Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

M.Sc. Vidhya Marina Marina

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (5.dSDM_UVoZ, denný)

doc. RNDr. František Marko, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 368
Miestnosť
G-214
Publikačná činnosť

Mgr. Anna Marková

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (1.dZOL_PU, denný)

Marcela Martanovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 434
Miestnosť
B1-558

Mgr. Andrea Martinická, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 342
Miestnosť
CH2-431
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Martinka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 455
Miestnosť
B2-126
Poznámka
Projekty: VEGA 1/0745/20 - Indukcia rezistencie v rastlinách voči cicavému hmyzu pomocou netoxického kremíka
Špecializuje sa na techniky: histochemické analýzy; elektrónová, fluorescenčná a kontrastovacia mikroskopia.
Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Martišková

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Katarína Martonová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dMLB_NiU, denný)

doc. RNDr. Marian Masár, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 344
Miestnosť
CH2326
Publikačná činnosť

RNDr. Rudolf Masarovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť