Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Iveta Maarová

Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
knihovník
Telefón
02/602 96 382
Miestnosť
B1-218
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Patrik Macko

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
Doktorand (3.dEKL, denný)

Mgr. Anna Macková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (2.dIHG, denný)

Andrea Mackovičová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Kristína Macová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dMLB_NiU, denný)

Marián Mader

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
vrátnik
Telefón
02/602 96 111
Miestnosť
CH1-1

Eva Magátová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 603
Miestnosť
CH2-418
Publikačná činnosť

Ing. Jozefína Maholányiová

Prírodovedecká fakulta, Finančné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 406
Miestnosť
B2-208