Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

  1. ADC Visible light-mediated photo-oxygenation of arylcyclohexenes / Patrick Bayer ... [et al.]
    In: Organic chemistry frontiers. - Roč. 6, č. 16 (2019), s. 2877-2883
  2. ADC Dichromatic Photocatalytic Substitutions of Aryl Halides with a Small Organic Dye / Michael Neumeier ... [et al.]
    In: Chemistry - A European Journal. - Roč. 24, č. 1 (2018), s. 105-108
  3. ADC Iodophenylsulfonates and Iodobenzoates as Redox-Active Supporting Electrolytes for Electrosynthesis / Arend F. Roesel ... [et al.]
    In: ChemElectroChem [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 16 (2019), s. 4229-4237 [online]