Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 340
Miestnosť
CH2-132
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Igor Matečný, PhD.

Prírodovedecká fakulta
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Milan Matejka

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Linda Matejková

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Miroslava Matejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 409
Miestnosť
CH2-408

RNDr. Zuzana Matkovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Michaela Matulová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Miroslava Matúsová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 280
Miestnosť
G-406
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Mátyásová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dMLB_NiU, denný)
Publikačná činnosť