Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Martin Mokošák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 668
Miestnosť
CH1-FITCentrum
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 42 053
Miestnosť
B2-415
Publikačná činnosť

Mgr. Marína Molčan Matejová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
G-221
Publikačná činnosť

Mgr. Alexandra Molnárová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dPLG, denný)

doc. RNDr. Marianna Molnárová, PhD.

Prírodovedecká fakulta
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Natália Molnárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Olivier Monfort, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Filip Moravčík

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dFGG, denný)

Mgr. Roman Moravčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 688
Miestnosť
B2-445
Publikačná činnosť

Mgr. Erika Mordačíková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dALX, denný)
Publikačná činnosť