Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Pavol Littera, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Dušan Lorenc, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Lukačová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 458
Publikačná činnosť

Darina Luknárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 536
Miestnosť
CH1-202

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 457
Miestnosť
B2-118
Publikačná činnosť

Iveta Maarová

Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
knihovník
Telefón
02/602 96 382
Miestnosť
B1-218
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Juraj Macek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Patrik Macko

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
Doktorand (1.dEKL, denný)

Andrea Mackovičová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii