Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Martina Morová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Pavlína Mosná

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Martin Motola, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Mravcová

Prírodovedecká fakulta
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Bernard Mravec, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Martin Mrva, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 253
Miestnosť
B1-416
Publikačná činnosť

Mgr. Brigita Mudráková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Sofia Mutalová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (2.dBIX, denný)

Mgr. Pavol Myšľan

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dMPL_UVoZ, denný)

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 331
Miestnosť
CH2-218A
Publikačná činnosť