Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Ivan Novák

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
vrátnik

PhDr. Eva Nováková

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 631
Miestnosť
B2-225
Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 631
Miestnosť
B2-225
Publikačná činnosť

Mgr. Gabriela Nováková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 161
Miestnosť
B1-309C
Publikačná činnosť

Mgr. Justína Nováková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (4.dFZX1, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Petronela Nováková

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (4.dSDM, denný)
Publikačná činnosť

Ladislav Novotný

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
vrátnik
Telefón
02/602 96 111
Miestnosť
CH1-1

Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Obert

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (3.dZOL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Okoličányová

Prírodovedecká fakulta, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 699
Miestnosť
CH1 - 101a, CH1 - 102