Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 295
Miestnosť
G-318
Publikačná činnosť

RNDr. Iveta Uhliariková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (5.dALX/x, externý)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 270
Miestnosť
G-422
Publikačná činnosť

MSc. Hakan Ünsal

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (3.dAOX_UACH, denný)

prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 417
Miestnosť
CH1-339
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Martin Urík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 289
Miestnosť
G-413
Publikačná činnosť

Monika Uríková

Prírodovedecká fakulta, Sekretariát tajomníka
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 728
Miestnosť
B2-308

Marta Urminská

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 230
Miestnosť
B1-514

doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 327
Miestnosť
CH2-221
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 648
Miestnosť
B2-120
Poznámka
Oblasť výskumu:
- Fytoremediácie
- Ťažké kovy a toxické prvky v rastlinách
- Protektívny účinok kremíka na rastliny vystavené abiotickému stresu
Publikačná činnosť