Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 435
Miestnosť
B1520
Publikačná činnosť

M.Sc. Hejar Shahabi Sorman Abadi

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (2.dFGG_GGU, denný)

Vasilii Shapkin

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (2.dBOT_CBR, denný)

Mgr. Rajpal Shetty, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MSc. Alain Shumbusho

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (2.dFLR, denný)

Mgr. Ján Schlögl, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 493
Miestnosť
G-216
Publikačná činnosť

Mária Schrötterová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 334
Miestnosť
CH2-421
Publikačná činnosť

Mgr. Barbara Siváková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (4.dBIX_CHU, denný)

Mgr. Marek Sklenár

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (1.dGEN_BMC, denný)