Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 423
Miestnosť
B2-423
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Olexová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 680
Miestnosť
B2-417
Publikačná činnosť

Mgr. Diana Ölveczká

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dPAL_UVoZ, denný)

Mgr. Božena Omasta

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (1.dMIB_BMC-19, denný)

doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 533
Miestnosť
CH1-B1-13
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Ondrášová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dAEG_UVoZ, denný)

Mgr. Maroš Ondrejka

Prírodovedecká fakulta
referent v administratíve, i. n.

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.

Prírodovedecká fakulta
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Kamila Ondrejková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť