Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Ing. Adriana Vachová

Prírodovedecká fakulta, Projektové centrum - ONaMP
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Romana Valenčíková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (7.dMLBx_UMB, externý)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ivan Valent, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 232
Miestnosť
CH1-327
Publikačná činnosť

Anna Valenteje

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 358
Miestnosť
G-332

Ing. Juraj Vališ, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 742
Miestnosť
G-101
Publikačná činnosť

Mgr. Simona Valkovičová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dALX, denný)

Mgr. Terézia Valkovičová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dGEN_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Miroslav Vančo

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 291
Miestnosť
G409

PaedDr. Mgr. Lenka Vandáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Zoltán Vanko

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
maliar (natierač) budov, maliar a natier
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii