Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
Herbár - 24
Publikačná činnosť

Mgr. Adriána Miškovčíková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dALX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ján Miškovic, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
Herbar-25
Publikačná činnosť

RNDr. Csilla Mišľanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
408
Miestnosť
CH-2 328
Publikačná činnosť

Mgr. Adriana Mišúthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (2.dFLR, denný)

Dušan Míža

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
prevádzkový zámočník, údržbár

Ing. Jozef Mižák

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (6.dIHG/x, externý)

Mgr. Viktória Modrocká, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Prírodovedecká fakulta
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Želmíra Mojzešová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
referent v administratíve, i. n.