Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Dominik Šmida

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (2.dDBL, denný)

RNDr. Katarína Šoltys, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2-212
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Šoltýsová

Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
knihovník

Mgr. Eva Šotníková

Prírodovedecká fakulta, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 751
Miestnosť
B2-312

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.

Prírodovedecká fakulta
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Špirová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 239
Miestnosť
B1-310
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Šramel, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Marta Šramelová

Prírodovedecká fakulta
technik, i. n.