Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Blanka Lehotská, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

M.Sc. Florian Lemken

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (3.dXFY_UACH, denný)

RNDr. Simona Lenhartová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dMLB_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mária Lévaiová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Zdenko Levarski, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 737
Miestnosť
B2-105
Publikačná činnosť

Viktoriia Liapun

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (2.dEGEX, denný)

RNDr. Peter Likavský, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 327
Miestnosť
CH2-221
Publikačná činnosť

JUDr. Ing. Eva Lindáková

Prírodovedecká fakulta, Úsek tajomníka
tajomník spoločnosti

Mgr. Marek Linský

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (4.dZOL, denný)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Prírodovedecká fakulta
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť