In: Hmyz. - Č. 4 (2001), s. 80-81
 371. BDF Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 245-250
 372. BDF Faunistical records from Slovakia / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 31 (2000), s. 94
 373. BDF Faunistic records / Oto Majzlan
  In: Entomological Problems. - Roč. 26, č. 2 (1996), s. 164
 374. BED Chrobáky (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Červené zoznamy flóry a fauny Národnej prírodnej rezervácie Šúr. - ISBN 80-967494-0-4. - Bratislava : Litera, (1996). - S. 22-25
 375. BED Ekológia a ekologická výchova ako súčasť študijných plánov rôznych foriem štúdia na PdF UK v Bratislave / Margita Hlatká ... [et al.]
  In: Environmentalizácia obsahu výchovy a vzdelávania z aspektu prírodných vied na školách v SR. - ISBN 80-88688-16-7. - Bratislava : Strom života, 1997. - S. 46-50
 376. BED Príspevok k poznaniu rozšírenia pamravcov (Hymenoptera : Mutillidae) na Slovensku / Oto Majzlan
  In: Natura Carpatica 48. - ISBN 978-80-89093-16-8. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2007. - S. 199-202
 377. BED Faunistické správy zo Slovenska / Oto Majzlan, Magdaléna Roháčová
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 199-200
 378. BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 11. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 195-198
 379. BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 12. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008. - S. 207-210
 380. BED Vidličiarky (Diplura, Hexapoda) / Oto Majzlan
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 61
 381. BED Vybrané skupiny článkonožcov (Coleoptera, Opiliones, Blattodea, Ensifera, Caelifera et Hymenoptera : Chrysididae) okolia prírodnej pamiatky Sivý kameň v obci Podhradie (okres Prievidza) / Oto Majzlan
  In: Rosalia 17. - ISBN 80-900489-7-8. - Nitra : Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2004. - S. 75-98
 382. BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 187-192
 383. BED Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 193-198
 384. BED Vybrané druhy hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Neuroptera) južnej časti Strážovských vrchov / Oto Majzlan
  In: Rosalia 18. - ISBN 80-900489-8-6. - Nitra : Tribeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2006. - S. 179-206
 385. BED Výnimky upravujú právny vzťah štátnej správy ochrany prírody a krajiny a jednotlivca / Martin Glváč, Oto Majzlan
  In: Rosalia 15. - ISBN 80-900489-5-1. - Nitra : ChKO Ponitrie, 1997. - S. 235-240
 386. BED Výskum PR Šúr / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 5-8
 387. BED História vzniku Šúru a jeho ochrana / Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 9-14
 388. BED Sieťkokrídlovce (Neuroptera) okolia prírodnej pamiatky Sivý kameň v obci Podhradie / Ľubomír Vidlička, Oto Majzlan
  In: Rosalia 16. - ISBN 80-900489-6-X. - Nitra : Spravodaj ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2002. - S. 107-111
 389. BED Pavúky (Araneae) okolia prírodnej pamiatky Sivý kameň v obci Podhradie / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Rosalia 16. - ISBN 80-900489-6-X. - Nitra : Spravodaj ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2002. - S. 123-127
 390. BED Indikačné chrobáky (Coleoptera) sledované Malaiseho pascou v rokoch 2000-2001 v Národnej prírodnej rezervácií Parížske močiare / Oto Majzlan
  In: Rosalia 16. - ISBN 80-900489-6-X. - Nitra : Spravodaj ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - S. 113-122
 391. BED Humanizácia prírody a človeka / Oto Majzlan
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 5. - ISBN 80-88893-63-1. - Bratislava : Iuventa, 2001. - S. 7-10
 392. BED Blyskavkovité (Hymenoptera: Chrysididae) PR Ostrov Kopáč / Oto Majzlan ... [et al.]
  In: Príroda ostrova Kopáč. - ISBN 978-80-969718-7-9. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 207-212
 393. BED Beetle (Coleoptera) communities of typical biotops in the Biele Karpaty protected landscape area (western part) / Oto Majzlan
  In: Biodiversitas Slovaca. - ISBN 80-7137-949-2. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 97-117
 394. BED Beetle (Coleoptrera) and bug (Heteroptera) taxocoenoses as part of zooedafon in flood -plain forest (Fraxino - populetum of Morava river (southwestern Slovakia) / Oto Majzlan, Oľga Štepanovičová
  In: Biodiversitas Slovaca. - ISBN 80-7137-949-2. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 118-125
 395. BED Rozšírenie srpíc (Mecoptera) na území CHKO Ponitrie / Oto Majzlan
  In: Rosalia 8. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1992. - S. 147-148
 396. BEE Chrobáky (Coleoptera) na PR Beckovské Skalice v Považskom Inovci / Oto Majzlan
  In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 8. - ISBN 80-86485-09-9. - Uherské Hradište : Přírodovědný klub, 2006. - S. 169-180
 397. BEF Entomofauna TANAP-u / Oto Majzlan
  In: Zborník prác k 40. výročiu uzákonenia Tatranského národného parku. - Žilina : Dom techniky ČSVTS, 1989. - S. 389-391
 398. BEF Vybrané kapitoly bezstavovcov: Pavúky a chrobáky / Peter Gajdoš, Oto Majzlan
  In: Divočina pod Salatínom. - ISBN 978-80-972007-1-8. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2015. - S. 159-166
 399. BEF Chrobáky vybraných biotopov CHKO Štiavnické vrchy / Tibor Kožíšek, Oto Majzlan
  In: Zborník II. : XXI TOP Štiavnické vrchy. - Banská Štiavnica, 1985. - S. 64-76
 400. BEF Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) navrhovanej ŠPR Moltra v Štiavnických vrchoch / Oto Majzlan
  In: Zborník I. : XXI TOP Štiavnických vrchoch. - Banská Štiavnica, 1985. - S. 62-74
 401. BEF Spoločenstvá chrobákov rezervácie Rudné pri obci Suchá Hora na Hornej Orave / Oto Majzlan
  In: Rašeliniská na Orave. - ISBN 978-80-89564-21-7. - Dolný Kubín : Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, 2018. - S. 209-234
 402. BEF Štruktúra spoločenstiev chrobákov (Coleoptera) Prírodnej pamiatky Mitická slatina / Oto Majzlan, Beata Kropilová
  In: Zborník výskedkov inventarizačného výskumu Prírodnej pamiatky Mitická slatina. - Trenčín : Pre Prírodu. - S. 41-63
 403. BEF Coleoptera / Oto Majzlan
  In: Charakteristika území národnej ekologickej siete Slovenska. - Bratislava : Nadácia IUCN, 1996. - S. 171-293
 404. BEF Diversity of beetles (Coleoptera) in three types of orchards / Oto Majzlan
  In: Proceedings of the conference "Roubal’s Days I" [elektronický zdroj]. - ISBN 978­80­557­0937­6. - Banská Bystrica : Faculty of Natural Sciences UMB), 2015. - S. 13-25 [online]
 405. BEF Ochrana entomocenóz mokradných biotopov Slovenska / Oto Majzlan
  In: Ochrana biodiverzity na Slovensku. - Záhorská Bystrica, 1994. - S. 137-144
 406. BFB Ekostabilizačná funkcia ovocných sadov na príklade diverzity chrobákov (Coleoptera) / Oto Majzlan
  In: Roubalove dni 2015. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-557-0848-5. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - S. 23
 407. BFB Environmentálna a ekologická výchova od rozporov k synergii / Jana Fedorová, Peter J. Fedor, Oto Majzlan
  In: Envirohorizonty ... od teórie k praxi .... - ISBN 978-80-223-3083-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 7-8
 408. EAJ Základy geomikrobiológie / Kurt Konhauser ; preklad Juraj Majzlan, Oto Majzlan
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 409. EAJ Veľký atlas živočíchov : jedinečný obraz života na Zemi. / prekl. Mirko Bohuš ...[et al.]
  Bratislava : Príroda, 1992
 410. EDJ Výberová bibliografia zoologickej literatúry chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a jej najbližšieho okolia. 2. časť: Chrobáky (Coleoptera) / Michal Ambros, Oto Majzlan
  In: Rosalia 14. - ISBN 80-900489-4-3. - Nitra : Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1999. - S. 135-142
 411. EDJ Prof. Korbel - sedemdesiatročný / Oto Majzlan
  In: Živa. - Roč. 31, č. 1 (1983), s. 21
 412. EDJ Zoznam prác prof. Korbela / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 4, č. 3 (1993), s. 27-29
 413. EDJ Univ. prof. RNDr. Ladislav Korbel - deväťdesiatročný / Oto Majzlan
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 6 (2001), s. 169-179
 414. FAI Príroda rezervácie Šúr / ed. Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička
  Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010
 415. FAI Príroda ostrova Kopáč / ed. Oto Majzlan
  Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007
 416. GII II. koleopterologické kolokvium a II. hemipterologický seminár / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 44, č. 2 (1989), s. 194-195
 417. GII Úvod dekana / Oto Majzlan
  In: História a súčasnosť Pedagogickej fakulty UK v Bratislave : 1946-2006. - ISBN 80-89113-28-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 3-4
 418. GII Entomologické dni v roku 2010 a 2011 / Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Roč. 23, č. 2 (2011), s. 30-32
 419. GII Recenzie a koleopterologické kolokvium / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 4, č. 3 (1992), s. 30-31
 420. GII RNDr. Stanislav Kalúz - 50 ročný / Oto Majzlan
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 48 (2001), s. 67
 421. GII O činnosti zoologického vedeckého krúžku pri Katedrách zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave / Oto Majzlan
  In: Biologia. - Roč. 26, č. 11 (1971), s. 848
 422. GII Entomologické dni 1980 - Koprovnica / Oto Majzlan
  In: Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. - Č. 3/4 (1981), s. 101
 423. GII Červené zoznamy flóry a fauny Národnej prírodnej rezervácie Šúr / V. Feráková ... [et al.]
  Bratislava : Litera, 1996
 424. GII Vrchná hora - prírodný klenot Stupavy / Mária Bizubová ... [et al.]
  Stupava : Pre Záhorie, 2006
 425. GII Ronbalov deň 2017 v Banskej Bystrici / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 103-103
 426. GII Diplomová práca, ako na to? / Martin Glváč, Oto Majzlan
  Bratislava : Oikos - Lumon, 2001
 427. GII Jozef Medveď / Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 125