Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Matej Netroufal

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
kamenár, rezač a opracúvač kameňa, žuly,
Telefón
02/602 96 318
Miestnosť
G-27

Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Žofia Nižnanská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Jela Nociarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (4.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 349
Miestnosť
CH2-219
Prírodovedecká fakulta, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú a projektovú činnosť
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť

Mgr. Ema Nogová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (2.dAEG_UVoZ, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Sanja Nosalj, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 402
02/602 96 532
02/602 96 507
Miestnosť
CH1-242, CH1-206
Publikačná činnosť

RNDr. Eva Noskovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť